@ShamsulHisham

309.81 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 25%

I'm a swing trader....skill Master Divergence by Uwais. Min depo usd1000 and trade 0.01 or 0.02 at most. MM is the most important aspect. PM me if you have any questions. Good luck to all traders.

How to trade :
-Do not tick "copy opened orders"

အကျဉ်းချုပ်

မလေးရှား
နိုင်ငံ
၁,၁၂၀ ရက်
အဆင့်တွင်
~2 200 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~4 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
9
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
4 စွန့်စားမှု
25.68%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
-32.69%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
-71.62%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
-28.25%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
-12.96%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
16.9%
မတ် ၂၀၂၁
-12.34%
ဧပြီ ၂၀၂၁
-43.77%
မေ ၂၀၂၁
80.9%
ဇွန် ၂၀၂၁
7.39%
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
13.51%
သြဂုတ် ၂၀၂၁
5.36%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု4
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု5
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု8
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု9
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု5
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု5
မတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု3
ဧပြီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု5
မေ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု4
ဇွန် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု4
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု4
သြဂုတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု4
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
11
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
15
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
12
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
12
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
12
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
10
မတ် ၂၀၂၁
10
ဧပြီ ၂၀၂၁
9
မေ ၂၀၂၁
9
ဇွန် ၂၀၂၁
9
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
9
သြဂုတ် ၂၀၂၁
9
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁

ကျော်ကြားသော ကိရိယာများ

GBPUSD
British Pound to US Dollar
11
ကုန်သွယ်မှုများ
45.5%
အမြတ်ရသော
EURJPY
Euro to Japanese Yen
8
ကုန်သွယ်မှုများ
25%
အမြတ်ရသော
EURUSD
Euro to US Dollar
6
ကုန်သွယ်မှုများ
33.3%
အမြတ်ရသော
GBPJPY
British Pound to Japanese Yen
5
ကုန်သွယ်မှုများ
40%
အမြတ်ရသော

Portfolio စုဖွဲ့စည်းမှု

30
ကုန်သွယ်ရေး၊ စုစုပေါင်း
100%
ငွေကြေးအမျိုးအစား