@Afinogen

1827.80 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 25%

Торгую с 2005 года, на Форексе с 2009.

အကျဉ်းချုပ်

ရုရှ
နိုင်ငံ
၄၄၁ ရက်
အဆင့်တွင်
~8 500 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~3 800 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
11
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
9 စွန့်စားမှု
19.9%
ဇွန် ၂၀၁၈
15.9%
ဇူလိုင် ၂၀၁၈
90.9%
သြဂုတ် ၂၀၁၈
-31%
စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈
10.5%
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈
-18.6%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈
118.1%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈
71.2%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉
68.5%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉
26.7%
မတ် ၂၀၁၉
13.4%
ဧပြီ ၂၀၁၉
-29.4%
မေ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု0
ဇွန် ၂၀၁၈
စွန့်စားမှု0
ဇူလိုင် ၂၀၁၈
စွန့်စားမှု0
သြဂုတ် ၂၀၁၈
စွန့်စားမှု7
စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈
စွန့်စားမှု9
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈
စွန့်စားမှု9
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈
စွန့်စားမှု8
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈
စွန့်စားမှု9
ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု6
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု7
မတ် ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု8
ဧပြီ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု8
မေ ၂၀၁၉
0
ဇွန် ၂၀၁၈
0
ဇူလိုင် ၂၀၁၈
0
သြဂုတ် ၂၀၁၈
0
စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈
0
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈
0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈
0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈
0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉
4
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉
8
မတ် ၂၀၁၉
17
ဧပြီ ၂၀၁၉
12
မေ ၂၀၁၉

ကျော်ကြားသော ကိရိယာများ

NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
87
ကုန်သွယ်မှုများ
95.4%
အမြတ်ရသော
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
44
ကုန်သွယ်မှုများ
93.2%
အမြတ်ရသော
EURGBP
Euro vs Great Britan
41
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
13
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
USDCAD
US Dollar vs Canadian
11
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
5
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
EURUSD
Euro vs US Dollar
5
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
AUDUSD
Australian vs US Dollar
3
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
NZDJPY
New Zealand Dollar vs Japanise Yen
1
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော

Portfolio စုဖွဲ့စည်းမှု

210
ကုန်သွယ်ရေး၊ စုစုပေါင်း
100%
ငွေကြေးအမျိုးအစား