@thuha1998

Truong thi thu ha

14.76 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 25%

a e nào thua tha vào đây mình kéo về bờ sao chép vốn tối thiểu 2500 đô chuyên cặp tiền eu thôi nhé sdt 0348868683 tốt nhất vốn 5k thì lợi nhuận sẽ đều hơn như tk của mình

အကျဉ်းချုပ်

ဗီယက်နမ်
နိုင်ငံ
၁၄၁ ရက်
အဆင့်တွင်
~1 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~0 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
0
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
4 စွန့်စားမှု
0%
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
0%
သြဂုတ် ၂၀၂၀
0%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
0%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
17%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
9.78%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
4.79%
မတ် ၂၀၂၁
2.32%
ဧပြီ ၂၀၂၁
0%
မေ ၂၀၂၁
-16.67%
ဇွန် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
သြဂုတ် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု4
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု6
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု5
မတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု3
ဧပြီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု3
မေ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု4
ဇွန် ၂၀၂၁
0
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
0
သြဂုတ် ၂၀၂၀
0
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
0
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
0
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
0
မတ် ၂၀၂၁
0
ဧပြီ ၂၀၂၁
0
မေ ၂၀၂၁
0
ဇွန် ၂၀၂၁