၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၁:၄၆
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၅၁:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
153.572
154.01
အမြတ်
11.43 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#76115971
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
153.572
လဲလှယ်ခြင်း
-0.42 USD
စုစုပေါင်း
11.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၅၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
154.01
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.43 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၀:၃၉
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.38758
1.3924
အမြတ်
14.46 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#75626199
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၂၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38758
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.3924
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.46 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၅၇
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.57214
1.5773
အမြတ်
7.49 USD
EURAUDm
စာချုပ်
#75040394
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.57214
လဲလှယ်ခြင်း
-0.45 USD
စုစုပေါင်း
7.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.5773
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.49 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၂၈
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၄၆:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.47006
1.4751
အမြတ်
8.05 USD
EURCADm
စာချုပ်
#74818684
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.47006
လဲလှယ်ခြင်း
-0.28 USD
စုစုပေါင်း
8.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၄၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.4751
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.05 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၅၇
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.56976
1.5744
အမြတ်
7.03 USD
EURAUDm
စာချုပ်
#74873521
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.56976
လဲလှယ်ခြင်း
-0.15 USD
စုစုပေါင်း
7.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.5744
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.03 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၅၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.7094
1.714
အမြတ်
7.44 USD
GBPCADm
စာချုပ်
#74739719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.7094
လဲလှယ်ခြင်း
-0.15 USD
စုစုပေါင်း
7.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.714
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.44 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၃၄
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
133.361
133.978
အမြတ်
5.49 USD
EURJPYm
စာချုပ်
#74366581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.361
လဲလှယ်ခြင်း
-0.13 USD
စုစုပေါင်း
5.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
133.978
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.49 USD
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၅၈
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22438
1.22109
အမြတ်
-3.29 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#74360078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၅၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22438
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22109
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.29 USD