၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၀၇:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.45
1.84554
1.84571
အမြတ်
2.53 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164441320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.84554
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၀၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.84571
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
2.53 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၁၇
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၃၁:၀၃
ဝယ်ယူမှု
1.35
1.69221
1.69224
အမြတ်
-6.17 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#164443585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.69221
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၃၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.35
ပြင်ပ
1.69224
ကော်မရှင်ခ
-9.45 USD
အမြတ်
-6.17 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၂၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၀၁:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.86669
0.86757
အမြတ်
21.06 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164265603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86669
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၀၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.86757
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
21.06 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၀၅
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.87741
0.86757
အမြတ်
-263.58 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164075814
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-261.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.86757
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-263.58 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၃၆
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.86243
0.86757
အမြတ်
134.17 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164394239
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
136.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.86757
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
134.17 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၁၆:၃၅
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.86344
0.86757
အမြတ်
107.35 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164283647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၁၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86344
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
109.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.86757
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
107.35 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၂၀:၃၈
ရောင်းချမှု
1.35
1.6994
1.69919
အမြတ်
13.36 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#164409513
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6994
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၂၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.35
ပြင်ပ
1.69919
ကော်မရှင်ခ
-9.45 USD
အမြတ်
13.36 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၄၈:၀၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.86341
0.86732
အမြတ်
101.46 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164284115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၄၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86341
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
103.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.86732
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
101.46 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၃၆
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.86243
0.86732
အမြတ်
127.47 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164394243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
129.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.86732
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
127.47 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၀၇
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.87836
0.86732
အမြတ်
-295.33 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164073341
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87836
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-293.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.86732
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-295.33 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၂:၃၈
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.86447
0.86732
အမြတ်
73.33 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164269881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
75.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.86732
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
73.33 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၃၈
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.86792
0.86732
အမြတ်
-18.24 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164251377
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.86732
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-18.24 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၅:၅၄
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၃၀
ရောင်းချမှု
0.45
1.84583
1.84345
အမြတ်
76.27 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164408449
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.84583
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
79.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.84345
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
76.27 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၄၇:၂၆
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၅:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.45
1.84487
1.84571
အမြတ်
24.79 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164408130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၄၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.84487
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.84571
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
24.79 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၆:၄၂
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၄:၁၁
ရောင်းချမှု
0.45
1.84578
1.84495
အမြတ်
24.45 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164407372
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.84578
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.84495
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
24.45 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၉:၅၇
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၃၈:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.45
1.84376
1.84394
အမြတ်
2.82 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164363649
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.84376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၃၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.84394
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
2.82 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၆
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၁:၀၂
ရောင်းချမှု
1.35
1.6939
1.69371
အမြတ်
11.12 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#164364191
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.6939
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.35
ပြင်ပ
1.69371
ကော်မရှင်ခ
-9.45 USD
အမြတ်
11.12 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၅၈:၁၅
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၇:၀၂
ရောင်းချမှု
0.45
1.84464
1.84389
အမြတ်
21.72 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164362249
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၅၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.84464
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.84389
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
21.72 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၂
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.45
1.84371
1.84439
အမြတ်
19.41 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164360156
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.84371
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.84439
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
19.41 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၅၀
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၂၂
ရောင်းချမှု
0.33
0.91953
0.91675
အမြတ်
71.24 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#164340601
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91953
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
73.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.91675
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
71.24 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၅၀
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၂၀
ရောင်းချမှု
0.33
0.91953
0.91773
အမြတ်
45.33 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#164340613
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91953
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
47.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.91773
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
45.33 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၀၁
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.91771
0.91954
အမြတ်
46.18 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#164075691
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91771
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
48.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.91954
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
46.18 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၁၁
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.91677
0.91954
အမြတ်
71.09 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#164076534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91677
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
73.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.91954
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
71.09 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၅:၅၉
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.45
1.8436
1.84371
အမြတ်
0.50 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164319248
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.8436
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.84371
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
0.50 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၃၉
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၂၂:၀၁
ဝယ်ယူမှု
1.35
1.69725
1.69697
အမြတ်
-39.72 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#164319963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.69725
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-30.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၂၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.35
ပြင်ပ
1.69697
ကော်မရှင်ခ
-9.45 USD
အမြတ်
-39.72 USD
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၃၅:၄၆
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.45
1.84416
1.84382
အမြတ်
