Jual
0.66
22.10.2021 11:05:01
85.418
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
3.90 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
22.10.2021 11:05:01
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
85.418
Stop loss
0.000
Keuntungan
3.90 USD
Jumlah dagangan
0.66
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.65
22.10.2021 05:10:02
85.349
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
3.44 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
22.10.2021 05:10:02
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
85.349
Stop loss
0.000
Keuntungan
3.44 USD
Jumlah dagangan
0.65
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.63
14.10.2021 10:23:04
83.985
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-4.23 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 10:23:04
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
83.985
Stop loss
0.000
Keuntungan
-4.23 USD
Jumlah dagangan
0.63
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.62
14.10.2021 10:20:00
83.955
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-4.32 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 10:20:00
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
83.955
Stop loss
0.000
Keuntungan
-4.32 USD
Jumlah dagangan
0.62
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.6
14.10.2021 10:02:22
83.926
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-4.34 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 10:02:22
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
83.926
Stop loss
0.000
Keuntungan
-4.34 USD
Jumlah dagangan
0.6
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.59
14.10.2021 09:21:46
83.895
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-4.43 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 09:21:46
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
83.895
Stop loss
0.000
Keuntungan
-4.43 USD
Jumlah dagangan
0.59
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.57
14.10.2021 07:15:03
83.868
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-4.41 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 07:15:03
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
83.868
Stop loss
0.000
Keuntungan
-4.41 USD
Jumlah dagangan
0.57
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.56
14.10.2021 04:10:02
83.742
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-4.95 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 04:10:02
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
83.742
Stop loss
0.000
Keuntungan
-4.95 USD
Jumlah dagangan
0.56
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.54
13.10.2021 16:23:58
83.444
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-6.19 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
13.10.2021 16:23:58
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
83.444
Stop loss
0.000
Keuntungan
-6.19 USD
Jumlah dagangan
0.54
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.53
13.10.2021 16:16:01
83.419
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-6.20 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
13.10.2021 16:16:01
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
83.419
Stop loss
0.000
Keuntungan
-6.20 USD
Jumlah dagangan
0.53
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.51
13.10.2021 16:12:20
83.391
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-6.09 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
13.10.2021 16:12:20
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
83.391
Stop loss
0.000
Keuntungan
-6.09 USD
Jumlah dagangan
0.51
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.5
13.10.2021 16:05:42
83.364
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-6.09 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
13.10.2021 16:05:42
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
83.364
Stop loss
0.000
Keuntungan
-6.09 USD
Jumlah dagangan
0.5
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.48
13.10.2021 16:02:09
83.338
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-5.95 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
13.10.2021 16:02:09
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
83.338
Stop loss
0.000
Keuntungan
-5.95 USD
Jumlah dagangan
0.48
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.47
13.10.2021 16:00:37
83.311
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-5.94 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
13.10.2021 16:00:37
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
83.311
Stop loss
0.000
Keuntungan
-5.94 USD
Jumlah dagangan
0.47
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.45
13.10.2021 15:59:41
83.284
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-5.80 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
13.10.2021 15:59:41
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
83.284
Stop loss
0.000
Keuntungan
-5.80 USD
Jumlah dagangan
0.45
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.44
11.10.2021 10:05:12
82.742
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-7.77 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
11.10.2021 10:05:12
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
82.742
Stop loss
0.000
Keuntungan
-7.77 USD
Jumlah dagangan
0.44
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.42
11.10.2021 10:04:07
82.718
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-7.50 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
11.10.2021 10:04:07
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
82.718
Stop loss
0.000
Keuntungan
-7.50 USD
Jumlah dagangan
0.42
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.41
11.10.2021 09:54:44
82.686
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-7.44 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
11.10.2021 09:54:44
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
82.686
Stop loss
0.000
Keuntungan
-7.44 USD
Jumlah dagangan
0.41
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.39
11.10.2021 09:45:22
82.657
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-7.18 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
11.10.2021 09:45:22
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
82.657
Stop loss
0.000
Keuntungan
-7.18 USD
Jumlah dagangan
0.39
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.38
11.10.2021 09:43:38
82.630
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-7.08 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
11.10.2021 09:43:38
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
82.630
Stop loss
0.000
Keuntungan
-7.08 USD
Jumlah dagangan
0.38
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.36
11.10.2021 09:36:25
82.602
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-6.80 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
11.10.2021 09:36:25
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
82.602
Stop loss
0.000
Keuntungan
-6.80 USD
Jumlah dagangan
0.36
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.35
11.10.2021 09:35:01
82.577
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-6.69 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
11.10.2021 09:35:01
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
82.577
Stop loss
0.000
Keuntungan
-6.69 USD
Jumlah dagangan
0.35
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.33
11.10.2021 07:56:42
82.457
