@Immortal

Addif Baharuddin

411.71 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 10%

Gold Swing Trading

Minimum Investment @ USD100.
Any changes will be updated.

#keepitsimple

အကျဉ်းချုပ်

မလေးရှား
နိုင်ငံ
၇၅၉ ရက်
အဆင့်တွင်
~11 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~0 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
0
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
9 စွန့်စားမှု
1.5%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
-2.85%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
-3.5%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
-5.38%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
-15.07%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
-59.33%
မတ် ၂၀၂၁
247.34%
ဧပြီ ၂၀၂၁
-49.7%
မေ ၂၀၂၁
421.71%
ဇွန် ၂၀၂၁
-59.93%
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
0%
သြဂုတ် ၂၀၂၁
90.87%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
မတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
ဧပြီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
မေ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု7
ဇွန် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု9
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု5
သြဂုတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု7
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
0
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
0
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
0
မတ် ၂၀၂၁
0
ဧပြီ ၂၀၂၁
0
မေ ၂၀၂၁
0
ဇွန် ၂၀၂၁
0
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
0
သြဂုတ် ၂၀၂၁
0
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁

ကျော်ကြားသော ကိရိယာများ

GBPJPY
British Pound to Japanese Yen
28
ကုန်သွယ်မှုများ
71.4%
အမြတ်ရသော
XAUUSD
Spot Gold
9
ကုန်သွယ်မှုများ
66.7%
အမြတ်ရသော
EURUSD
Euro to US Dollar
6
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော

Portfolio စုဖွဲ့စည်းမှု

43
ကုန်သွယ်ရေး၊ စုစုပေါင်း
79.1%
ငွေကြေးအမျိုးအစား
20.9%
သတ္ထုများ