TECH Jual 15.09.2020 08:50

ATT Inc.: analisis wave

Harga dalam pembetulan, mungkin boleh jatuh.

Pada carta 4 jam, pembetulan ke bawah dari tahap yang lebih tinggi berkembang ketika wave (2), dan pembentukan wave (3) bermula, di mana wave pertama dari tahap bawah 1 dari (3) terbentuk, dan pembetulan tempatan berkembang sebagai 2 dari (3). Sekarang, wave c dari 2 terbentuk, di mana wave (iii) dari c telah terbentuk. Sekiranya jangkaan itu betul, harga akan jatuh ke tahap 28.40-27.54. Dalam senario ini, tahap stop loss kritikal adalah 30.16.

Lebih lanjut