SJ

@hirasuzu

-99.97 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 20%

အကျဉ်းချုပ်

ပြင်သစ်
နိုင်ငံ
၁,၇၉၅ ရက်
အဆင့်တွင်
~34 000 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~0 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
2
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
3 စွန့်စားမှု
0%
ဇွန် ၂၀၂၀
0%
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
0%
သြဂုတ် ၂၀၂၀
0%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
10.24%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
1.89%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
-28.63%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
-25.55%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
-99.93%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
2.86%
မတ် ၂၀၂၁
-91.67%
ဧပြီ ၂၀၂၁
0%
မေ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
ဇွန် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု2
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု5
သြဂုတ် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု2
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု2
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု3
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု4
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု7
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု8
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု8
မတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု8
ဧပြီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု7
မေ ၂၀၂၁
7
ဇွန် ၂၀၂၀
6
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
3
သြဂုတ် ၂၀၂၀
3
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
3
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
3
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
4
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
3
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
3
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
3
မတ် ၂၀၂၁
3
ဧပြီ ၂၀၂၁
2
မေ ၂၀၂၁

ကျော်ကြားသော ကိရိယာများ

GBPUSD
British Pound to US Dollar
2863
ကုန်သွယ်မှုများ
63.7%
အမြတ်ရသော
NZDUSD
New Zealand Dollar to US Dollar
1420
ကုန်သွယ်မှုများ
64.6%
အမြတ်ရသော
EURUSD
Euro to US Dollar
938
ကုန်သွယ်မှုများ
67.8%
အမြတ်ရသော
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
835
ကုန်သွယ်မှုများ
64.9%
အမြတ်ရသော
EURGBP
Euro to British Pound
480
ကုန်သွယ်မှုများ
65.2%
အမြတ်ရသော

Portfolio စုဖွဲ့စည်းမှု

6536
ကုန်သွယ်ရေး၊ စုစုပေါင်း
100%
ငွေကြေးအမျိုးအစား