၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၄၇
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၀၀
ရောင်းချမှု
0.2
1781.84
1750.02
အမြတ်
627.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160973746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1781.84
လဲလှယ်ခြင်း
-7.98 USD
စုစုပေါင်း
636.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1750.02
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
627.02 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၄၈:၀၅
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၀၀
ရောင်းချမှု
0.2
1741.77
1750.02
အမြတ်
-166.82 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160833582
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၄၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1741.77
လဲလှယ်ခြင်း
-0.42 USD
စုစုပေါင်း
-165.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1750.02
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-166.82 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၁၀
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.2
1792.2
1805.6
အမြတ်
193.70 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160633565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1792.2
လဲလှယ်ခြင်း
-72.90 USD
စုစုပေါင်း
268.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1805.6
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
193.70 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၀၇:၂၀
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.4
1815.62
1805.6
အမြတ်
-419.81 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#161965089
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၀၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1815.62
လဲလှယ်ခြင်း
-16.21 USD
စုစုပေါင်း
-400.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
1805.6
ကော်မရှင်ခ
-2.80 USD
အမြတ်
-419.81 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၉:၅၂
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၃၃:၂၉
ရောင်းချမှု
0.2
1765.01
1785
အမြတ်
-402.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160833545
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1765.01
လဲလှယ်ခြင်း
-1.05 USD
စုစုပေါင်း
-399.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၃၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1785
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-402.25 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၄၆
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.2
1782.9
1762
အမြတ်
-432.36 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160594448
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1782.9
လဲလှယ်ခြင်း
-12.96 USD
စုစုပေါင်း
-418.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1762
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-432.36 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၅၅
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၁၀
ရောင်းချမှု
0.03
1898.68
1781.1
အမြတ်
352.35 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160322759
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1898.68
လဲလှယ်ခြင်း
-0.18 USD
စုစုပေါင်း
352.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1781.1
ကော်မရှင်ခ
-0.21 USD
အမြတ်
352.35 USD
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၀၀
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၅၈
ရောင်းချမှု
0.5
1739.27
1807.77
အမြတ်
-3 465.52 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#158739778
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1739.27
လဲလှယ်ခြင်း
-37.02 USD
စုစုပေါင်း
-3 425.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1807.77
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-3 465.52 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၄၇:၃၂
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၅၈
ရောင်းချမှု
0.5
1763.38
1807.77
အမြတ်
-2 253.76 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#158962779
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၀၃:၄၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1763.38
လဲလှယ်ခြင်း
-30.76 USD
စုစုပေါင်း
-2 219.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1807.77
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-2 253.76 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၀၀
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၅၈
ရောင်းချမှု
0.5
1678.07
1807.77
အမြတ်
-6 528.65 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#158574272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1678.07
လဲလှယ်ခြင်း
-40.15 USD
စုစုပေါင်း
-6 485.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1807.77
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-6 528.65 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၀၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၅၈
ရောင်းချမှု
0.5
1719.2
1807.77
အမြတ်
-4 470.58 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#158634656
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1719.2
လဲလှယ်ခြင်း
-38.58 USD
စုစုပေါင်း
-4 428.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1807.77
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-4 470.58 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၄:၃၉
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၅၈
ရောင်းချမှု
3
1869.6
1807
အမြတ်
18 727.51 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160171747
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1869.6
လဲလှယ်ခြင်း
-31.49 USD
စုစုပေါင်း
18 780.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1807
ကော်မရှင်ခ
-21.00 USD
အမြတ်
18 727.51 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၀၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၅၈
ရောင်းချမှု
0.5
1783.54
1807.77
အမြတ်
-1 245.76 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#158978403
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1783.54
လဲလှယ်ခြင်း
-30.76 USD
စုစုပေါင်း
-1 211.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1807.77
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-1 245.76 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၀၀
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၅၈
ရောင်းချမှု
3
1807.77
1807
အမြတ်
87.20 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159508318
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1807.77
လဲလှယ်ခြင်း
-122.80 USD
စုစုပေါင်း
231.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1807
ကော်မရှင်ခ
-21.00 USD
အမြတ်
87.20 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၀၀
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၅၈
ရောင်းချမှု
0.5
1698.52
1807.77
အမြတ်
-5 506.15 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#158611151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1698.52
လဲလှယ်ခြင်း
-40.15 USD
စုစုပေါင်း
-5 462.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1807.77
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-5 506.15 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၀၄
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၃၈
ရောင်းချမှု
3
1891.5
1858.54
အမြတ်
9 848.11 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160237002
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1891.5
လဲလှယ်ခြင်း
-18.89 USD
စုစုပေါင်း
9 888.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1858.54
ကော်မရှင်ခ
-21.00 USD
အမြတ်
9 848.11 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၁၀
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၄၉
ရောင်းချမှု
