@cbcpro

14.57 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 24%

အကျဉ်းချုပ်

မလေးရှား
နိုင်ငံ
၁၅ ရက်
အဆင့်တွင်
~26 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~12 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
1
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
6 စွန့်စားမှု
0%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀
0%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
0%
မတ် ၂၀၂၀
0%
ဧပြီ ၂၀၂၀
0%
မေ ၂၀၂၀
0%
ဇွန် ၂၀၂၀
0%
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
0%
သြဂုတ် ၂၀၂၀
0%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
27.3%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
မတ် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
ဧပြီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
မေ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
ဇွန် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
သြဂုတ် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု1
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု6
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀
0
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
0
မတ် ၂၀၂၀
0
ဧပြီ ၂၀၂၀
0
မေ ၂၀၂၀
0
ဇွန် ၂၀၂၀
0
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
0
သြဂုတ် ၂၀၂၀
0
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
0
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
1
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀

ကျော်ကြားသော ကိရိယာများ

USDCAD
US Dollar to Canadian Dollar
2
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
USDJPY
US Dollar to Japanese Yen
2
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
EURCHF
Euro to Swiss Franc
2
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
GBPJPY
British Pound to Japanese Yen
1
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
USDCHF
US Dollar to Swiss Franc
1
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
1
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော

Portfolio စုဖွဲ့စည်းမှု

9
ကုန်သွယ်ရေး၊ စုစုပေါင်း
100%
ငွေကြေးအမျိုးအစား