Salin
599.93 USD
22.11.2020 15:40:50
35.16%
47.60%
0.00
0.00
Keuntungan
213.16 USD
Takkan_MC
Tarikh dan masa pembukaan
22.11.2020 15:40:50
Jenis dagangan
Salin
Stop loss
0.00
Keuntungan
213.16 USD
Jumlah dagangan
599.93 USD
Take profit
0.00