JL

@Diversia

54.65 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 35%

အကျဉ်းချုပ်

စပိန်
နိုင်ငံ
၁,၆၈၀ ရက်
အဆင့်တွင်
~0 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~0 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
7
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
6 စွန့်စားမှု
0%
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉
0%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉
0%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉
0%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀
0%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
0%
မတ် ၂၀၂၀
0%
ဧပြီ ၂၀၂၀
0%
မေ ၂၀၂၀
0%
ဇွန် ၂၀၂၀
0%
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
0%
သြဂုတ် ၂၀၂၀
0%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု5
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု5
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု5
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု6
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု6
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု6
မတ် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု6
ဧပြီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု6
မေ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု6
ဇွန် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု6
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု6
သြဂုတ် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု6
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
6
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉
6
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉
6
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉
7
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀
7
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
7
မတ် ၂၀၂၀
7
ဧပြီ ၂၀၂၀
7
မေ ၂၀၂၀
7
ဇွန် ၂၀၂၀
7
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
7
သြဂုတ် ၂၀၂၀
7
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀

ကျော်ကြားသော ကိရိယာများ

EURAUD
Euro vs Australian Dollar
176
ကုန်သွယ်မှုများ
51.7%
အမြတ်ရသော
USDCAD
US Dollar vs Canadian
169
ကုန်သွယ်မှုများ
55%
အမြတ်ရသော
EURUSD
Euro vs US Dollar
154
ကုန်သွယ်မှုများ
61.7%
အမြတ်ရသော
GBPAUD
Great Britan Pound vs Australian Dollar
148
ကုန်သွယ်မှုများ
55.4%
အမြတ်ရသော
GBPJPY
Great Britan vs Japanese Yen
135
ကုန်သွယ်မှုများ
54.8%
အမြတ်ရသော
AUDUSD
Australian vs US Dollar
116
ကုန်သွယ်မှုများ
52.6%
အမြတ်ရသော
GBPCAD
Great Britan Pound vs Canadian Dollar
112
ကုန်သွယ်မှုများ
51.8%
အမြတ်ရသော
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
107
ကုန်သွယ်မှုများ
58.9%
အမြတ်ရသော
GBPCHF
Great Britan vs Swiss Franc
66
ကုန်သွယ်မှုများ
57.6%
အမြတ်ရသော
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
56
ကုန်သွယ်မှုများ
57.1%
အမြတ်ရသော

Portfolio စုဖွဲ့စည်းမှု

1476
ကုန်သွယ်ရေး၊ စုစုပေါင်း
100%
ငွေကြေးအမျိုးအစား