@mikenguyen

Nguyen Tan Minh

336.77 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 30%

Price action

အကျဉ်းချုပ်

ဗီယက်နမ်
နိုင်ငံ
၆၀၉ ရက်
အဆင့်တွင်
~52 000 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~0 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
0
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
4 စွန့်စားမှု
41.01%
ဇွန် ၂၀၂၀
0%
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
0%
သြဂုတ် ၂၀၂၀
0%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
0%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
0%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
0%
မတ် ၂၀၂၁
-1.33%
ဧပြီ ၂၀၂၁
-20.35%
မေ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု4
ဇွန် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု3
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု3
သြဂုတ် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု2
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု2
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု2
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု2
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု2
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
မတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု3
ဧပြီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု4
မေ ၂၀၂၁
0
ဇွန် ၂၀၂၀
0
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
0
သြဂုတ် ၂၀၂၀
0
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
0
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
0
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
0
မတ် ၂၀၂၁
0
ဧပြီ ၂၀၂၁
0
မေ ၂၀၂၁

ကျော်ကြားသော ကိရိယာများ

GBPUSDm
British Pound to US Dollar
3
ကုန်သွယ်မှုများ
33.3%
အမြတ်ရသော

Portfolio စုဖွဲ့စည်းမှု

3
ကုန်သွယ်ရေး၊ စုစုပေါင်း
100%
ငွေကြေးအမျိုးအစား