၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၄၉:၄၁
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.14
25.209
25.392
အမြတ်
125.02 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#161523041
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၄၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.209
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
128.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
25.392
ကော်မရှင်ခ
-3.08 USD
အမြတ်
125.02 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၄၄:၄၅
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၄၀
ရောင်းချမှု
0.07
1825.26
1815.25
အမြတ်
68.53 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#161352976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၄၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1825.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
70.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1815.25
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
68.53 USD
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၅၆:၂၅
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.07
0.85479
0.85584
အမြတ်
8.63 USD
EURGBP
စာချုပ်
#161233246
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၅၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.85584
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
8.63 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၃၉:၅၈
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.07
0.85251
0.85584
အမြတ်
30.73 USD
EURGBP
စာချုပ်
#161321511
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၃၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85251
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
32.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.85584
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
30.73 USD
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၄၇
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.07
1802.55
1798.47
အမြတ်
27.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#161235268
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1802.55
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1798.47
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
27.02 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၂၂
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၅၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.37897
1.38847
အမြတ်
65.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#161194133
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37897
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
66.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၅၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.38847
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
65.10 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၂၆
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.07
1775.67
1776.32
အမြတ်
3.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160782003
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1775.67
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1776.32
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
3.01 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၄၃
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.07
1771.61
1776.29
အမြတ်
31.22 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160773662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1771.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
32.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1776.29
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
31.22 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၁၃
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.14
1760.36
1763.9
အမြတ်
46.48 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160493700
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1760.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
49.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1763.9
ကော်မရှင်ခ
-3.08 USD
အမြတ်
46.48 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၁၈
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၇:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.07
1780.1
1779.25
အမြတ်
-7.49 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160493515
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1780.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1779.25
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
-7.49 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၃၈
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၇:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.14
1771.88
1779.25
အမြတ်
100.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160493569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1771.88
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
103.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1779.25
ကော်မရှင်ခ
-3.08 USD
အမြတ်
100.10 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၁၈:၂၄
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၂၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.14
1847.65
1820.44
အမြတ်
377.86 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159572463
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၀၁:၁၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1847.65
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
380.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၂၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1820.44
ကော်မရှင်ခ
-3.08 USD
အမြတ်
377.86 USD
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၁၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၂၅:၀၇
ရောင်းချမှု
0.07
1839.07
1820.37
အမြတ်
129.36 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159678812
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1839.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
130.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၂၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1820.37
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
129.36 USD
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၄၆
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၂၅:၀၃
ရောင်းချမှု
0.07
1834.51
1820.44
အမြတ်
96.95 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159683880
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1834.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
98.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၂၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1820.44
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
96.95 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၂
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၂၄:၅၉
ရောင်းချမှု
0.14
1861.69
1820.44
အမြတ်
574.42 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160416541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1861.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
577.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၂၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1820.44
ကော်မရှင်ခ
-3.08 USD
အမြတ်
574.42 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၀၆
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၇:၀၀
ရောင်းချမှု
0.14
1861.2
1852.77
အမြတ်
114.94 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159728488
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1861.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
118.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1852.77
ကော်မရှင်ခ
-3.08 USD
အမြတ်
114.94 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၅
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၃၆:၂၃
ရောင်းချမှု
0.21
1870.34
1862.17
အမြတ်
166.95 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159731821
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1870.34
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
171.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၃၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1862.17
ကော်မရှင်ခ
-4.62 USD
အမြတ်
166.95 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၂၂:၀၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၃:၅၇
ရောင်းချမှု
0.21
1898.69
1889.82
အမြတ်
181.65 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160291205
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၂၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1898.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
186.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1889.82
ကော်မရှင်ခ
-4.62 USD
အမြတ်
181.65 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၀၁
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၃၅
ရောင်းချမှု
0.21
1886.81
1886.12
အမြတ်
9.87 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159903720
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1886.81
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1886.12
ကော်မရှင်ခ
-4.62 USD
အမြတ်
9.87 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၁:၅၅
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၃၁
ရောင်းချမှု
0.07
1895.76
1886.12
အမြတ်
65.94 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160221452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1895.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
67.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1886.12
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
65.94 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၂၈
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၁:၀၉
ရောင်းချမှု
0.07
1892.03
1889.67
အမြတ်
14.98 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159910995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1892.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1889.67
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
14.98 USD
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၁၈
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၁:၀၅
ရောင်းချမှု
0.07
1896.25
1889.67
အမြတ်
44.52 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159911013
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1896.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
46.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1889.67
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
44.52 USD
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၂၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၃၀:၄၈
ရောင်းချမှု
0.07
1904.36
1870.43
အမြတ်
235.97 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160027983
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1904.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
237.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၃၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1870.43
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
235.97 USD
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၂၅:၄၆
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၂၂:၀၇
ရောင်းချမှု
0.21
1883.96
1881.97
အမြတ်
37.17 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159884210
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၂၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1883.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
41.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၂၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1881.97
ကော်မရှင်ခ
-4.62 USD
အမြတ်
37.17 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၂၅
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၂၄:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.21
1877.91
1884.04
အမြတ်
124.11 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159843132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1877.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
