၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၄၇
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၅၂
ရောင်းချမှု
0.33
0.92736
0.92443
အမြတ်
74.51 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161789651
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92736
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
76.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.92443
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
74.51 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၃၈:၅၆
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၉:၀၂
ရောင်းချမှု
0.33
0.92719
0.92635
အမြတ်
19.70 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161796484
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၃၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.92635
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
19.70 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၃၀
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၃၈:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.9263
0.9272
အမြတ်
21.26 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161792222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9263
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၃၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.9272
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
21.26 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၄၇
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၃၁
ရောင်းချမှု
0.33
0.92741
0.9263
အမြတ်
26.80 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161789645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.9263
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
26.80 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၅၄:၁၅
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.92439
0.92736
အမြတ်
75.70 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161713456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၅၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92439
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
78.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.92736
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
75.70 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၂၅
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.92635
0.92736
အမြတ်
24.22 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161692656
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92635
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.92736
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
24.22 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၀၁:၁၂
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၅၄:၁၃
ရောင်းချမှု
0.33
0.92717
0.92439
အမြတ်
70.60 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161659256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
72.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၅၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.92439
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
70.60 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၃၄:၂၅
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၂၅
ရောင်းချမှု
0.33
0.92727
0.92635
အမြတ်
21.81 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161680062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၃၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92727
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.92635
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
21.81 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၅၂
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၃၄:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.92639
0.92729
အမြတ်
21.32 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161668085
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92639
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၃၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.92729
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
21.32 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၁၂:၅၄
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၅၃
ရောင်းချမှု
0.33
0.92724
0.92639
အမြတ်
20.00 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161659646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၁၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.92639
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
20.00 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၂၈:၄၉
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.93461
0.92634
အမြတ်
-219.65 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161511664
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၂၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93461
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-217.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.92634
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-219.65 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၄၇
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.92359
0.9263600000000001
အမြတ်
70.49 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161601831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92359
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
72.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.9263600000000001
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
70.49 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၅၇
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.9236
0.92643
အမြတ်
72.07 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161601618
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9236
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
74.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.92643
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
72.07 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၀၄
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.93476
0.92654
အမြတ်
-218.34 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161530820
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93476
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-216.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.92654
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-218.34 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၃
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
1.35
1.72804
1.72822
အမြတ်
9.72 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#161563059
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.72804
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.35
ပြင်ပ
1.72822
ကော်မရှင်ခ
-9.45 USD
အမြတ်
9.72 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၄၁
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၃၇:၀၄
ရောင်းချမှု
0.45
1.86211
1.86174
အမြတ်
9.03 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#161563104
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.86211
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၃၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.86174
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
9.03 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၀၆
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.93253
0.93359
အမြတ်
25.14 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161548534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93253
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.93359
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
25.14 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၂၁
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၀၇
ရောင်းချမှု
0.33
0.93441
0.93249
အမြတ်
47.32 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161471045
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93441
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
49.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.93249
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
47.32 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၅၄
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၀၄
ရောင်းချမှု
0.33
0.93557
0.93476
အမြတ်
18.61 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161527704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93557
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.93476
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
18.61 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၂၇:၃၄
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.93465
0.93566
အမြတ်
23.78 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161520852
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၂၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.93566
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
23.78 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၄၁
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၂၇:၃၃
ရောင်းချမှု
0.33
0.93569
0.93469
အမြတ်
23.58 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161518572
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93569
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၂၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.93469
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
23.58 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၄၈
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.93477
0.93569
အမြတ်
21.52 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161517425
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93477
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.93569
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
21.52 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၃၅:၀၅
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၄၆
ရောင်းချမှု
0.33
0.93564
0.93476
အမြတ်
20.47 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161512952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၃၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93564
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.93476
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
20.47 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၂၁
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၄၆:၂၂
ဝယ်ယူမှု
1.35
1.74253
1.74348
အမြတ်
91.12 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#161512457
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.74253
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
100.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၄၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.35
ပြင်ပ
1.74348
ကော်မရှင်ခ
-9.45 USD
အမြတ်
91.12 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၀၉
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၅၂:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.45
1.86444
1.86516
အမြတ်
20.60 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#161509683
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.86444
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၅၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.86516
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
20.60 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၂၄:၂၅
