၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၀၅
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၃၆:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.17595
1.17373
အမြတ်
-22.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#2483093
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၀၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17595
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-22.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၃၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17373
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-22.20 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၂၀
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၃၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.1791
1.17373
အမြတ်
-53.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#2462962
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1791
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-53.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၃၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17373
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-53.70 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၂၃
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၃၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.18084
1.17368
အမြတ်
-71.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#2462036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18084
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-71.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၃၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17368
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-71.60 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၁၄
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၃၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.18085
1.17368
အမြတ်
-71.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#2462033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18085
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-71.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၃၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17368
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-71.70 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၉:၅၄
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.97331
1.97298
အမြတ်
-2.33 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#2461337
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၁၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.97331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.97298
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.33 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၂၅:၀၈
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.9747
1.97299
အမြတ်
-12.03 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#2460043
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၂၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.9747
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.97299
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.03 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၂၆
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
152.778
152.77
အမြတ်
-0.73 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#2459012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
152.778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
152.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.73 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၄၈:၄၄
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၅၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.9728
1.9745
အမြတ်
-11.99 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#2450018
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၄၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.9728
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.9745
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.99 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၅၂
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၄၈:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.18432
1.18394
အမြတ်
-3.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#2449140
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18432
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၄၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18394
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.80 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၁၄
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၃၂
ရောင်းချမှု
0.07
1.60497
1.60115
အမြတ်
19.77 USD
EURAUD
စာချုပ်
#2430083
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.60497
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.60115
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
19.77 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၄၃
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
109.186
109.148
အမြတ်
0.35 USD
USDJPY
စာချုပ်
#2425729
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
109.148
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.35 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၄၃
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၀၁
ရောင်းချမှု
0.09
109.186
108.859
အမြတ်
27.03 USD
USDJPY
စာချုပ်
#2422883
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
108.859
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
27.03 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၁၀:၁၀
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၅၇
ရောင်းချမှု
0.1
87.072
86.77
အမြတ်
27.74 USD
CADJPY
စာချုပ်
#2418224
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၁၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
87.072
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၂၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
86.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
27.74 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၂၈
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.1848
1.18513
အမြတ်
1.65 USD
EURUSD
စာချုပ်
#2422286
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1848
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.18513
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.65 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၁၆
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.18445
1.18511
အမြတ်
3.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#2422169
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18445
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.18511
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.30 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၃၇:၂၉
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၀၆
ရောင်းချမှု
0.05
129.523
129.38
အမြတ်
6.55 USD
EURJPY
စာချုပ်
#2420976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၃၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.523
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
129.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.55 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၃၄
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.1852
1.17662
အမြတ်
-429.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1968829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1852
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-429.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.17662
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-429.00 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၂၇
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.17786
1.17662
အမြတ်
-24.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#2193772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17786
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-24.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.17662
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-24.80 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၃၈:၀၆
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.1902
1.17662
အမြတ်
-135.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1777647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၃၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1902
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-135.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17662
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-135.80 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၀၈
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.19586
1.17661
အမြတ်
-192.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1758720
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19586
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-192.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17661
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-192.50 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၄၁
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.195
1.17659
အမြတ်
-184.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1758356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.195
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-184.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17659
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-184.10 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၉:၀၁
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.19947
1.17659
အမြတ်
-228.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1751785
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19947
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-228.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17659
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-228.80 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၃၀
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.196
1.17656
အမြတ်
-194.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1751385
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.196
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-194.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-194.40 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၂:၂၃
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.20273
1.17657
အမြတ်
-261.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1744957
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20273
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-261.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17657
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-261.60 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၂၁:၅၃
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.2
1.17653
အမြတ်
-234.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1743773
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၂၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-234.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17653
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-234.70 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၂၁:၅၃
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.2
1.17658
အမြတ်
-234.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1743767
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၂၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-234.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17658
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-234.20 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၂:၅၅
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.202
1.17658
အမြတ်
-254.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1743753
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-254.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17658
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-254.20 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၂:၅၅
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.202
1.17658
အမြတ်
-254.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1743748
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-254.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17658
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-254.20 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၃၁
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.204
1.17654
အမြတ်
-274.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1743134
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.204
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-274.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17654
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-274.60 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၃၁
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.204
1.17654
အမြတ်
-274.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1743128
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.204
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-274.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17654
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-274.60 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၂၀
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.206
1.17653
အမြတ်
-294.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1741584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.206
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-294.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17653
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-294.70 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၂၀
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.206
1.17653
အမြတ်
-294.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1741582
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.206
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-294.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17653
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-294.70 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၁၈
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.208
1.17653
အမြတ်
-314.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1738848
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.208
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-314.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17653
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-314.70 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၁၈
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.208
1.17653
အမြတ်
-314.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1738842
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.208
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-314.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17653
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-314.70 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၆:၀၀
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21127
1.17653
အမြတ်
-347.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1723498
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21127
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-347.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17653
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-347.40 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၀:၁၅
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21247
1.17653
အမြတ်
-359.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1714316
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21247
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-359.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17653
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-359.40 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၀:၀၄
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21248
1.17653
အမြတ်
-359.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1714315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21248
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-359.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17653
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-359.50 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၃၁
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.20985
1.17656
အမြတ်
-332.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1706281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20985
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-332.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-332.90 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၄၂
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.20981
1.17654
အမြတ်
-332.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1706271
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20981
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-332.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17654
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-332.70 USD
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၁၆
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.65497
0.65298
အမြတ်
-3.19 USD
XRPUSD
စာချုပ်
#2087164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65497
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.65298
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-3.19 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၄၇
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.18452
1.18484
အမြတ်
3.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1968266
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18452
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18484
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.20 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၅၄
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၇:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.83371
0.8404
အမြတ်
5.49 USD
XRPUSD
စာချုပ်
#1665691
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83371
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.8404
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
5.49 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၄၇
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၀၉
ရောင်းချမှု
0.1
155.25
155.318
အမြတ်
-6.18 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1695648
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
155.318
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.18 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၄၇
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၀၈
ရောင်းချမှု
0.1
155.25
155.318
အမြတ်
-6.18 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1695647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
155.318
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.18 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၃၉:၃၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၅:၅၈
ရောင်းချမှု
0.1
155.018
154.781
အမြတ်
21.60 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1688953
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၃၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
154.781
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
21.60 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၂၇
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၅:၅၆
ရောင်းချမှု
0.1
155.005
154.781
အမြတ်
20.42 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#1688699
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
155.005
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
154.781
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.42 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၃:၃၃
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၅:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.5675
1.57151
အမြတ်
30.86 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1694824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.5675
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.57151
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
30.86 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၄၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၅:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.56782
1.57149
အမြတ်
28.24 USD
EURAUD
စာချုပ်
#1694804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.56782
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.57149
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
28.24 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၀၉
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.82399
1.8259
အမြတ်
14.80 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#1680493
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.82399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.8259
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.80 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၂၈
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.822
1.8261
အမြတ်
31.75 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#1665509
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.822
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
31.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.8261
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
31.75 USD