၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၂၄:၂၁
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၂၆:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
43166.45
46712.32
အမြတ်
-71.24 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#156650510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၂၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
43166.45
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
-70.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၂၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
46712.32
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-71.24 USD
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၂၄:၄၀
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၂၆:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
43132.49
46712.32
အမြတ်
-35.96 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#156650514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၂၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
43132.49
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
-35.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၂၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
46712.32
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-35.96 USD
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၂၃:၅၁
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၂၆:၃၆
ရောင်းချမှု
1
43083.54
46712.32
အမြတ်
-3 644.77 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#156650509
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၂၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
43083.54
လဲလှယ်ခြင်း
-5.99 USD
စုစုပေါင်း
-3 628.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၂၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
46712.32
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-3 644.77 USD
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၂၄:၂၄
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၂၆:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
43166.45
46712.32
အမြတ်
-71.24 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#156650511
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၂၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
43166.45
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
-70.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၁:၂၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
46712.32
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-71.24 USD
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၃၇
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၂၃:၃၂
ရောင်းချမှု
0.2
0.8865
0.89881
အမြတ်
-289.66 USD
USDCHF
စာချုပ်
#156205308
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8865
လဲလှယ်ခြင်း
-14.34 USD
စုစုပေါင်း
-273.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၂၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.89881
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-289.66 USD
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၃၇
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၂၃:၂၈
ရောင်းချမှု
0.2
0.8865
0.8987
အမြတ်
-287.24 USD
USDCHF
စာချုပ်
#156205309
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8865
လဲလှယ်ခြင်း
-14.34 USD
စုစုပေါင်း
-271.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၂၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.8987
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-287.24 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၅၈
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.2
1854.8
1849.63
အမြတ်
-106.42 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#156161609
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1854.8
လဲလှယ်ခြင်း
-1.62 USD
စုစုပေါင်း
-103.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1849.63
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-106.42 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၂၀
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.77486
1.77478
အမြတ်
-3.91 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#156161584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.77486
လဲလှယ်ခြင်း
-1.27 USD
စုစုပေါင်း
-1.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.77478
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-3.91 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၃:၂၃
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၁၅
ရောင်းချမှု
0.2
81.257
81.55
အမြတ်
-58.37 USD
CADJPY
စာချုပ်
#156161531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
81.257
လဲလှယ်ခြင်း
-0.44 USD
စုစုပေါင်း
-56.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
81.55
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-58.37 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၃၉
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.2
0.88895
0.88531
အမြတ်
98.07 USD
EURGBP
စာချုပ်
#156161481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88895
လဲလှယ်ခြင်း
-0.56 USD
စုစုပေါင်း
100.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.88531
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
98.07 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၂:၁၃
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.2
125.81
126.096
အမြတ်
-56.68 USD
EURJPY
စာချုပ်
#156161501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
125.81
လဲလှယ်ခြင်း
-0.10 USD
စုစုပေါင်း
-55.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
126.096
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-56.68 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၃၀
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.88901
0.88631
အမြတ်
-62.24 USD
USDCHF
စာချုပ်
#156161420
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88901
လဲလှယ်ခြင်း
0.09 USD
စုစုပေါင်း
-60.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.88631
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-62.24 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၀၂
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.2
103.742
103.664
အမြတ်
-16.91 USD
USDJPY
စာချုပ်
#156161462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
103.742
လဲလှယ်ခြင်း
-0.46 USD
စုစုပေါင်း
-15.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
103.664
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-16.91 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၃၁
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.88901
0.88631
အမြတ်
-62.24 USD
USDCHF
စာချုပ်
#156161422
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88901
လဲလှယ်ခြင်း
0.09 USD
စုစုပေါင်း
-60.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.88631
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-62.24 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၀၃
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.2
103.742
103.664
အမြတ်
-16.91 USD
USDJPY
စာချုပ်
#156161463
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
103.742
လဲလှယ်ခြင်း
-0.46 USD
စုစုပေါင်း
-15.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
103.664
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-16.91 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၂:၁၃
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၇
ရောင်းချမှု
0.2
125.811
126.096
အမြတ်
-56.49 USD
EURJPY
စာချုပ်
#156161499
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
125.811
လဲလှယ်ခြင်း
-0.10 USD
စုစုပေါင်း
-54.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
126.096
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-56.49 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၂:၄၉
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.2
141.559
142.433
အမြတ်
166.05 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#156161511
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
141.559
လဲလှယ်ခြင်း
-1.17 USD
စုစုပေါင်း
