Jual
0.01
23.09.2021 23:05:06
1.37212
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-1.27 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 23:05:06
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.37212
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-1.27 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Jual
0.01
23.09.2021 18:20:42
1.37268
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-0.71 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 18:20:42
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.37268
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.71 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Jual
0.01
23.09.2021 18:08:25
1.37318
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-0.21 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 18:08:25
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.37318
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.21 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Jual
0.01
23.09.2021 17:18:30
1.37418
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
0.79 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 17:18:30
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.37418
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.79 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Jual
0.01
23.09.2021 16:57:56
1.37368
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
0.29 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 16:57:56
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.37368
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.29 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Jual
0.01
23.09.2021 16:03:17
1.37167
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-1.72 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 16:03:17
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.37167
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-1.72 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Beli
0.01
23.09.2021 15:55:25
1.37228
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
0.96 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 15:55:25
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.37228
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.96 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Jual
0.01
23.09.2021 15:10:34
1.37066
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-2.73 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 15:10:34
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.37066
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-2.73 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Jual
0.01
23.09.2021 14:51:49
1.37117
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-2.22 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 14:51:49
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.37117
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-2.22 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Beli
0.01
23.09.2021 14:47:59
1.37178
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
1.46 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 14:47:59
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.37178
Stop loss
0.00000
Keuntungan
1.46 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Jual
0.01
23.09.2021 14:12:35
1.36968
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-3.71 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 14:12:35
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.36968
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-3.71 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Jual
0.01
23.09.2021 14:11:02
1.37018
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-3.21 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 14:11:02
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.37018
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-3.21 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Beli
0.01
23.09.2021 14:08:40
1.37028
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
2.96 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 14:08:40
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.37028
Stop loss
0.00000
Keuntungan
2.96 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Jual pada
0.01
23.09.2021 14:08:04
1.36918
1.37273
0.00000
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 14:08:04
Jenis dagangan
Jual pada
Harga buka
1.36918
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37273
Take profit
0.00000
Jual
0.01
23.09.2021 14:00:34
1.36812
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-5.27 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 14:00:34
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.36812
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-5.27 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Jual
0.01
23.09.2021 14:00:31
1.36860
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-4.79 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 14:00:31
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.36860
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-4.79 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Jual
0.01
23.09.2021 13:45:08
1.36768
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-5.71 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 13:45:08
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.36768
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-5.71 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Jual
0.01
23.09.2021 13:11:42
1.36718
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-6.21 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 13:11:42
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.36718
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-6.21 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Jual
0.01
23.09.2021 12:23:50
1.36668
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-6.71 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 12:23:50
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.36668
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-6.71 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Jual
0.01
23.09.2021 11:39:41
1.36617
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-7.22 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 11:39:41
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.36617
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-7.22 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Beli
0.01
22.09.2021 22:17:27
1.36378
1.37329
1.37079
0.00000
Keuntungan
9.46 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
22.09.2021 22:17:27
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.36378
Stop loss
1.37079
Keuntungan
9.46 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
22.09.2021 21:51:22
1.36180
1.37329
1.37079
0.00000
Keuntungan
11.44 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
22.09.2021 21:51:22
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.36180
Stop loss
1.37079
Keuntungan
11.44 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
22.09.2021 21:49:15
1.36228
1.37329
1.37079
0.00000
Keuntungan
10.96 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
22.09.2021 21:49:15
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.36228
Stop loss
1.37079
Keuntungan
10.96 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
22.09.2021 21:45:55
1.36329
1.37329
1.37079
0.00000
Keuntungan
9.95 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
22.09.2021 21:45:55
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.36329
Stop loss
1.37079
Keuntungan
9.95 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
22.09.2021 21:45:50
1.36280
1.37329
1.37079
0.00000
Keuntungan
10.44 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
22.09.2021 21:45:50
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.36280
Stop loss
1.37079
Keuntungan
10.44 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
22.09.2021 11:01:24
1.36430
1.37329
1.37079
0.00000
Keuntungan
8.94 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
22.09.2021 11:01:24
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.36430
Stop loss
1.37079
Keuntungan
8.94 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
20.09.2021 20:15:12
1.36478
1.37329
1.37079
0.00000
Keuntungan
8.46 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
20.09.2021 20:15:12
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.36478
Stop loss
1.37079
Keuntungan
8.46 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
20.09.2021 15:37:07
1.36578
1.37329
1.37079
0.00000
Keuntungan
7.46 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
20.09.2021 15:37:07
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.36578
Stop loss
1.37079
Keuntungan
7.46 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
20.09.2021 15:35:28
1.36528
1.37329
1.37079
0.00000
Keuntungan
7.96 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
20.09.2021 15:35:28
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.36528
Stop loss
1.37079
Keuntungan
7.96 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
20.09.2021 15:01:59
1.36628
1.37329
1.37079
0.00000
Keuntungan
6.96 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
20.09.2021 15:01:59
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.36628
Stop loss
1.37079
Keuntungan
6.96 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
20.09.2021 13:25:56
1.36979
1.37329
1.37079
0.00000
Keuntungan
3.45 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
20.09.2021 13:25:56
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.36979
Stop loss
1.37079
Keuntungan
3.45 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
20.09.2021 13:21:09
1.36930
1.37329
1.37079
0.00000
Keuntungan
3.94 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
20.09.2021 13:21:09
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.36930
Stop loss
1.37079
Keuntungan
3.94 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
20.09.2021 13:16:06
1.36880
1.37329
1.37079
0.00000
Keuntungan
4.44 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
20.09.2021 13:16:06
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.36880
Stop loss
1.37079
Keuntungan
4.44 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
20.09.2021 11:29:21
1.36684
1.37329
1.37079
0.00000
Keuntungan
6.40 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
