@WM_Master

998.83 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 30%

✅ Minimum Balance : 3,000$
✅ Monthly Profit: 5 - 20%
✅ Copy by % of each trade's volume
Balance 3000$ = 100%
6000$=200%
9000$=300%

အကျဉ်းချုပ်

ထိုင်း
နိုင်ငံ
၃၉၀ ရက်
အဆင့်တွင်
~2 600 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~160 000 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
13
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
7 စွန့်စားမှု
42.14%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
-28.88%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
83.1%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
4.73%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
37.51%
မတ် ၂၀၂၁
83.77%
ဧပြီ ၂၀၂၁
-68.27%
မေ ၂၀၂၁
371.25%
ဇွန် ၂၀၂၁
-9.47%
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
22.51%
သြဂုတ် ၂၀၂၁
-21.95%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
88.28%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု7
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု5
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု7
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု4
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု5
မတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု6
ဧပြီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု7
မေ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု8
ဇွန် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု4
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု5
သြဂုတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု4
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု7
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁
2
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
2
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
3
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
5
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
5
မတ် ၂၀၂၁
6
ဧပြီ ၂၀၂၁
9
မေ ၂၀၂၁
8
ဇွန် ၂၀၂၁
12
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
11
သြဂုတ် ၂၀၂၁
13
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
13
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁

ကျော်ကြားသော ကိရိယာများ

GBPUSD
British Pound to US Dollar
3309
ကုန်သွယ်မှုများ
82.1%
အမြတ်ရသော

Portfolio စုဖွဲ့စည်းမှု

3309
ကုန်သွယ်ရေး၊ စုစုပေါင်း
100%
ငွေကြေးအမျိုးအစား