3
1898.36
1872.79
အမြတ်
7 646.85 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160322767
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1898.36
လဲလှယ်ခြင်း
-3.15 USD
စုစုပေါင်း
7 671.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၃၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1872.79
ကော်မရှင်ခ
-21.00 USD
အမြတ်
7 646.85 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၂:၂၈
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၅၈
ရောင်းချမှု
3
1895.02
1892.05
အမြတ်
857.41 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160105061
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1895.02
လဲလှယ်ခြင်း
-12.59 USD
စုစုပေါင်း
891.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1892.05
ကော်မရှင်ခ
-21.00 USD
အမြတ်
857.41 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၄၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၅၈
ရောင်းချမှု
3
1898.61
1892.05
အမြတ်
1 934.41 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160091099
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1898.61
လဲလှယ်ခြင်း
-12.59 USD
စုစုပေါင်း
1 968.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1892.05
ကော်မရှင်ခ
-21.00 USD
အမြတ်
1 934.41 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၂၀
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၂၉
ရောင်းချမှု
3
1898.55
1898.94
အမြတ်
-141.15 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160079273
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1898.55
လဲလှယ်ခြင်း
-3.15 USD
စုစုပေါင်း
-117.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1898.94
ကော်မရှင်ခ
-21.00 USD
အမြတ်
-141.15 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၀၅
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၈:၀၉
ရောင်းချမှု
1.5
1876.39
1906.78
အမြတ်
-4 573.72 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159925804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1876.39
လဲလှယ်ခြင်း
-4.72 USD
စုစုပေါင်း
-4 558.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
1906.78
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
-4 573.72 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၀၅
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၄၇
ရောင်းချမှု
1
1876.39
1906.69
အမြတ်
-3 040.14 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159925800
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1876.39
လဲလှယ်ခြင်း
-3.14 USD
စုစုပေါင်း
-3 030.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1906.69
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-3 040.14 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၃၅:၁၁
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၃၉
ရောင်းချမှု
2.5
1869.71
1906.61
အမြတ်
-9 263.46 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159925798
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၃၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1869.71
လဲလှယ်ခြင်း
-20.96 USD
စုစုပေါင်း
-9 225.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.5
ပြင်ပ
1906.61
ကော်မရှင်ခ
-17.50 USD
အမြတ်
-9 263.46 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၀၅
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၃၄
ရောင်းချမှု
2.5
1876.39
1906.62
အမြတ်
-7 582.87 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159925797
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1876.39
လဲလှယ်ခြင်း
-7.87 USD
စုစုပေါင်း
-7 557.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.5
ပြင်ပ
1906.62
ကော်မရှင်ခ
-17.50 USD
အမြတ်
-7 582.87 USD
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၃၅:၁၁
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၂၅
ရောင်းချမှု
2.5
1869.71
1906.62
အမြတ်
-9 265.97 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159736535
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၃၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1869.71
လဲလှယ်ခြင်း
-20.97 USD
စုစုပေါင်း
-9 227.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.5
ပြင်ပ
1906.62
ကော်မရှင်ခ
-17.50 USD
အမြတ်
-9 265.97 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၀၅
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၁၁
ရောင်းချမှု
2
1876.39
1906.45
အမြတ်
-6 032.29 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159925792
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1876.39
လဲလှယ်ခြင်း
-6.29 USD
စုစုပေါင်း
-6 012.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1906.45
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-6 032.29 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၀၅
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၀၃
ရောင်းချမှု
1
1876.39
1906.46
အမြတ်
-3 017.15 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159830540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1876.39
လဲလှယ်ခြင်း
-3.15 USD
စုစုပေါင်း
-3 007.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1906.46
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-3 017.15 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၄၈:၀၀
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1876.33
1888.81
အမြတ်
36.99 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159804061
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၄၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1876.33
လဲလှယ်ခြင်း
-0.24 USD
စုစုပေါင်း
37.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1888.81
ကော်မရှင်ခ
-0.21 USD
အမြတ်
36.99 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၃၀:၀၂
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1877.3
1888.62
အမြတ်
33.51 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159803870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1877.3
လဲလှယ်ခြင်း
-0.24 USD
စုစုပေါင်း
33.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1888.62
ကော်မရှင်ခ
-0.21 USD
အမြတ်
33.51 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၀၂
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.5
1889.55
1888.74
အမြတ်
-60.21 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159787784
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1889.55
လဲလှယ်ခြင်း
-16.21 USD
စုစုပေါင်း
-40.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1888.74
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-60.21 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၀၀
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
1869.1
1888.19
အမြတ်
934.79 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159795316
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1869.1
လဲလှယ်ခြင်း
-16.21 USD
စုစုပေါင်း
954.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1888.19
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
934.79 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၁၄:၀၀
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၃၀:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1876.62
1877.28
အမြတ်
1.77 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159803676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၁၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1876.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1877.28
ကော်မရှင်ခ
-0.21 USD
အမြတ်
1.77 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၂:၀၁
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၁၃:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1875.35
1876.19
အမြတ်
2.31 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159803403
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1875.35