8.14 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164318954
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၃၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.84416
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၅၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.84382
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
8.14 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၂၁
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.45
1.84583
1.84775
အမြတ်
60.65 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164264753
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.84583
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
63.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.84775
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
60.65 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၃၀:၀၂
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.45
1.84994
1.84786
အမြတ်
-72.26 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164238808
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.84994
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-69.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.84786
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
-72.26 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၆
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၃၁:၀၇
ဝယ်ယူမှု
1.35
1.70801
1.70912
အမြတ်
109.94 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#164239149
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.70801
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
119.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၃၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.35
ပြင်ပ
1.70912
ကော်မရှင်ခ
-9.45 USD
အမြတ်
109.94 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၅၇
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၂၇:၂၀
ရောင်းချမှု
0.45
1.85039
1.8501
အမြတ်
6.46 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164237518
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.85039
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၂၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.8501
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
6.46 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၁၅
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၅၇
ရောင်းချမှု
0.45
1.84604
1.84583
အမြတ်
3.81 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164196639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.84604
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၄၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.84583
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
3.81 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၄၄:၁၇
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၅၁:၃၉
ရောင်းချမှု
1.35
1.71117
1.71053
အမြတ်
59.19 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#164198440
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၄၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.71117
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
68.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၅၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.35
ပြင်ပ
1.71053
ကော်မရှင်ခ
-9.45 USD
အမြတ်
59.19 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၅:၁၇
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၃၁:၁၉
ဝယ်ယူမှု
1.35
1.71041
1.71082
အမြတ်
34.52 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#164197991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.71041
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
43.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၃၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.35
ပြင်ပ
1.71082
ကော်မရှင်ခ
-9.45 USD
အမြတ်
34.52 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၁၈:၄၁
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၅၆:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.45
1.84959
1.84986
အမြတ်
5.80 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164148732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၁၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.84959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၅၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.84986
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
5.80 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၃၄
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၅၁
ဝယ်ယူမှု
1.35
1.71364
1.71443
အမြတ်
75.32 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#164149758
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.71364
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
84.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.35
ပြင်ပ
1.71443
ကော်မရှင်ခ
-9.45 USD
အမြတ်
75.32 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၀၁
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၀၃
ရောင်းချမှု
0.45
1.85036
1.84964
အမြတ်
20.73 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164147450
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.85036
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.84964
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
20.73 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၉:၀၉
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၀၀
ရောင်းချမှု
1.35
1.71288
1.7127
အမြတ်
9.85 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#164091098
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.71288
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.35
ပြင်ပ
1.7127
ကော်မရှင်ခ
-9.45 USD
အမြတ်
9.85 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၁၆
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.45
1.84704
1.8473
အမြတ်
5.47 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164091456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.84704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.8473
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
5.47 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၃၇:၃၄
ရောင်းချမှု
0.45
1.84736
1.84714
အမြတ်
4.15 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#164088678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.84736
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၃၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.84714
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
4.15 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၂
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၁၂
ရောင်းချမှု
0.33
0.91953
0.91677
အမြတ်
70.20 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#164071823
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91953
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
72.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.91677
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
70.20 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၂၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၀၄
ရောင်းချမှု
0.33
0.87912
0.87739
အမြတ်
43.08 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164066709
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87912
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
45.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.87739
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
43.08 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၂
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၀၁
ရောင်းချမှု
0.33
0.91952
0.91769
အမြတ်
45.68 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#164071827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91952
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
47.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.91769
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
45.68 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၄၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၀၈
ရောင်းချမှု
0.33
0.87919
0.87836
အမြတ်
19.44 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#164066801
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87919
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.87836
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
19.44 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.91667
0.91953
အမြတ်
72.51 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#164062108
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91667
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
74.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.91953
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
72.51 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၇:၃၈
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.91761
0.91952
အမြတ်
47.66 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#164053124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91761
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
49.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.91952
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
47.66 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၅၉
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.87726
0.87919
အမြတ်
48.14 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#163938845
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87726
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
50.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.87919
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
48.14 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၃၇
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.88522
0.87919
အမြတ်
-159.91 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#163824279
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88522
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-157.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.87919
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-159.91 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၁၇
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.88078
0.87919
အမြတ်
-43.86 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#163878610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88078
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-41.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.87919
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-43.86 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၉:၁၉
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.87906
0.87919
အမြတ်
1.09 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#163932047
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87906
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.87919
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
1.09 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၂၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.87806
0.87919
အမြတ်
27.23 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#163937605
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87806
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.87919
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
27.23 USD