၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၄၁
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.956
0.9575
အမြတ်
37.11 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#158830717
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.956
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
39.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.9575
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
37.11 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၂၇:၁၃
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၄၃
ရောင်းချမှု
0.33
0.95959
0.956
အမြတ်
92.03 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#158824009
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၂၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
94.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.956
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
92.03 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၁၅
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၄၂
ရောင်းချမှု
0.33
0.95874
0.956
အမြတ်
69.69 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#158820090
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95874
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
72.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.956
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
69.69 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၁၆
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၂၇:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.95751
0.95959
အမြတ်
52.22 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#158816822
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95751
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
54.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၂၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.95959
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
52.22 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၁၆
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.95751
0.95873
အမြတ်
29.66 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#158816827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95751
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
31.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.95873
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
29.66 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၄၃
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၁၇
ရောင်းချမှု
0.33
0.95938
0.95748
အမြတ်
47.43 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#158738660
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95938
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
49.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.95748
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
47.43 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၄၃
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၁၇
ရောင်းချမှု
0.33
0.95876
0.95749
အမြတ်
30.94 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#158735765
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95876
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
33.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.95749
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
30.94 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၅၈:၀၅
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၂၆:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.9
1.84076
1.84102
အမြတ်
11.17 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#158809752
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၅၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.84076
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.84102
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
11.17 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၂:၀၉
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၁၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
1.8
1.72518
1.72584
အမြတ်
81.95 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#158809818
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.72518
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
94.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၁၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.72584
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
81.95 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၇
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၂၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.9
1.84056
1.84188
အမြတ်
82.32 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#158809085
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.84056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
88.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၂၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.84188
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
82.32 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၄၅
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၃၄:၅၀
ဝယ်ယူမှု
1.8
1.73293
1.73308
အမြတ်
8.80 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#158782024
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.73293
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၃၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.73308
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
8.80 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၄၅
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၀၁:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.9
1.84131
1.84164
အမြတ်
15.84 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#158782027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.84131
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၀၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.84164
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
15.84 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၁:၁၅
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၀၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.9
1.84141
1.84249
အမြတ်
66.16 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#158780276
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.84141
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
72.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၀၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.84249
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
66.16 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၀၆:၄၅
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၃၆:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.9
1.8511
1.85131
အမြတ်
7.81 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#158748587
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၀၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.8511
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.85131
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
7.81 USD
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၁၃:၄၉
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၀၇:၁၆
ဝယ်ယူမှု
1.8
1.73815
1.73775
အမြတ်
-69.88 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#158748606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၁၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.73815
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-57.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၁:၀၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.73775
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
-69.88 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၃:၁၆
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၁၃:၅၃
ရောင်းချမှု
1.8
1.73862
1.7382900000000001
အမြတ်
34.64 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#158748170
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.73862
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
47.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၁၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.7382900000000001
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
34.64 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၅
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၄၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.9
1.85086
1.85216
အမြတ်
81.07 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#158746503
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.85086
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
87.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၄၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.85216
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
81.07 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၅၇
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.95757
0.95938
အမြတ်
45.24 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#158616244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95757
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
47.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.95938
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
45.24 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၀၅
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.9578
0.95876
အမြတ်
22.90 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#158725784
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9578
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.95876
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
22.90 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၀၉
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၀၅
ရောင်းချမှု
0.33
0.95879
0.9578
အမြတ်
23.75 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#158724604
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95879
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၅၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.9578
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
23.75 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၁၆
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.95783
0.95879
အမြတ်
22.98 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#158720487
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95783
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.95879
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
22.98 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၄၄
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၁၇
ရောင်းချမှု
0.33
0.95885
0.95783
အမြတ်
24.56 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#158708065
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95885
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.95783
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
24.56 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၅၇:၅၂
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၁:၁၉
ရောင်းချမှု
1.8
1.7416
1.74145
အမြတ်
8.97 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#158717654
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၅၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.7416
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.74145
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
8.97 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၁၆
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၀၇
ရောင်းချမှု
0.9
1.86518
1.86503
အမြတ်
3.77 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#158714688
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.86518
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.86503
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
3.77 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၄၅:၀၇
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၅၇:၀၄
ရောင်းချမှု
1.8
1.74178
1.74143
အမြတ်
37.71 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#158717094
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၄၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.74178
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
