@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

0.00 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 25%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0909.91.66.83 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

အကျဉ်းချုပ်

ဗီယက်နမ်
နိုင်ငံ
၁၇၈ ရက်
အဆင့်တွင်
~3 200 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~0 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
0
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
3 စွန့်စားမှု
0%
ဧပြီ ၂၀၂၀
0%
မေ ၂၀၂၀
0%
ဇွန် ၂၀၂၀
0%
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
0%
သြဂုတ် ၂၀၂၀
0%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
0%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
0%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
0%
မတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
ဧပြီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
မေ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
ဇွန် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
သြဂုတ် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု1
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု3
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု3
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု3
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု3
မတ် ၂၀၂၁
0
ဧပြီ ၂၀၂၀
0
မေ ၂၀၂၀
0
ဇွန် ၂၀၂၀
0
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
0
သြဂုတ် ၂၀၂၀
0
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
0
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
0
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
0
မတ် ၂၀၂၁