20.09.2021 11:29:21
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.36684
Stop loss
1.37079
Keuntungan
6.40 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
20.09.2021 10:34:41
1.36828
1.37329
1.37079
0.00000
Keuntungan
4.96 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
20.09.2021 10:34:41
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.36828
Stop loss
1.37079
Keuntungan
4.96 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
20.09.2021 10:32:16
1.36778
1.37329
1.37079
0.00000
Keuntungan
5.46 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
20.09.2021 10:32:16
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.36778
Stop loss
1.37079
Keuntungan
5.46 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
20.09.2021 10:31:16
1.36728
1.37329
1.37079
0.00000
Keuntungan
5.96 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
20.09.2021 10:31:16
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.36728
Stop loss
1.37079
Keuntungan
5.96 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
20.09.2021 06:12:54
1.37128
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
1.96 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
20.09.2021 06:12:54
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.37128
Stop loss
0.00000
Keuntungan
1.96 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
20.09.2021 05:47:20
1.37078
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
2.46 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
20.09.2021 05:47:20
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.37078
Stop loss
0.00000
Keuntungan
2.46 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
20.09.2021 03:24:30
1.37278
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
0.46 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
20.09.2021 03:24:30
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.37278
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.46 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
17.09.2021 23:58:09
1.37379
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-0.55 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
17.09.2021 23:58:09
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.37379
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.55 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
17.09.2021 23:56:37
1.37363
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-0.39 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
17.09.2021 23:56:37
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.37363
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.39 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
17.09.2021 22:42:25
1.37428
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-1.04 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
17.09.2021 22:42:25
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.37428
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-1.04 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
17.09.2021 18:00:16
1.37480
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-1.56 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
17.09.2021 18:00:16
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.37480
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-1.56 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
17.09.2021 17:54:44
1.37529
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-2.05 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
17.09.2021 17:54:44
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.37529
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-2.05 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
17.09.2021 17:39:14
1.37579
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-2.55 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
17.09.2021 17:39:14
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.37579
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-2.55 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
17.09.2021 17:20:51
1.37628
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-3.04 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
17.09.2021 17:20:51
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.37628
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-3.04 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli pada
0.01
17.09.2021 17:13:41
1.37678
1.37274
0.00000
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
17.09.2021 17:13:41
Jenis dagangan
Beli pada
Harga buka
1.37678
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37274
Take profit
0.00000
Beli
0.01
16.09.2021 22:04:14
1.38029
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-7.05 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 22:04:14
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.38029
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-7.05 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
16.09.2021 22:03:51
1.37978
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-6.54 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 22:03:51
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.37978
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-6.54 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
16.09.2021 19:09:14
1.37880
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-5.56 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 19:09:14
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.37880
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-5.56 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
16.09.2021 18:34:32
1.37829
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-5.05 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 18:34:32
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.37829
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-5.05 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
16.09.2021 17:05:49
1.37728
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-4.04 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 17:05:49
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.37728
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-4.04 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
16.09.2021 16:55:42
1.37778
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-4.54 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 16:55:42
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.37778
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-4.54 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
16.09.2021 16:22:04
1.37929
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-6.05 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 16:22:04
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.37929
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-6.05 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
15.09.2021 11:52:07
1.38429
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-11.05 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
15.09.2021 11:52:07
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.38429
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-11.05 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
15.09.2021 10:28:42
1.38380
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-10.56 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
15.09.2021 10:28:42
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.38380
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-10.56 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
15.09.2021 09:49:48
1.38328
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-10.04 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
15.09.2021 09:49:48
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.38328
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-10.04 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
15.09.2021 09:44:53
1.38280
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-9.56 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
15.09.2021 09:44:53
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.38280
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-9.56 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
15.09.2021 09:00:06
1.38230
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-9.06 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
15.09.2021 09:00:06
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.38230
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-9.06 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
15.09.2021 04:14:15
1.38081
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-7.57 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
15.09.2021 04:14:15
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.38081
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-7.57 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
15.09.2021 00:39:10
1.38184
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-8.60 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
15.09.2021 00:39:10
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.38184
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-8.60 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
15.09.2021 00:01:17
1.38195
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-8.71 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
15.09.2021 00:01:17
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.38195
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-8.71 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
14.09.2021 18:50:09
1.38478
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-11.54 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
14.09.2021 18:50:09
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.38478
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-11.54 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
14.09.2021 17:49:47
1.38579
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-12.55 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
14.09.2021 17:49:47
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.38579
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-12.55 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
14.09.2021 17:46:56
1.38529
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-12.05 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
14.09.2021 17:46:56
