@AuraRizq

-75.91 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 25%

● Classic Account
● Leverage 1:1000
● Min Copy USD1000
● Untick (copy open orders)
● Copy type : In proportion to my funds

Copy At Your Own Risk

အကျဉ်းချုပ်

မလေးရှား
နိုင်ငံ
၃၆၀ ရက်
အဆင့်တွင်
~844 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~29 000 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
29
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
5 စွန့်စားမှု
-24.11%
သြဂုတ် ၂၀၂၀
116.66%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
27.44%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
-25.74%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
-53.82%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
-10.83%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
-56.45%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
17.67%
မတ် ၂၀၂၁
-7.34%
ဧပြီ ၂၀၂၁
-73.57%
မေ ၂၀၂၁
167.41%
ဇွန် ၂၀၂၁
12.05%
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု6
သြဂုတ် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု7
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု5
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု6
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု8
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု8
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု7
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု7
မတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု6
ဧပြီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု7
မေ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု7
ဇွန် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု5
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
12
သြဂုတ် ၂၀၂၀
19
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
28
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
31
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
29
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
29
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
29
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
29
မတ် ၂၀၂၁
29
ဧပြီ ၂၀၂၁
29
မေ ၂၀၂၁
29
ဇွန် ၂၀၂၁
29
ဇူလိုင် ၂၀၂၁

ကျော်ကြားသော ကိရိယာများ

GBPUSD
British Pound to US Dollar
303
ကုန်သွယ်မှုများ
94.4%
အမြတ်ရသော
NZDUSD
New Zealand Dollar to US Dollar
5
ကုန်သွယ်မှုများ
20%
အမြတ်ရသော
EURUSD
Euro to US Dollar
3
ကုန်သွယ်မှုများ
0%
အမြတ်ရသော
NZDJPY
New Zealand Dollar to Japanese Yen
2
ကုန်သွယ်မှုများ
0%
အမြတ်ရသော
EURJPY
Euro to Japanese Yen
2
ကုန်သွယ်မှုများ
0%
အမြတ်ရသော
GBPJPY
British Pound to Japanese Yen
2
ကုန်သွယ်မှုများ
0%
အမြတ်ရသော
AUDJPY
Australian Dollar to Japanese Yen
1
ကုန်သွယ်မှုများ
0%
အမြတ်ရသော

Portfolio စုဖွဲ့စည်းမှု

318
ကုန်သွယ်ရေး၊ စုစုပေါင်း
100%
ငွေကြေးအမျိုးအစား