TECH Jual 22.09.2021 08:26

JP Morgan Chase Co.: analisis wave

Harga dalam pembetulan mungkin boleh jatuh.

Pada carta harian, wave kelima dari paras yang lebih tinggi (5) terbentuk, di mana wave 3 dari (5) berakhir. Sekarang, pembetulan ke bawah telah berkembang sebagai wave keempat 4 dari (5), di mana wave a dari 4 telah terbentuk, wave b dari 4 telah berakhir dan wave c dari 4 sedang berkembang. Sekiranya jangkaan betul, harga akan jatuh ke paras 138.46–129.29. Dalam senario ini, paras stop loss kritikal adalah 163.74.

Lebih lanjut