@Signed

-78.45 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 25%

အကျဉ်းချုပ်

ရုရှား
နိုင်ငံ
၁,၂၃၃ ရက်
အဆင့်တွင်
~7 600 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~0 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
0
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
2 စွန့်စားမှု
0.22%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
0%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
-1.12%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
-5.57%
မတ် ၂၀၂၁
4.33%
ဧပြီ ၂၀၂၁
2.83%
မေ ၂၀၂၁
-5.46%
ဇွန် ၂၀၂၁
-0.41%
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
-0.96%
သြဂုတ် ၂၀၂၁
-0.69%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု1
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု1
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု1
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု1
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
မတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
ဧပြီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
မေ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
ဇွန် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
သြဂုတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
0
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
0
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
0
မတ် ၂၀၂၁
0
ဧပြီ ၂၀၂၁
0
မေ ၂၀၂၁
0
ဇွန် ၂၀၂၁
0
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
0
သြဂုတ် ၂၀၂၁
0
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁

ကျော်ကြားသော ကိရိယာများ

EURUSD
Euro to US Dollar
1
ကုန်သွယ်မှုများ
0%
အမြတ်ရသော

Portfolio စုဖွဲ့စည်းမှု

1
ကုန်သွယ်ရေး၊ စုစုပေါင်း
100%
ငွေကြေးအမျိုးအစား