၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.92794
0.92694
အမြတ်
0.78 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80704612
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92694
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.78 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၅:၀၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92741
0.92698
အမြတ်
-0.34 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80688066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92698
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.34 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၄၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.92576
0.92698
အမြတ်
1.91 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80692519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92576
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.92698
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.91 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92741
0.92842
အမြတ်
0.80 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80674470
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92842
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၂:၄၄
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
4377.5
4387
အမြတ်
9.50 USD
SP500.
စာချုပ်
#80620440
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4377.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
4387
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.50 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၀:၀၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၁:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.92975
0.92879
အမြတ်
0.75 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80656407
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92975
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92879
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.75 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၀၈
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၂၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.9283
0.92925
အမြတ်
0.74 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80655216
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9283
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၂၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92925
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.74 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၁၂
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၃၁
ရောင်းချမှု
0.03
0.93044
0.92914
အမြတ်
3.04 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80634177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93044
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.92914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.04 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၈:၀၈
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၂၉
ရောင်းချမှု
0.02
0.92883
0.92907
အမြတ်
-0.38 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80627615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.92907
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.38 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၁
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.92722
0.92905
အမြတ်
-1.43 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80620935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92722
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92905
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.43 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၃
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.92664
0.92616
အမြတ်
0.38 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80609886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92616
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.38 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၅၂
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.92514
0.92632
အမြတ်
1.85 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80596394
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92514
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.92632
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.85 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၃၅
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92676
0.92632
အမြတ်
-0.34 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80593462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92676
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92632
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.34 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၈:၂၁
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
4399.7
4400.6
အမြတ်
0.90 USD
SP500.
စာချုပ်
#80599199
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4399.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
4400.6
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.90 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၀
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၅၈:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.92572
0.92644
အမြတ်
-0.57 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80549685
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92572
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၅၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92644
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.57 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၃၅
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၅၈:၂၁
ရောင်းချမှု
0.03
0.92801
0.92644
အမြတ်
3.69 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80574833
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92801
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၅၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.92644
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.69 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၈
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.92733
0.92724
အမြတ်
0.14 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80565496
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.92724
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၄:၄၅
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
4460.4
4471.3
အမြတ်
10.90 USD
SP500.
စာချုပ်
#80544273
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4460.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
4471.3
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.90 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၅၂
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
4463.7
4464
အမြတ်
0.30 USD
SP500.
စာချုပ်
#80543531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4463.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
4464
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၄၄
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
4469.6
4469.8
အမြတ်
0.20 USD
SP500.
စာချုပ်
#80486854
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4469.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
4469.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၅
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
4450.5
4452.8
အမြတ်
2.30 USD
SP500.
စာချုပ်
#80504499
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4450.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
4452.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.30 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၅၅:၂၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၃၉:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.92649
0.92544
အမြတ်
0.83 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80444396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၅၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92649
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၃၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92544
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၄၃
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၁:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
4449.7
4482.7
အမြတ်
33.00 USD
SP500.
စာချုပ်
#80390296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4449.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
33.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
4482.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
33.00 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၂၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.92558
0.92665
အမြတ်
1.69 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80429769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92558
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.92665
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.69 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92719
0.92674
အမြတ်
-0.35 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80426785
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92674
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.35 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၂:၃၈
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၀၄:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
4452
4452.3
အမြတ်
0.30 USD
SP500.
စာချုပ်
#80381766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4452
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၀၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
4452.3
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92798
0.92895
အမြတ်
0.76 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80383863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92798
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92895
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.76 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၅၃
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၈:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
4459.3
4460.3
အမြတ်
1.00 USD
SP500.
စာချုပ်
#80360618
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4459.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
4460.3
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၀၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.92815
0.92914
အမြတ်
0.78 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80331729
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92815
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.78 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၃၂
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.92852
0.9297
အမြတ်
1.86 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80316564
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92852
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.9297
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.86 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၄၅:၀၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93013
0.9297
အမြတ်
-0.34 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80311507
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9297
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.34 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၅၀:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.93243
0.93144
အမြတ်
0.78 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80260139
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၅၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93144
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.78 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၅:၀၂
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93279
0.93238
အမြတ်
-0.33 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80247426
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93279
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93238
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.33 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၄၅
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.93118
0.93238
အမြတ်
1.89 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80254028
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.93238
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.89 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၆:၄၁
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၁:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.93311
0.93213
အမြတ်
0.77 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80227421
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93311
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93213
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.77 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၁၉
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93285
0.93241
အမြတ်
-0.35 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80186445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93285
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93241
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.35 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၁
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.93122
0.93241
အမြတ်
1.88 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80217330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.93241
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.88 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၀၃
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၁၃
ရောင်းချမှု
0.1
0.93316
0.9319
အမြတ်
10.01 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80206312
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.9319
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.01 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၆:၅၀
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၂၄
ရောင်းချမှု
0.2
0.93367
0.93303
အမြတ်
10.12 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80182006
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93367
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.93303
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.12 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၅:၀၅
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
0.93412
0.93319
အမြတ်
0.74 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80182401
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93412
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93319
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.74 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၀၀
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၅:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93249
0.93347
အမြတ်
0.77 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80175619
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93249
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93347
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.77 USD
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၀၁
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.93354
0.93259
အမြတ်
0.75 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80172992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93354
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93259
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.75 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၉:၃၁
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၄၄:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.93221
0.93341
အမြတ်
1.89 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80163082
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93221
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၄၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.93341
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.89 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၂
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၄၄:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93382
0.93341
အမြတ်
-0.32 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80158683
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93382
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၄၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93341
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.32 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၉:၁၉
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၁၉
ရောင်းချမှု
0.1
0.93431
0.93287
အမြတ်
11.38 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80043146
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93431
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.93287
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.38 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၄၅
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၁၅
ရောင်းချမှု
0.25
0.9364
0.93287
အမြတ်
69.79 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80068858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9364
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
69.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
0.93287
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
69.79 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၂၄
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၁၂
ရောင်းချမှု
0.05
0.93505
0.93288
အမြတ်
8.58 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80086745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93505
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.93288
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.58 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၄၄
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၀၈
ရောင်းချမှု
0.1
0.93737
0.9329
အမြတ်
35.35 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80122527
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93737
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.9329
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
35.35 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၂၅
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
4500
4525.8
အမြတ်
25.80 USD
SP500.
စာချုပ်
#80087482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
4500
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
4525.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
25.80 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၅:၀၁
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၄:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.93495
0.93582
အမြတ်
-0.69 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#80115025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93495
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93582
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.69 USD