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၃၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.93478
0.93569
အမြတ်
21.26 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161511546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၂၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.93569
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
21.26 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၅၁
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၂၈:၅၀
ရောင်းချမှု
0.33
0.93746
0.93461
အမြတ်
71.39 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161480083
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93746
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
73.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၂၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.93461
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
71.39 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၀၄
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၂၄:၂၆
ရောင်းချမှု
0.33
0.93567
0.93477
အမြတ်
20.96 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161473877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93567
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၂၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.93477
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
20.96 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၂၀
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၄၉
ရောင်းချမှု
0.33
0.88634
0.88578
အမြတ်
12.16 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#161503743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88634
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88578
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
12.16 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၉
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.88584
0.88634
အမြတ်
10.62 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#161489301
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88584
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88634
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
10.62 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၃
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၉
ရောင်းချမှု
0.33
0.87204
0.88584
အမြတ်
-358.79 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#161318520
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87204
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-356.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88584
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-358.79 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၁:၄၅
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၈
ရောင်းချမှု
0.33
0.88989
0.88584
အမြတ်
102.30 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#161480875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88989
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
104.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88584
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
102.30 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၁၁:၅၀
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၇
ရောင်းချမှု
0.33
0.89073
0.88584
အမြတ်
124.00 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#161483721
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၁၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89073
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
126.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88584
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
124.00 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၄၆
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၇
ရောင်းချမှု
0.33
0.8881
0.88584
အမြတ်
56.07 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#161480058
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8881
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
58.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88584
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
56.07 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၄:၂၁
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၆
ရောင်းချမှု
0.33
0.88894
0.88584
အမြတ်
77.76 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#161480437
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88894
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
80.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88584
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
77.76 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၅၆
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၅
ရောင်းချမှု
0.33
0.88403
0.88582
အမြတ်
-48.55 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#161466405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88403
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-46.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88582
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-48.55 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၅၀
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၅
ရောင်းချမှု
0.33
0.88724
0.88584
အမြတ်
33.85 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#161477080
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
36.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88584
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
33.85 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၅၃:၀၄
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၃၀
ရောင်းချမှု
0.33
0.8839
0.88664
အမြတ်
-73.05 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#161448711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၅၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-70.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88664
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-73.05 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၆:၅၁
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၂၉
ရောင်းချမှု
0.99
0.8898
0.88665
အမြတ်
237.04 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#161480640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8898
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
243.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.99
ပြင်ပ
0.88665
ကော်မရှင်ခ
-6.93 USD
အမြတ်
237.04 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၁၅
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၂၉
ရောင်းချမှု
0.99
0.89099
0.88665
အမြတ်
329.20 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#161483770
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89099
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
336.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.99
ပြင်ပ
0.88665
ကော်မရှင်ခ
-6.93 USD
အမြတ်
329.20 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၂:၄၉
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၂၈
ရောင်းချမှု
0.33
0.88841
0.88664
အမြတ်
43.39 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#161480311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88841
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
45.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88664
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
43.39 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၁၆
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၂၈
ရောင်းချမှု
0.33
0.88733
0.88665
အမြတ်
15.24 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#161477492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88665
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
15.24 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၀၈
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၂၇
ရောင်းချမှု
0.33
0.88563
0.88664
အမြတ်
-28.38 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#161472824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88563
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-26.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88664
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-28.38 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၃၀
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၂၇
ရောင်းချမှု
0.33
0.88652
0.88664
အမြတ်
-5.41 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#161473919
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88652
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88664
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-5.41 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၀၆:၂၆
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၂၆
ရောင်းချမှု
0.33
0.88425
0.88664
အမြတ်
-64.01 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#161467828
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၀၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88425
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-61.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88664
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-64.01 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၁၇
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.33
0.87126
0.88665
အမြတ်
-399.65 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#161302730
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-397.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88665
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-399.65 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၄၈
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၂၅
ရောင်းချမှု
0.33
0.87921
0.88666
အမြတ်
-194.65 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#161348485
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87921
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-192.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88666
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
-194.65 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၃:၀၄
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.93461
0.93747
အမြတ်
71.73 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161378759
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93461
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
74.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.93747
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
71.73 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၂၂:၀၃
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.93473
0.93567
အမြတ်
22.12 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161427359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၂၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93473
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.93567
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
22.12 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၃၄:၁၁
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.93241
0.9344
အမြတ်
49.55 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#161460089
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၃၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93241
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
51.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.9344
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
49.55 USD