၂၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၈
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၅:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
49027.93
49599.36
အမြတ်
141.98 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#162543672
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
49027.93
လဲလှယ်ခြင်း
-138.74 USD
စုစုပေါင်း
285.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
49599.36
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
141.98 USD
၁၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၂၄
၁၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၁၃
ရောင်းချမှု
0.5
47633.21
47708.93
အမြတ်
-42.86 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#162344489
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
47633.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-37.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
47708.93
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
-42.86 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၁၇
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၃
ရောင်းချမှု
2
1759.48
1770.24
အမြတ်
-2 166.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#162327263
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1759.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2 152.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1770.24
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-2 166.00 USD
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၅၆
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၂၆:၄၇
ရောင်းချမှု
3
1756.22
1761.1
အမြတ်
-1 485.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#162320519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1756.22
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 464.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1761.1
ကော်မရှင်ခ
-21.00 USD
အမြတ်
-1 485.00 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၂၉:၁၆
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၃၃:၃၅
ဝယ်ယူမှု
1
1.19134
1.19128
အမြတ်
-13.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160816131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၂၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19134
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၃၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.19128
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-13.00 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၃:၃၁
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၄၃
ရောင်းချမှု
1
1887.24
1900.07
အမြတ်
-1 290.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160191373
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၅၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1887.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 283.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၃၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1900.07
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-1 290.00 USD
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၅၇:၃၅
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
1
1727.53
1771.84
အမြတ်
4 083.74 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#158064421
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၁၈:၅၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1727.53
လဲလှယ်ခြင်း
-340.26 USD
စုစုပေါင်း
4 431.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1771.84
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
4 083.74 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၃၃:၃၀
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၀၇
ဝယ်ယူမှု
1
1.19367
1.20141
အမြတ်
559.23 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157948721
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၃၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19367
လဲလှယ်ခြင်း
-207.77 USD
စုစုပေါင်း
774.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20141
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
559.23 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၁၈
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
1785.11
1777.5
အမြတ်
15.06 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159001495
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၂၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1785.11
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
15.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1777.5
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
15.06 USD
၁၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၄၆
၁၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၄၃:၃၅
ဝယ်ယူမှု
1
1712.1
1712
အမြတ်
-49.41 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#157777006
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1712.1
လဲလှယ်ခြင်း
-32.41 USD
စုစုပေါင်း
-10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၄၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1712
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-49.41 USD
၁၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၄၆
၁၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၃၁
ဝယ်ယူမှု
1
1712.1
1718.55
အမြတ်
638.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#157773990
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1712.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
645.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1718.55
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
638.00 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၂၀:၅၆
၀၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၅၃
ဝယ်ယူမှု
3
1.2622
1.26337
အမြတ်
193.64 USD
USDCAD
စာချုပ်
#157254387
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၂၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2622
လဲလှယ်ခြင်း
-63.19 USD
စုစုပေါင်း
277.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1.26337
ကော်မရှင်ခ
-21.00 USD
အမြတ်
193.64 USD
၀၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၀၄
၀၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၄၄
ဝယ်ယူမှု
2
1705.62
1709.07
အမြတ်
676.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#157727393
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1705.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
690.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1709.07
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
676.00 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၃
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၂၀
ဝယ်ယူမှု
1
1.24982
1.26254
အမြတ်
998.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#157223947
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24982
လဲလှယ်ခြင်း
-2.35 USD
စုစုပေါင်း
1 007.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.26254
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
998.14 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၅၃
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၀၄:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1788.68
1780.32
အမြတ်
8.29 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#156988623
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1788.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၀၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1780.32
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
8.29 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၂၉
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၀၄:၁၆
ရောင်းချမှု
1
1778.74
1780.63
အမြတ်
-196.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#156986831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1778.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-189.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၀၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1780.63
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-196.00 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၀
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၀၄:၁၂
