AD

@Safety

Ali Daoud Najdi

-93.39 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 5%

Safety

အကျဉ်းချုပ်

ဆွစ်ဇာလန်
နိုင်ငံ
၆၈၅ ရက်
အဆင့်တွင်
~19 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~0 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
0
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
2 စွန့်စားမှု
6.4%
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉
8.8%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉
-14.9%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉
8.2%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀
-9.3%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
-96.8%
မတ် ၂၀၂၀
0%
ဧပြီ ၂၀၂၀
0%
မေ ၂၀၂၀
0%
ဇွန် ၂၀၂၀
0%
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
0%
သြဂုတ် ၂၀၂၀
0%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု6
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု5
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု6
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု6
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု7
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု9
မတ် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု6
ဧပြီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု2
မေ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု2
ဇွန် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု2
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု2
သြဂုတ် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု2
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
0
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉
0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉
0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉
0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀
0
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
0
မတ် ၂၀၂၀
0
ဧပြီ ၂၀၂၀
0
မေ ၂၀၂၀
0
ဇွန် ၂၀၂၀
0
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
0
သြဂုတ် ၂၀၂၀
0
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀

ကျော်ကြားသော ကိရိယာများ

EURCHF
Euro vs Swiss Franc
31
ကုန်သွယ်မှုများ
77.4%
အမြတ်ရသော
XAUUSD
Spot Gold
16
ကုန်သွယ်မှုများ
75%
အမြတ်ရသော
USDTRY
US Dollar vs Turkish Lira
9
ကုန်သွယ်မှုများ
77.8%
အမြတ်ရသော
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
8
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
FDAX
DAX30 index of the German stock exchange
8
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
YM
DJIA index of the American stock exchange
7
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
XAGUSD
Spot Silver
4
ကုန်သွယ်မှုများ
25%
အမြတ်ရသော
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
4
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
EURUSD
Euro vs US Dollar
3
ကုန်သွယ်မှုများ
33.3%
အမြတ်ရသော
USCrude
WTI CRUDE Oil
3
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော

Portfolio စုဖွဲ့စည်းမှု

94
ကုန်သွယ်ရေး၊ စုစုပေါင်း
59.5%
ငွေကြေးအမျိုးအစား
21.3%
သတ္ထုများ
16%
စတော့ရှယ်ယာ အညွှန်းကိန်းများ
3.2%
ဆီ