၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၉:၂၆
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.1552
1.16053
အမြတ်
35.91 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164340271
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
37.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.16053
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
35.91 USD
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၈:၀၈
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.15552
1.16053
အမြတ်
33.67 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164203693
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.16053
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
33.67 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၂၉:၃၉
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.07
0.92544
0.92907
အမြတ်
25.95 USD
USDCHF
စာချုပ်
#164097296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၂၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92544
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.92907
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
25.95 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၃:၄၅
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.07
22.779
22.465
အမြတ်
-111.44 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#163419940
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
22.779
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-109.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
22.465
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
-111.44 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၀၆
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.07
1780.3
1755.83
အမြတ်
-172.83 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#163122793
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1780.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-171.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1755.83
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
-172.83 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၅၃
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.07
23.44
22.462
အမြတ်
-343.84 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#163282001
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.44
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-342.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
22.462
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
-343.84 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၃:၀၅
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.07
1754.48
1757.17
အမြတ်
17.29 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#163419923
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၄၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1754.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1757.17
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
17.29 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၀၃
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.07
1743.41
1756.94
အမြတ်
93.17 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#163419931
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1743.41
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
94.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1756.94
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
93.17 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၄၉
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.14
1737.12
1756.78
အမြတ်
272.16 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#163419954
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1737.12
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
275.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1756.78
ကော်မရှင်ခ
-3.08 USD
အမြတ်
272.16 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၄၈
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.07
22.416
22.473
အမြတ်
18.41 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#163596960
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
22.416
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
22.473
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
18.41 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၀၈
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.07
22.11
22.474
အမြတ်
125.86 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#163795811
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
22.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
127.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
22.474
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
125.86 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၂:၁၈
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.07
1732.69
1757.1
အမြတ်
169.33 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#163958949
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1732.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
170.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1757.1
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
169.33 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၄:၄၁
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.07
1725.53
1757.37
အမြတ်
221.34 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#163958952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1725.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
222.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1757.37
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
221.34 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၂:၄၂
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.07
21.542
22.472
အမြတ်
323.96 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#163958960
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
21.542
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
325.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
22.472
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
323.96 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၄:၄၇
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.17081
1.17397
အမြတ်
20.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#163527468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၀၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17081
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.17397
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
20.72 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၄၄
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.14
1.36717
1.37176
အမြတ်
61.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#163523145
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
64.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.37176
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
61.46 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၁:၄၂
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.36105
1.37169
အမြတ်
73.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#162560487
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36105
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
74.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.37169
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
73.08 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၂:၀၃
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.17741
1.18098
အမြတ်
23.59 USD
EURUSD
စာချုပ်
#163251676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.18098
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
23.59 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၁:၅၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.17742
1.18098
အမြတ်
23.52 USD
EURUSD
စာချုပ်
#163251665
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17742
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.18098
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
23.52 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၀၆
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.07
1791.87
1800.53
အမြတ်
59.08 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#163113831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1791.87
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
60.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1800.53
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
59.08 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၄:၂၈
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.07
1798.72
1800.66
အမြတ်
12.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#163083439
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1798.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1800.66
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
12.04 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၂:၄၄
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.07
23.627
23.726
အမြတ်
33.11 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#163251702
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.627
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
34.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
23.726
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
33.11 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၃၄
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.07
1785.05
1800.62
အမြတ်
107.45 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#163281994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1785.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
108.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1800.62
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
107.45 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၂၈:၁၇
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၅၆
ရောင်းချမှု
0.07
1814.51
1808.96
အမြတ်
37.31 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#162745613
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၂၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1814.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
38.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1808.96
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
37.31 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၂၆:၀၄
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၄၈:၃၆
ရောင်းချမှု
0.07
1806.57
1793.67
အမြတ်
88.76 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#162616597
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၂၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1806.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
90.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၄၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1793.67
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
88.76 USD
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၂:၂၆
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.36511
1.37149
အမြတ်
43.26 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#162560464