168.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
142.433
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
166.05 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၃:၂၃
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၆
ရောင်းချမှု
0.2
81.257
81.551
အမြတ်
-58.56 USD
CADJPY
စာချုပ်
#156161532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
81.257
လဲလှယ်ခြင်း
-0.44 USD
စုစုပေါင်း
-56.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
81.551
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-58.56 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၂၁
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.77486
1.77479
အမြတ်
-3.75 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#156161585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.77486
လဲလှယ်ခြင်း
-1.27 USD
စုစုပေါင်း
-1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.77479
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-3.75 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၅၉
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
1854.32
1849.68
အမြတ်
-95.82 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#156161610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1854.32
လဲလှယ်ခြင်း
-1.62 USD
စုစုပေါင်း
-92.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1849.68
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-95.82 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၀:၁၉
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.36425
1.374
အမြတ်
193.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156161443
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36425
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
195.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၇:၅၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.374
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
193.60 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၃၆
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၄၇
ရောင်းချမှု
0.2
0.88896
0.886
အမြတ်
79.83 USD
EURGBP
စာချုပ်
#156161480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88896
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
81.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.886
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
79.83 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၀၀
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၀၇:၂၃
ရောင်းချမှု
0.2
0.71802
0.723
အမြတ်
-101.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#156161556
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-99.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၀၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.723
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-101.00 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၀၀
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၀၇:၂၃
ရောင်းချမှု
0.2
0.71802
0.723
အမြတ်
-101.00 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#156161555
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.71802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-99.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၀၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.723
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-101.00 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၀:၁၈
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.36425
1.368
အမြတ်
73.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156161442
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36425
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
75.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၄:၀၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.368
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
73.60 USD
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၂:၄၈
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.2
141.559
141.9
အမြတ်
64.32 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#156161510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၂၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
141.559
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
65.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
141.9
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
64.32 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၄၉
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.77201
1.77587
အမြတ်
56.62 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#156126860
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.77201
လဲလှယ်ခြင်း
-1.27 USD
စုစုပေါင်း
59.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.77587
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
56.62 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၁:၂၇
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၀၇
ရောင်းချမှု
0.2
103.7
103.72
အမြတ်
-6.22 USD
USDJPY
စာချုပ်
#156126708
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
103.7
လဲလှယ်ခြင်း
-0.96 USD
စုစုပေါင်း
-3.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
103.72
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-6.22 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၀၇
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၀၆
ရောင်းချမှု
0.2
0.88543
0.88876
အမြတ်
-77.55 USD
USDCHF
စာချုပ်
#156126662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88543
လဲလှယ်ခြင်း
-1.21 USD
စုစုပေါင်း
-74.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.88876
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-77.55 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၁:၂၆
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၀၅
ရောင်းချမှု
0.2
103.7
103.719
အမြတ်
-6.02 USD
USDJPY
စာချုပ်
#156126707
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
103.7
လဲလှယ်ခြင်း
-0.96 USD
စုစုပေါင်း
-3.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
103.719
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-6.02 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၀၈
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၀၄
ရောင်းချမှု
0.2
0.88543
0.88872
အမြတ်
-76.65 USD
USDCHF
စာချုပ်
#156126664
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.88543
လဲလှယ်ခြင်း
-1.21 USD
စုစုပေါင်း
-74.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.88872
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-76.65 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၃၆
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၀၄
ရောင်းချမှု
0.2
0.8883
0.88913
အမြတ်
-24.60 USD
EURGBP
စာချုပ်
#156126755
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8883
လဲလှယ်ခြင်း
-0.55 USD
စုစုပေါင်း
-22.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.88913
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-24.60 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၁၀
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၀၃
ရောင်းချမှု
0.2
1.574
1.57897
အမြတ်
-77.77 USD
EURAUD
စာချုပ်
#156126774
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.574
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
-76.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.57897
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-77.77 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၃၇
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၀၁
ရောင်းချမှု
0.2
0.8883
0.88912
အမြတ်
-24.32 USD
EURGBP
စာချုပ်
#156126756
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8883
လဲလှယ်ခြင်း
-0.55 USD
စုစုပေါင်း
-22.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.88912
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-24.32 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၁၁
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၀၁
ရောင်းချမှု
0.2
1.574
1.57897
အမြတ်
-77.77 USD
EURAUD
စာချုပ်
#156126775
