@Neo17

5.88 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 25%

အကျဉ်းချုပ်

ဗီယက်နမ်
နိုင်ငံ
၁၂၃ ရက်
အဆင့်တွင်
~1 100 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~0 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
0
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
3 စွန့်စားမှု
0%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
0%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
0%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
0%
မတ် ၂၀၂၁
0%
ဧပြီ ၂၀၂၁
0.23%
မေ ၂၀၂၁
4.49%
ဇွန် ၂၀၂၁
1.1%
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
0%
သြဂုတ် ၂၀၂၁
0%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
မတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
ဧပြီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု3
မေ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု3
ဇွန် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု3
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု3
သြဂုတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု3
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
0
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
0
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
0
မတ် ၂၀၂၁
0
ဧပြီ ၂၀၂၁
0
မေ ၂၀၂၁
0
ဇွန် ၂၀၂၁
0
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
0
သြဂုတ် ၂၀၂၁
0
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁

ကျော်ကြားသော ကိရိယာများ

EURAUDm
Euro to Australian Dollar
2
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
EURJPYm
Euro to Japanese Yen
1
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
GBPCADm
British Pound to Canadian Dollar
1
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
1
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
EURUSDm
Euro to US Dollar
1
ကုန်သွယ်မှုများ
0%
အမြတ်ရသော
EURCADm
Euro to Canadian Dollar
1
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော
GBPJPYm
British Pound to Japanese Yen
1
ကုန်သွယ်မှုများ
100%
အမြတ်ရသော

Portfolio စုဖွဲ့စည်းမှု

8
ကုန်သွယ်ရေး၊ စုစုပေါင်း
100%
ငွေကြေးအမျိုးအစား