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.38529
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-12.05 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Jual
0.01
23.08.2021 09:29:24
1.36568
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-7.71 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
23.08.2021 09:29:24
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.36568
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-7.71 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Jual
0.01
20.08.2021 14:43:22
1.36068
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-12.71 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
20.08.2021 14:43:22
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.36068
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-12.71 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Jual
0.01
20.08.2021 09:45:32
1.36165
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-11.74 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
20.08.2021 09:45:32
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.36165
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-11.74 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Jual
0.01
20.08.2021 00:04:06
1.36315
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-10.24 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
20.08.2021 00:04:06
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.36315
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-10.24 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Jual
0.01
19.08.2021 21:16:04
1.36418
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-9.21 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
19.08.2021 21:16:04
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.36418
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-9.21 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Jual
0.01
19.08.2021 20:56:11
1.36467
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-8.72 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
19.08.2021 20:56:11
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.36467
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-8.72 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Jual
0.01
19.08.2021 20:01:34
1.36515
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-8.24 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
19.08.2021 20:01:34
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.36515
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-8.24 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Beli
0.01
09.08.2021 12:28:42
1.38928
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-16.04 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
09.08.2021 12:28:42
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.38928
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-16.04 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
09.08.2021 03:36:33
1.38628
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-13.04 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
09.08.2021 03:36:33
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.38628
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-13.04 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
09.08.2021 00:08:05
1.38929
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-16.05 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
09.08.2021 00:08:05
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.38929
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-16.05 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
09.08.2021 00:00:57
1.38865
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-15.41 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
09.08.2021 00:00:57
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.38865
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-15.41 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
06.08.2021 18:36:19
1.38728
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-14.04 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
06.08.2021 18:36:19
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.38728
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-14.04 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
06.08.2021 18:23:01
1.38678
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-13.54 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
06.08.2021 18:23:01
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.38678
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-13.54 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
06.08.2021 17:31:28
1.38778
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-14.54 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
06.08.2021 17:31:28
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.38778
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-14.54 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
06.08.2021 16:03:31
1.38979
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-16.55 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
06.08.2021 16:03:31
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.38979
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-16.55 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
06.08.2021 15:31:10
1.39078
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-17.54 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
06.08.2021 15:31:10
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.39078
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-17.54 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
06.08.2021 15:30:15
1.39029
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-17.05 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
06.08.2021 15:30:15
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.39029
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-17.05 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
06.08.2021 12:56:40
1.39128
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-18.04 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
06.08.2021 12:56:40
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.39128
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-18.04 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
06.08.2021 10:17:44
1.39178
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-18.54 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
06.08.2021 10:17:44
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.39178
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-18.54 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
06.08.2021 09:59:00
1.39278
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-19.54 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
06.08.2021 09:59:00
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.39278
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-19.54 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
06.08.2021 06:19:08
1.39229
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-19.05 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
06.08.2021 06:19:08
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.39229
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-19.05 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
05.08.2021 18:13:32
1.39328
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-20.04 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
05.08.2021 18:13:32
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.39328
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-20.04 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
05.08.2021 17:43:07
1.39378
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-20.54 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
05.08.2021 17:43:07
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.39378
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-20.54 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
05.08.2021 17:40:34
1.39430
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-21.06 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
05.08.2021 17:40:34
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.39430
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-21.06 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Beli
0.01
05.08.2021 17:20:01
1.39484
1.37329
0.00000
0.00000
Keuntungan
-21.60 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
05.08.2021 17:20:01
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.39484
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-21.60 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37329
Take profit
0.00000
Jual
0.01
21.07.2021 16:05:29
1.36368
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-9.71 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
21.07.2021 16:05:29
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.36368
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-9.71 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Jual
0.01
21.07.2021 15:13:37
1.36268
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-10.71 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
21.07.2021 15:13:37
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.36268
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-10.71 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Jual
0.01
21.07.2021 15:01:30
1.36218
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-11.21 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
21.07.2021 15:01:30
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.36218
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-11.21 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Jual
0.01
21.07.2021 14:46:48
1.36117
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-12.22 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
21.07.2021 14:46:48
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.36117
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-12.22 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000
Jual
0.01
21.07.2021 14:01:17
1.36018
1.37334
0.00000
0.00000
Keuntungan
-13.21 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
21.07.2021 14:01:17
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.36018
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-13.21 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.37334
Take profit
0.00000