@CentralScalperC

-89.31 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 15%

Deposit 200$ or 20000 cent Aboveเป็นการใช้ อินดี้ CCI+ การดูข่าวสารในต่างประเทศ เพื่อ เข้าออเดอร์ในจังหวะที่เหมาะ หรือ ทำการเปิด-ปิดออเดอร์ เพื่อทำกำไร-ขาดทุน- ควรมีเงินทุน 200$ ขึ้นไป(บัญชี Cent)

အကျဉ်းချုပ်

ထိုင်း
နိုင်ငံ
၄၀၇ ရက်
အဆင့်တွင်
~88 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~0 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
1
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
2 စွန့်စားမှု
0%
သြဂုတ် ၂၀၁၉
0%
စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
0%
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉
0%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉
0%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉
0%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀
0%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
0%
မတ် ၂၀၂၀
0%
ဧပြီ ၂၀၂၀
0%
မေ ၂၀၂၀
0%
ဇွန် ၂၀၂၀
0%
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု8
သြဂုတ် ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု3
စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု3
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု3
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု3
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု3
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု3
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု3
မတ် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု5
ဧပြီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု5
မေ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု2
ဇွန် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု2
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
22
သြဂုတ် ၂၀၁၉
17
စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
14
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉
10
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉
9
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉
6
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀
4
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
3
မတ် ၂၀၂၀
2
ဧပြီ ၂၀၂၀
1
မေ ၂၀၂၀
1
ဇွန် ၂၀၂၀
1
ဇူလိုင် ၂၀၂၀

ကျော်ကြားသော ကိရိယာများ

EURUSD_S
Euro vs US Dollar
355
ကုန်သွယ်မှုများ
57.2%
အမြတ်ရသော
EURUSD
Euro vs US Dollar
352
ကုန်သွယ်မှုများ
61.1%
အမြတ်ရသော

Portfolio စုဖွဲ့စည်းမှု

707
ကုန်သွယ်ရေး၊ စုစုပေါင်း
100%
ငွေကြေးအမျိုးအစား