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၅၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36511
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
44.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.37149
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
43.26 USD
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၂၂:၁၈
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.16868
1.17392
အမြတ်
35.28 USD
EURUSD
စာချုပ်
#162512703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၂၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16868
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
36.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.17392
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
35.28 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၁၀:၅၃
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.17033
1.17392
အမြတ်
23.73 USD
EURUSD
စာချုပ်
#162462162
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၁၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17033
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.17392
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
23.73 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၁၀:၂၇
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.17028
1.17392
အမြတ်
24.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#162462152
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၁၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17028
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.17392
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
24.08 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၂၃
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.07
23.397
23.766
အမြတ်
127.61 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#162318215
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
23.397
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
129.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
23.766
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
127.61 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၃၄:၁၈
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.17342
1.18005
အမြတ်
45.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#162197127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၃၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17342
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
46.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.18005
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
45.01 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၃၄:၀၈
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.07
1735.26
1774.52
အမြတ်
273.28 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#162197122
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၃၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1735.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
274.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1774.52
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
273.28 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၃
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.07
1760.86
1774.51
အမြတ်
94.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#162132551
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1760.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
95.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1774.51
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
94.01 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၁၀
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.07
1760.58
1774.36
အမြတ်
94.92 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#162132544
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1760.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
96.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1774.36
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
94.92 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၂၉
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.07
24.273
23.762
အမြတ်
-180.39 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#162132341
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
24.273
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-178.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
23.762
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
-180.39 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၄၃
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.38717
1.38588
အမြတ်
-10.43 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#162132305
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.38588
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-10.43 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၂၀
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.07
1765.05
1773.92
အမြတ်
60.55 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#162132337
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1765.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
62.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1773.92
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
60.55 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၅၇:၄၅
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.14
1.17545
1.17989
အမြတ်
59.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#162132295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၅၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17545
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
62.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.17989
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
59.36 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၅၇
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.17592
1.17986
အမြတ်
26.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#162132281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17592
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.17986
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
26.18 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၄၅:၃၀
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.14
1752.98
1773.7
အမြတ်
287.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160856537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၄၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1752.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
290.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1773.7
ကော်မရှင်ခ
-3.08 USD
အမြတ်
287.00 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၁၃
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၂၉
ရောင်းချမှု
0.07
1831.07
1807.77
အမြတ်
161.56 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#161907178
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1831.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
163.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1807.77
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
161.56 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၂၄
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.21
0.90521
0.90744
အမြတ်
47.41 USD
USDCHF
စာချုပ်
#161948443
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90521
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
51.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
0.90744
ကော်မရှင်ခ
-4.20 USD
အမြတ်
47.41 USD
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၀၀
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၆:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.14
0.85118
0.85373
အမြတ်
46.62 USD
EURGBP
စာချုပ်
#161829962
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
49.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
0.85373
ကော်မရှင်ခ
-3.08 USD
အမြတ်
46.62 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၄၉:၄၁
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.14
25.209
25.392
အမြတ်
125.02 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#161523041
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၄၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.209
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
128.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
25.392
ကော်မရှင်ခ
-3.08 USD
အမြတ်
125.02 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၄၄:၄၅
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၄၀
ရောင်းချမှု
0.07
1825.26
1815.25
အမြတ်
68.53 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#161352976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၄၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1825.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
70.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1815.25
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
68.53 USD
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၅၆:၂၅
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.07
0.85479
0.85584
အမြတ်
8.63 USD
EURGBP
စာချုပ်
#161233246
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၅၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.85584
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
8.63 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၃၉:၅၈
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.07
0.85251
0.85584
အမြတ်
30.73 USD
EURGBP
စာချုပ်
#161321511
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၃၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85251
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
32.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
0.85584
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
30.73 USD
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၄၇
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.07
1802.55
1798.47
အမြတ်
27.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#161235268
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1802.55
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1798.47
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
27.02 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၂၂
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၅၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.37897
1.38847
အမြတ်
65.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#161194133
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၅၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37897
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
66.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၅၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.38847
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
65.10 USD
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၂၆
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.07
1775.67
1776.32
အမြတ်
3.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160782003
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1775.67
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1776.32
ကော်မရှင်ခ
-1.54 USD
အမြတ်
3.01 USD