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.574
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
-76.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.57897
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-77.77 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၄၁
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.21383
1.21232
အမြတ်
-35.69 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#156126792
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21383
လဲလှယ်ခြင်း
-0.31 USD
စုစုပေါင်း
-33.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.21232
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-35.69 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၄၁
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၆:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.21383
1.21233
အမြတ်
-35.46 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#156126791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21383
လဲလှယ်ခြင်း
-0.31 USD
စုစုပေါင်း
-33.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.21233
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-35.46 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၄:၅၉
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.72088
0.7176
အမြတ်
-67.52 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#156126822
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72088
လဲလှယ်ခြင်း
-0.52 USD
စုစုပေါင်း
-65.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.7176
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-67.52 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၀၀
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၆:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.72088
0.7176
အမြတ်
-67.52 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#156126823
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72088
လဲလှယ်ခြင်း
-0.52 USD
စုစုပေါင်း
-65.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.7176
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-67.52 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၂၆
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၆:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.2
1852.14
1855.33
အမြတ်
60.78 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#156126884
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1852.14
လဲလှယ်ခြင်း
-1.62 USD
စုစုပေါင်း
63.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1855.33
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
60.78 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၄၅
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၀၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.77201
1.7765
အမြတ်
66.32 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#156126859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.77201
လဲလှယ်ခြင်း
-1.27 USD
စုစုပေါင်း
68.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၀၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.7765
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
66.32 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၄:၂၁
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၆:၅၄:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.2
142.167
141.6
အမြတ်
-111.87 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#156126806
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
142.167
လဲလှယ်ခြင်း
-1.17 USD
စုစုပေါင်း
-109.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၆:၅၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
141.6
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-111.87 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၄:၂၁
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၆:၅၄:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.2
142.167
141.6
အမြတ်
-111.87 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#156126805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
142.167
လဲလှယ်ခြင်း
-1.17 USD
စုစုပေါင်း
-109.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၆:၅၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
141.6
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-111.87 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၄၇
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၆:၅၄:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.37099
1.36498
အမြတ်
-122.76 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156126686
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37099
လဲလှယ်ခြင်း
-1.16 USD
စုစုပေါင်း
-120.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၆:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.36498
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-122.76 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၄၇
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၆:၅၄:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.37099
1.36498
အမြတ်
-122.76 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156126685
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37099
လဲလှယ်ခြင်း
-1.16 USD
စုစုပေါင်း
-120.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၆:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.36498
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-122.76 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၀၄
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၂၂:၀၂:၃၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.26977
1.27505
အမြတ်
-84.22 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156126742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26977
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-82.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၂၂:၀၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.27505
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-84.22 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၀၁
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၂၂:၀၂:၃၂
ရောင်းချမှု
0.2
1.26974
1.27505
အမြတ်
-84.69 USD
USDCAD
စာချုပ်
#156126740
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26974
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-83.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၂၂:၀၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.27505
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-84.69 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၂၆
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၄၉:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.2
1852.13
1861
အမြတ်
176.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#156126883
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1852.13
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
177.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၂:၄၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1861
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
176.00 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၀၀
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၁:၄၈
ရောင်းချမှု
0.2
1.36714
1.37148
အမြတ်
-89.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#156087422
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36714
လဲလှယ်ခြင်း
-0.82 USD
စုစုပေါင်း
-86.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.37148
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-89.02 USD
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၃၇
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၁:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.2
0.88583
0.88548
အမြတ်
-9.22 USD
USDCHF
စာချုပ်
#156087444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88583
လဲလှယ်ခြင်း
0.09 USD
စုစုပေါင်း
-7.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၅၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
0.88548
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-9.22 USD