@Afinogen

489.54 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 25%

Торгую с 2005 года, на Форексе с 2009.

အကျဉ်းချုပ်

ရုရှား
နိုင်ငံ
၆၄၃ ရက်
အဆင့်တွင်
~21 000 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~410 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
2
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
7 စွန့်စားမှု
71.2%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉
68.5%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉
26.7%
မတ် ၂၀၁၉
13.4%
ဧပြီ ၂၀၁၉
-32.9%
မေ ၂၀၁၉
79.4%
ဇွန် ၂၀၁၉
-33.7%
ဇူလိုင် ၂၀၁၉
-49.6%
သြဂုတ် ၂၀၁၉
-9.7%
စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
77.6%
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉
-4.5%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉
10.9%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု9
ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု6
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု7
မတ် ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု8
ဧပြီ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု9
မေ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု8
ဇွန် ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု7
ဇူလိုင် ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု8
သြဂုတ် ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု8
စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု8
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု7
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု6
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉
0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉
4
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉
8
မတ် ၂၀၁၉
17
ဧပြီ ၂၀၁၉
11
မေ ၂၀၁၉
10
ဇွန် ၂၀၁၉
7
ဇူလိုင် ၂၀၁၉
4
သြဂုတ် ၂၀၁၉
4
စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
4
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉
2
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉
2
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉

ကျော်ကြားသော ကိရိယာများ

NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
94
ကုန်သွယ်မှုများ
95.7%
အမြတ်ရသော
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
44
ကုန်သွယ်မှုများ
93.2%
အမြတ်ရသော
EURGBP
Euro vs Great Britan
43
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
21
ကုန်သွယ်မှုများ
90.5%
အမြတ်ရသော
USDCAD
US Dollar vs Canadian
11
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
5
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
EURUSD
Euro vs US Dollar
5
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
AUDUSD
Australian vs US Dollar
3
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
GBPAUD
Great Britan Pound vs Australian Dollar
1
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
NZDJPY
New Zealand Dollar vs Japanise Yen
1
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော

Portfolio စုဖွဲ့စည်းမှု

228
ကုန်သွယ်ရေး၊ စုစုပေါင်း
100%
ငွေကြေးအမျိုးအစား