128.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၂၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1884.04
ကော်မရှင်ခ
-4.62 USD
အမြတ်
124.11 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၃၁
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.21
1879.23
1885.01
အမြတ်
116.76 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159842358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1879.23
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
121.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1885.01
ကော်မရှင်ခ
-4.62 USD
အမြတ်
116.76 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၄၈
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၁၃
ရောင်းချမှု
0.07
1819.92
1885.33
အမြတ်
-459.41 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159529091
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1819.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-457.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1885.33
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
-459.41 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၁:၃၃
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၃
ရောင်းချမှု
0.07
1815.32
1884.61
အမြတ်
-486.57 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159513541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1815.32
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-485.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1884.61
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
-486.57 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၃၄
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၄၉
ရောင်းချမှု
0.07
1797.14
1884.52
အမြတ်
-613.20 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159500827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1797.14
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-611.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1884.52
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
-613.20 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၆
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၃၆
ရောင်းချမှု
0.21
1888.22
1885.4
အမြတ်
54.60 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159731828
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1888.22
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
59.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1885.4
ကော်မရှင်ခ
-4.62 USD
အမြတ်
54.60 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၃၄
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၃၁
ရောင်းချမှု
0.07
1792.42
1861.23
အမြတ်
-483.21 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159492811
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.42
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-481.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1861.23
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
-483.21 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၄၀
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၂၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.07
1840.04
1823.22
အမြတ်
116.20 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159536947
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1840.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
117.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၂၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1823.22
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
116.20 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၁၂
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၄၇:၁၄
ရောင်းချမှု
0.07
1788.19
1774.95
အမြတ်
91.14 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159234823
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1788.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
92.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၄၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1774.95
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
91.14 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၁၈
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၄၇:၁၀
ရောင်းချမှု
0.07
1795.61
1774.9
အမြတ်
143.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159344098
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1795.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
144.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၄၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1774.9
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
143.43 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၂၅:၂၈
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.20283
1.20489
အမြတ်
13.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159301845
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၂၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20283
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.20489
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
13.02 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၂၅:၄၅
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.3817
1.38938
အမြတ်
52.36 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159301851
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၀၂:၂၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3817
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
53.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.38938
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
52.36 USD
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၂၅
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၃၉
ရောင်းချမှု
0.07
1.20996
1.21009
အမြတ်
-2.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159144698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20996
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.21009
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-2.31 USD
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၃၆:၁၈
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၃၅
ရောင်းချမှု
0.07
1.21135
1.21008
အမြတ်
7.49 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159144714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၃၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21135
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.21008
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
7.49 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၉
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၃၂
ရောင်းချမှု
0.07
1.21465
1.21009
အမြတ်
30.52 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159226444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
31.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.21009
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
30.52 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၂၀
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.07
1789.42
1778.58
အမြတ်
74.34 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159226512
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1789.42
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
75.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1778.58
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
74.34 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၀၈
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၃၉
ရောင်းချမှု
0.07
1783.33
1778.47
အမြတ်
32.48 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159193405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1783.33
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
34.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1778.47
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
32.48 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၃၀
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၃၃
ရောင်းချမှု
0.07
1793.2
1786.69
အမြတ်
44.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159071083
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1793.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
45.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1786.69
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
44.03 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၁၃
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၂၈
ရောင်းချမှု
0.07
1.2068
1.20334
အမြတ်
22.82 USD
EURUSD
စာချုပ်
#159027441
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.20334
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
22.82 USD
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၂၈
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၂၇
ရောင်းချမှု
0.07
1.40019
1.39312
အမြတ်
48.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#159027446
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.40019
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
49.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၁၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.39312
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
48.09 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၅၈:၄၅
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၂၈:၄၃
ရောင်းချမှု
0.07
25.901
25.887
အမြတ်
3.36 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#158960286
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၅၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
25.901
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၂၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
25.887
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
3.36 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၅၃
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
24.838
25.35
အမြတ်
101.52 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#158876550
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.838
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
102.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
25.35
ကော်မရှင်ခ
-0.88 USD
အမြတ်
101.52 USD
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၄:၀၇
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.07
1725.08
1743.21
အမြတ်
125.37 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#158876560
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၉:၃၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1725.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
126.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1743.21
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
125.37 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၁၂:၁၉
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၃၅
ရောင်းချမှု
0.07
1755.4
1746.1
အမြတ်
63.56 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#158812020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၁၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1755.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
65.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1746.1
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
63.56 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၀၉
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
1720.32
1718.45
အမြတ်
-8.36 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#158221244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1720.32
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1718.45
ကော်မရှင်ခ
-0.88 USD
အမြတ်
-8.36 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၀၄
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.08
1708.04
1718.3
အမြတ်
80.32 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#158496208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1708.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
82.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1718.3
ကော်မရှင်ခ
-1.76 USD
အမြတ်
80.32 USD