ရောင်းချမှု
1
1783
1781.02
အမြတ်
191.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#156987975
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1783
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
198.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၀၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1781.02
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
191.00 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၀၃
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၂၂
ရောင်းချမှု
3
1775
1782.74
အမြတ်
-2 343.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#156979184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1775
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2 322.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1782.74
ကော်မရှင်ခ
-21.00 USD
အမြတ်
-2 343.00 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၄၆:၃၃
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၂၁
ရောင်းချမှု
0.3
1772.66
1782.57
အမြတ်
-299.40 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#156979826
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၄၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1772.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-297.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1782.57
ကော်မရှင်ခ
-2.10 USD
အမြတ်
-299.40 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၃၇
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၂၁
ရောင်းချမှု
1
1777.7
1782.57
အမြတ်
-494.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#156984310
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1777.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-487.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1782.57
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-494.00 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၃၂
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၂၁
ရောင်းချမှု
1
1772.49
1782.57
အမြတ်
-1 015.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#156982185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1772.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 008.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1782.57
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-1 015.00 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၅၃
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၂၂
ရောင်းချမှု
1
1787.77
1775.44
အမြတ်
1 226.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#156940547
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1787.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 233.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1775.44
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
1 226.00 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၅၄
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၃၁:၃၄
ရောင်းချမှု
2
1.27444
1.26961
အမြတ်
746.86 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156772231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27444
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
760.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၃၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.26961
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
746.86 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၃၉:၄၉
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၂၂
ရောင်းချမှု
3
1.27228
1.26945
အမြတ်
647.79 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156762058
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၃၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27228
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
668.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1.26945
ကော်မရှင်ခ
-21.00 USD
အမြတ်
647.79 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၀၉
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၅၄
ဝယ်ယူမှု
5
1.27468
1.27277
အမြတ်
-785.33 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156781667
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27468
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-750.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.27277
ကော်မရှင်ခ
-35.00 USD
အမြတ်
-785.33 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၅၇
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၁၉
ဝယ်ယူမှု
2
1817.18
1814.06
အမြတ်
-638.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#156777862
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1817.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-624.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1814.06
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-638.00 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၄၆
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
10
1.26759
1.2679
အမြတ်
174.50 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156746955
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26759
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
244.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.2679
ကော်မရှင်ခ
-70.00 USD
အမြတ်
174.50 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၅၁
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၄၀
ရောင်းချမှု
3
1842.05
1846.83
အမြတ်
-1 455.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#156737535
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1842.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 434.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1846.83
ကော်မရှင်ခ
-21.00 USD
အမြတ်
-1 455.00 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၂၇
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၃၁
ဝယ်ယူမှု
3
1.27062
1.26884
အမြတ်
-441.86 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156728716
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27062
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-420.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1.26884
ကော်မရှင်ခ
-21.00 USD
အမြတ်
-441.86 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၁၀
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၂၆
ဝယ်ယူမှု
5
1.27062
1.26884
အမြတ်
-736.43 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156728712
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27062
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-701.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.26884
ကော်မရှင်ခ
-35.00 USD
အမြတ်
-736.43 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၁၇:၄၄
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1841.93
1837.54
အမြတ်
-4.46 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#156727109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၁၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1841.93
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1837.54
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-4.46 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၂၈
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၉:၀၁:၀၃
ဝယ်ယူမှု
1
1836.4
1840.46
အမြတ်
399.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#156720351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1836.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
406.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၉:၀၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1840.46
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
399.00 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၂၃
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၂၉
ဝယ်ယူမှု
20
1.26873
1.26812
အမြတ်
-1 102.05 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156714351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26873
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-962.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
1.26812
ကော်မရှင်ခ
-140.00 USD
အမြတ်
-1 102.05 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၈
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၀၇
ရောင်းချမှု
2
1852.57
1847.41
အမြတ်
