@Covid19

-81.70 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 25%

Funds 100$
Setting copy fullcopy 1 for 1 on in proporation
NOT FULLMARGIN..
Follow Rules Withdraw Profit Everyweek
Target monthly 30%-50% with funds..TQ..

အကျဉ်းချုပ်

မလေးရှား
နိုင်ငံ
၃၆၃ ရက်
အဆင့်တွင်
~15 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~0 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
0
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
2 စွန့်စားမှု
25.54%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
-2.03%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
2.83%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
-6.79%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
-39.72%
မတ် ၂၀၂၁
-88.78%
ဧပြီ ၂၀၂၁
0%
မေ ၂၀၂၁
129.61%
ဇွန် ၂၀၂၁
0%
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
0%
သြဂုတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု4
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု4
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု3
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု3
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု3
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု3
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု7
မတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု10
ဧပြီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု3
မေ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု7
ဇွန် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု6
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
သြဂုတ် ၂၀၂၁
0
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
0
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
0
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
0
မတ် ၂၀၂၁
0
ဧပြီ ၂၀၂၁
0
မေ ၂၀၂၁
0
ဇွန် ၂၀၂၁
0
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
0
သြဂုတ် ၂၀၂၁

ကျော်ကြားသော ကိရိယာများ

GBPNZD
British Pound to New Zealand Dollar
2
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော

Portfolio စုဖွဲ့စည်းမှု

2
ကုန်သွယ်ရေး၊ စုစုပေါင်း
100%
ငွေကြေးအမျိုးအစား