@MEG CAPITAL

344.55 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 20%

• USD200 (0.01) USD400 (0.02) USD600 (0.03)
• 1:1000 IN LEVERAGE & ECN ACCOUNT
• MIN 200 USD TO FOLLOW MY TRADE

အကျဉ်းချုပ်

မလေးရှား
နိုင်ငံ
၄၇၀ ရက်
အဆင့်တွင်
~200 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~47 000 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
267
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
5 စွန့်စားမှု
-27.1%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀
8%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
-0.1%
မတ် ၂၀၂၀
-1%
ဧပြီ ၂၀၂၀
2.1%
မေ ၂၀၂၀
3%
ဇွန် ၂၀၂၀
-1.2%
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
-2.7%
သြဂုတ် ၂၀၂၀
7.4%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
0.2%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
-7.2%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
19.4%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု8
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု7
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု6
မတ် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု6
ဧပြီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု7
မေ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု8
ဇွန် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု7
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု7
သြဂုတ် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု8
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု8
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု7
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု5
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
64
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀
107
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
193
မတ် ၂၀၂၀
287
ဧပြီ ၂၀၂၀
272
မေ ၂၀၂၀
256
ဇွန် ၂၀၂၀
300
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
279
သြဂုတ် ၂၀၂၀
244
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
256
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
277
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
269
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀

ကျော်ကြားသော ကိရိယာများ

GBPUSD
British Pound to US Dollar
130
ကုန်သွယ်မှုများ
51.5%
အမြတ်ရသော
GBPJPY
British Pound to Japanese Yen
112
ကုန်သွယ်မှုများ
63.4%
အမြတ်ရသော
EURUSD
Euro to US Dollar
89
ကုန်သွယ်မှုများ
67.4%
အမြတ်ရသော
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
85
ကုန်သွယ်မှုများ
50.6%
အမြတ်ရသော
USDCAD
US Dollar to Canadian Dollar
75
ကုန်သွယ်မှုများ
56%
အမြတ်ရသော
AUDCHF
Australian Dollar to Swiss Franc
63
ကုန်သွယ်မှုများ
47.6%
အမြတ်ရသော
NZDUSD
New Zealand Dollar to US Dollar
62
ကုန်သွယ်မှုများ
50%
အမြတ်ရသော
AUDJPY
Australian Dollar to Japanese Yen
58
ကုန်သွယ်မှုများ
44.8%
အမြတ်ရသော
USDJPY
US Dollar to Japanese Yen
57
ကုန်သွယ်မှုများ
57.9%
အမြတ်ရသော
CADJPY
Canadian Dollar to Japanese Yen
57
ကုန်သွယ်မှုများ
59.6%
အမြတ်ရသော

Portfolio စုဖွဲ့စည်းမှု

1523
ကုန်သွယ်ရေး၊ စုစုပေါင်း
99.9%
ငွေကြေးအမျိုးအစား
0.1%
စတော့ရှယ်ယာ အညွှန်းကိန်းများ