1 018.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#156714345
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1852.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 032.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1847.41
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
1 018.00 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၄၆
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၁၈
ဝယ်ယူမှု
5
1.26953
1.26952
အမြတ်
-38.94 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156699972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26953
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.26952
ကော်မရှင်ခ
-35.00 USD
အမြတ်
-38.94 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၀၂
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၁၃
ဝယ်ယူမှု
1
1840.12
1842.41
အမြတ်
222.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#156709813
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1840.12
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
229.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1842.41
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
222.00 USD
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၅၇:၂၆
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၄၈
ဝယ်ယူမှု
1
1.27109
1.26937
အမြတ်
-144.83 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156684702
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၅၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27109
လဲလှယ်ခြင်း
-2.33 USD
စုစုပေါင်း
-135.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.26937
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-144.83 USD
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၄၀
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၄၅
ဝယ်ယူမှု
2
1.27303
1.26934
အမြတ်
-600.06 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156683933
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27303
လဲလှယ်ခြင်း
-4.66 USD
စုစုပေါင်း
-581.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.26934
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-600.06 USD
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၀၂:၁၈
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၄၁
ဝယ်ယူမှု
2
1.26953
1.26934
အမြတ်
-48.60 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156687162
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၀၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26953
လဲလှယ်ခြင်း
-4.66 USD
စုစုပေါင်း
-29.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.26934
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-48.60 USD
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၃၄
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
7
1.27137
1.26936
အမြတ်
-1 173.75 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156684570
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27137
လဲလှယ်ခြင်း
-16.32 USD
စုစုပေါင်း
-1 108.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7
ပြင်ပ
1.26936
ကော်မရှင်ခ
-49.00 USD
အမြတ်
-1 173.75 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၁၃
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၃၅
ဝယ်ယူမှု
10
1.26971
1.26933
အမြတ်
-369.37 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156693604
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26971
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-299.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.26933
ကော်မရှင်ခ
-70.00 USD
အမြတ်
-369.37 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၅၉:၃၃
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၂၅
ဝယ်ယူမှု
10
1.26863
1.26944
အမြတ်
568.08 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156698942
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၅၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26863
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
638.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
1.26944
ကော်မရှင်ခ
-70.00 USD
အမြတ်
568.08 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၅၇
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၅၉:၁၁
ရောင်းချမှု
20
1.2681
1.26845
အမြတ်
-691.85 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156698837
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2681
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-551.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၅၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
1.26845
ကော်မရှင်ခ
-140.00 USD
အမြတ်
-691.85 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၄:၀၆
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၂၃
ဝယ်ယူမှု
1
1839.82
1842.61
အမြတ်
272.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#156692225
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1839.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
279.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1842.61
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
272.00 USD
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၅၃:၀၄
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၅၃
ဝယ်ယူမှု
2
1.27448
1.27582
အမြတ်
191.41 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156650714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၅၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27448
လဲလှယ်ခြင်း
-4.65 USD
စုစုပေါင်း
210.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.27582
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
191.41 USD
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၀၉:၄၃
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၄၈
ရောင်းချမှု
1
1842.2
1834.62
အမြတ်
751.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#156674051
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၀၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1842.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
758.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1834.62
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
751.00 USD
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၂၄:၀၃
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၀၀
ဝယ်ယူမှု
1
1.27263
1.27605
အမြတ်
261.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156674472
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27263
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
268.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.27605
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
261.01 USD
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၅၃:၃၀
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၅၆
ဝယ်ယူမှု
1
1.27463
1.27601
အမြတ်
98.82 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156650721
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၅၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27463
လဲလှယ်ခြင်း
-2.33 USD
စုစုပေါင်း
108.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.27601
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
98.82 USD
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၃၆:၅၆
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၅၁
ရောင်းချမှု
1
1.37757
1.37827
အမြတ်
-77.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156674724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၃၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37757
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-70.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.37827
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-77.00 USD
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၅၃:၄၉
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၄၇
ရောင်းချမှု
1
1.37404
1.37827
အမြတ်
-434.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156650731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၅၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37404
လဲလှယ်ခြင်း
-4.10 USD
စုစုပေါင်း
-423.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.37827
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-434.10 USD