@Signed

-76.77 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 25%

အကျဉ်းချုပ်

ရုရှား
နိုင်ငံ
၉၈၇ ရက်
အဆင့်တွင်
~8 100 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~0 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
0
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
1 စွန့်စားမှု
0%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
0.2%
မတ် ၂၀၂၀
-67.7%
ဧပြီ ၂၀၂၀
0%
မေ ၂၀၂၀
-0%
ဇွန် ၂၀၂၀
0.1%
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
-0.1%
သြဂုတ် ၂၀၂၀
0%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
0.2%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
0%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု1
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု1
မတ် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု4
ဧပြီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု5
မေ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု1
ဇွန် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု1
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု1
သြဂုတ် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု1
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု1
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု1
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု1
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု1
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
1
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
1
မတ် ၂၀၂၀
1
ဧပြီ ၂၀၂၀
1
မေ ၂၀၂၀
0
ဇွန် ၂၀၂၀
0
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
0
သြဂုတ် ၂၀၂၀
0
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
0
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