50.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၅၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.74143
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
37.71 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၅၃
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၁၅:၂၅
ရောင်းချမှု
1.8
1.74172
1.74114
အမြတ်
70.77 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#158716946
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.74172
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
83.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၁၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.74114
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
70.77 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၄
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.95799
0.95885
အမြတ်
20.35 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#158607914
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.95799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၃၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.95885
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
20.35 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၃၀
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၄:၃၄
ရောင်းချမှု
0.9
1.85886
1.85868
အမြတ်
5.76 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#158656473
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.85886
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၂၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.85868
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
5.76 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၀၅:၀၅
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၀၆:၁၇
ဝယ်ယူမှု
1.8
1.73585
1.73594
အမြတ်
0.32 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#158657561
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၀:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.73585
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၀၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.73594
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
0.32 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၂:၄၀
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၅၂:၁၅
ဝယ်ယူမှု
1.8
1.73552
1.7364
အမြတ်
113.61 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#158657347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၀၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.73552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
126.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၂၃:၅၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.7364
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
113.61 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၅၆
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.87949
0.88099
အမြတ်
37.10 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#158616242
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87949
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
39.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88099
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
37.10 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၅၆
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.87949
0.88099
အမြတ်
37.10 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#158616240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87949
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
39.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88099
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
37.10 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၅၂:၁၄
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၆:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.9
1.85456
1.85487
အမြတ်
14.44 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#158620295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၅၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.85456
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.85487
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
14.44 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၀၄:၂၅
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၁၄
ဝယ်ယူမှု
1.8
1.73241
1.73272
အမြတ်
31.80 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#158620002
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၀၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.73241
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
44.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၄၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.73272
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
31.80 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၁၄
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၅၂:၀၉
ရောင်းချမှု
0.9
1.85498
1.8544
အမြတ်
32.50 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#158620214
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.85498
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
38.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၅၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.8544
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
32.50 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၀၉:၁၁
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၁၉:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.9
1.85406
1.85479
အမြတ်
42.53 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#158620037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၀၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.85406
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
48.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၁၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.85479
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
42.53 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၄၃
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၅၁:၅၉
ရောင်းချမှု
0.9
1.85516
1.85381
အမြတ်
84.01 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#158618391
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.85516
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
90.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၂၁:၅၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.85381
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
84.01 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၂၂
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၅၈
ရောင်းချမှု
0.33
0.88129
0.87949
အမြတ်
44.96 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#158581736
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88129
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
47.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.87949
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
44.96 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၇
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၅၇
ရောင်းချမှု
0.33
0.95968
0.95757
အမြတ်
53.09 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#158433196
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95968
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
55.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.95757
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
53.09 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၀၁
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၅၇
ရောင်းချမှု
0.33
0.88137
0.87949
အမြတ်
47.06 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#158590358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
49.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.87949
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
47.06 USD
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၃၈
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၅
ရောင်းချမှု
0.33
0.9593
0.95799
အမြတ်
32.01 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#158431821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9593
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
34.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.95799
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
32.01 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၂၇
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.88049
0.88138
အမြတ်
21.00 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#158576234
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88049
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88138
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
21.00 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၁:၀၄
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.8795
0.88128
အမြတ်
44.31 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#158577632
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8795
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
46.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88128
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
44.31 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၁၆:၅၇
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၅၇
ရောင်းချမှု
0.33
0.88123
0.87948
အမြတ်
43.43 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#158467023
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၁၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
45.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.87948
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
43.43 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၂၁
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၂၁
ရောင်းချမှု
0.33
0.88142
0.8805
အမြတ်
21.75 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#158555933
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88142
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.8805
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
21.75 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၀၁:၄၀
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၃၂
ရောင်းချမှု
0.9
1.84975
1.84973
အမြတ်
-4.97 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#158569002
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၂၂:၀၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.84975
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.84973
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
-4.97 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၅၀
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၃၃:၅၂
ရောင်းချမှု
1.8
1.73423
1.73422
အမြတ်
-11.18 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#158569420
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.73423
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၃:၃၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.73422
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
-11.18 USD
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၀၇
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.33
0.88051
0.88142
အမြတ်
21.47 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#158554387
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88051
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88142
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
21.47 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၄၄
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၀၈
ရောင်းချမှု
0.33
0.88139
0.88051
အမြတ်
20.74 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#158470547
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88139
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
ပြင်ပ
0.88051
ကော်မရှင်ခ
-2.31 USD
အမြတ်
20.74 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၃၁
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၃၂:၄၁
ဝယ်ယူမှု
1.8
1.73333
1.73341
အမြတ်
-1.17 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#158535313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.73333
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၃၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.73341
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
-1.17 USD