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၁၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1876.19
ကော်မရှင်ခ
-0.21 USD
အမြတ်
2.31 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၅၈:၀၂
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1885.5
1875.21
အမြတ်
-31.81 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159792610
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၅၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1885.5
လဲလှယ်ခြင်း
-0.73 USD
စုစုပေါင်း
-30.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1875.21
ကော်မရှင်ခ
-0.21 USD
အမြတ်
-31.81 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၀၁
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1883.2
1875.2
အမြတ်
-24.94 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159793124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1883.2
လဲလှယ်ခြင်း
-0.73 USD
စုစုပေါင်း
-24.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1875.2
ကော်မရှင်ခ
-0.21 USD
အမြတ်
-24.94 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၀၁
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1884.03
1875.2
အမြတ်
-27.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159792940
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1884.03
လဲလှယ်ခြင်း
-0.73 USD
စုစုပေါင်း
-26.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1875.2
ကော်မရှင်ခ
-0.21 USD
အမြတ်
-27.43 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၀၀
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1882.03
1875.2
အမြတ်
-35.72 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159793212
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1882.03
လဲလှယ်ခြင်း
-1.22 USD
စုစုပေါင်း
-34.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1875.2
ကော်မရှင်ခ
-0.35 USD
အမြတ်
-35.72 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၄၁:၀၃
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1881.11
1875.2
အမြတ်
-31.12 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159793229
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၄၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1881.11
လဲလှယ်ခြင်း
-1.22 USD
စုစုပေါင်း
-29.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1875.2
ကော်မရှင်ခ
-0.35 USD
အမြတ်
-31.12 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၄၆:၀၁
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1879.99
1875.21
အမြတ်
-25.47 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159793313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၄၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1879.99
လဲလှယ်ခြင်း
-1.22 USD
စုစုပေါင်း
-23.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1875.21
ကော်မရှင်ခ
-0.35 USD
အမြတ်
-25.47 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၂၅:၀၁
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.08
1878.69
1875.21
အမြတ်
-30.35 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159793944
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1878.69
လဲလှယ်ခြင်း
-1.95 USD
စုစုပေါင်း
-27.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1875.21
ကော်မရှင်ခ
-0.56 USD
အမြတ်
-30.35 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၀၂
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.08
1874.16
1875.21
အမြတ်
5.89 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159794643
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1874.16
လဲလှယ်ခြင်း
-1.95 USD
စုစုပေါင်း
8.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1875.21
ကော်မရှင်ခ
-0.56 USD
အမြတ်
5.89 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၀၀
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1872.24
1875.16
အမြတ်
26.07 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159795188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1872.24
လဲလှယ်ခြင်း
-2.43 USD
စုစုပေါင်း
29.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1875.16
ကော်မရှင်ခ
-0.70 USD
အမြတ်
26.07 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၀၈:၀၀
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.08
1873.21
1875.2
အမြတ်
13.41 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159794958
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၀၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1873.21
လဲလှယ်ခြင်း
-1.95 USD
စုစုပေါင်း
15.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1875.2
ကော်မရှင်ခ
-0.56 USD
အမြတ်
13.41 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၀၀
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1869.69
1875.16
အမြတ်
51.57 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159795262
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1869.69
လဲလှယ်ခြင်း
-2.43 USD
စုစုပေါင်း
54.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1875.16
ကော်မရှင်ခ
-0.70 USD
အမြတ်
51.57 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၀၀
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1868.41
1875.16
အမြတ်
64.37 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159795368
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1868.41
လဲလှယ်ခြင်း
-2.43 USD
စုစုပေါင်း
67.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1875.16
ကော်မရှင်ခ
-0.70 USD
အမြတ်
64.37 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၄၆:၀၀
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1864.41
1875.16
အမြတ်
104.37 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159796772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၄၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1864.41
လဲလှယ်ခြင်း
-2.43 USD
စုစုပေါင်း
107.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1875.16
ကော်မရှင်ခ
-0.70 USD
အမြတ်
104.37 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၆:၀၃
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1866.52
1875.16
အမြတ်
83.27 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159795600
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၁၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1866.52
လဲလှယ်ခြင်း
-2.43 USD
စုစုပေါင်း
86.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1875.16
ကော်မရှင်ခ
-0.70 USD
အမြတ်
83.27 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၁၂
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1862.32
1875.16
အမြတ်
125.27 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159797259
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1862.32
လဲလှယ်ခြင်း
-2.43 USD
စုစုပေါင်း
128.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၅၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1875.16
ကော်မရှင်ခ
-0.70 USD
အမြတ်
125.27 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၀၂
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၅၇:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1884.76
1885.58
အမြတ်
2.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159792201
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1884.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၅၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1885.58
ကော်မရှင်ခ
-0.21 USD
အမြတ်
2.25 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၀၀
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1884.35
1884.28
အမြတ်
-0.42 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#159791387
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1884.35
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1884.28
ကော်မရှင်ခ
-0.21 USD
အမြတ်
-0.42 USD