@jether

Jether Ashiegbu

-100.00 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 50%

Hello i trade on different currency pairs with good analysis before executing a trade. with the right trading psychology i guarantee you 80% profit accuracy

အကျဉ်းချုပ်

နိုင်ဂျီးရီးယား
နိုင်ငံ
၂၇၈ ရက်
အဆင့်တွင်
~2 300 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~0 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
1
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
5 စွန့်စားမှု
0%
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉
0%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉
129.8%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉
-10.5%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀
-11.9%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
-30.6%
မတ် ၂၀၂၀
-45.7%
ဧပြီ ၂၀၂၀
-50.4%
မေ ၂၀၂၀
-55.3%
ဇွန် ၂၀၂၀
-100%
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
-0.6%
သြဂုတ် ၂၀၂၀
60.2%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု5
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု10
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု9
မတ် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု6
ဧပြီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု9
မေ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု8
ဇွန် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု4
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု3
သြဂုတ် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု4
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
0
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉
0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉
0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉
10
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀
31
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
18
မတ် ၂၀၂၀
17
ဧပြီ ၂၀၂၀
14
မေ ၂၀၂၀
4
ဇွန် ၂၀၂၀
1
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
1
သြဂုတ် ၂၀၂၀
1
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀

ကျော်ကြားသော ကိရိယာများ

GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
57
ကုန်သွယ်မှုများ
64.9%
အမြတ်ရသော
USCrude
WTI CRUDE Oil
44
ကုန်သွယ်မှုများ
54.5%
အမြတ်ရသော
XAUUSD
Spot Gold
30
ကုန်သွယ်မှုများ
56.7%
အမြတ်ရသော
AUDUSD
Australian vs US Dollar
26
ကုန်သွယ်မှုများ
73.1%
အမြတ်ရသော
GBPCHF
Great Britan vs Swiss Franc
22
ကုန်သွယ်မှုများ
50%
အမြတ်ရသော
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
21
ကုန်သွယ်မှုများ
61.9%
အမြတ်ရသော
EURUSD
Euro vs US Dollar
21
ကုန်သွယ်မှုများ
42.9%
အမြတ်ရသော
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
19
ကုန်သွယ်မှုများ
57.9%
အမြတ်ရသော
GBPJPY
Great Britan vs Japanese Yen
17
ကုန်သွယ်မှုများ
58.8%
အမြတ်ရသော
GBPCAD
Great Britan Pound vs Canadian Dollar
14
ကုန်သွယ်မှုများ
50%
အမြတ်ရသော

Portfolio စုဖွဲ့စည်းမှု

382
ကုန်သွယ်ရေး၊ စုစုပေါင်း
79.3%
ငွေကြေးအမျိုးအစား
12.8%
ဆီ
7.9%
သတ္ထုများ