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-6.65 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
11.10.2021 07:56:42
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
82.457
Stop loss
0.000
Keuntungan
-6.65 USD
Jumlah dagangan
0.33
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.32
11.10.2021 07:45:08
82.431
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-6.52 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
11.10.2021 07:45:08
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
82.431
Stop loss
0.000
Keuntungan
-6.52 USD
Jumlah dagangan
0.32
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.3
11.10.2021 07:32:38
82.404
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-6.19 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
11.10.2021 07:32:38
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
82.404
Stop loss
0.000
Keuntungan
-6.19 USD
Jumlah dagangan
0.3
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.29
07.10.2021 18:39:52
81.633
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-7.95 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
07.10.2021 18:39:52
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
81.633
Stop loss
0.000
Keuntungan
-7.95 USD
Jumlah dagangan
0.29
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.27
07.10.2021 18:35:05
81.596
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-7.49 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
07.10.2021 18:35:05
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
81.596
Stop loss
0.000
Keuntungan
-7.49 USD
Jumlah dagangan
0.27
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.26
07.10.2021 18:30:54
81.556
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-7.30 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
07.10.2021 18:30:54
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
81.556
Stop loss
0.000
Keuntungan
-7.30 USD
Jumlah dagangan
0.26
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.24
07.10.2021 18:28:43
81.529
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-6.80 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
07.10.2021 18:28:43
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
81.529
Stop loss
0.000
Keuntungan
-6.80 USD
Jumlah dagangan
0.24
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.23
07.10.2021 18:26:37
81.505
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-6.56 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
07.10.2021 18:26:37
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
81.505
Stop loss
0.000
Keuntungan
-6.56 USD
Jumlah dagangan
0.23
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.21
07.10.2021 18:15:01
81.476
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-6.05 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
07.10.2021 18:15:01
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
81.476
Stop loss
0.000
Keuntungan
-6.05 USD
Jumlah dagangan
0.21
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.2
07.10.2021 15:25:14
81.328
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-6.02 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
07.10.2021 15:25:14
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
81.328
Stop loss
0.000
Keuntungan
-6.02 USD
Jumlah dagangan
0.2
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.18
07.10.2021 15:10:02
81.297
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-5.47 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
07.10.2021 15:10:02
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
81.297
Stop loss
0.000
Keuntungan
-5.47 USD
Jumlah dagangan
0.18
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.17
07.10.2021 10:35:25
81.242
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-5.25 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
07.10.2021 10:35:25
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
81.242
Stop loss
0.000
Keuntungan
-5.25 USD
Jumlah dagangan
0.17
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.15
07.10.2021 05:13:49
81.213
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-4.67 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
07.10.2021 05:13:49
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
81.213
Stop loss
0.000
Keuntungan
-4.67 USD
Jumlah dagangan
0.15
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.14
07.10.2021 05:10:00
81.183
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-4.39 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
07.10.2021 05:10:00
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
81.183
Stop loss
0.000
Keuntungan
-4.39 USD
Jumlah dagangan
0.14
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.12
07.10.2021 02:53:46
81.135
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-3.82 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
07.10.2021 02:53:46
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
81.135
Stop loss
0.000
Keuntungan
-3.82 USD
Jumlah dagangan
0.12
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.11
07.10.2021 02:44:12
81.105
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-3.53 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
07.10.2021 02:44:12
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
81.105
Stop loss
0.000
Keuntungan
-3.53 USD
Jumlah dagangan
0.11
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.09
07.10.2021 02:37:13
81.077
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-2.91 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
07.10.2021 02:37:13
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
81.077
Stop loss
0.000
Keuntungan
-2.91 USD
Jumlah dagangan
0.09
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.08
06.10.2021 22:15:30
81.048
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-2.61 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
06.10.2021 22:15:30
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
81.048
Stop loss
0.000
Keuntungan
-2.61 USD
Jumlah dagangan
0.08
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.06
06.10.2021 22:08:03
81.021
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-1.97 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
06.10.2021 22:08:03
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
81.021
Stop loss
0.000
Keuntungan
-1.97 USD
Jumlah dagangan
0.06
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.05
06.10.2021 22:00:01
80.993
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-1.65 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
06.10.2021 22:00:01
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
80.993
Stop loss
0.000
Keuntungan
-1.65 USD
Jumlah dagangan
0.05
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.03
06.10.2021 20:17:23
80.791
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-1.04 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
06.10.2021 20:17:23
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
80.791
Stop loss
0.000
Keuntungan
-1.04 USD
Jumlah dagangan
0.03
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.02
06.10.2021 19:55:56
80.760
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-0.70 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
06.10.2021 19:55:56
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
80.760
Stop loss
0.000
Keuntungan
-0.70 USD
Jumlah dagangan
0.02
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000
Jual
0.01
06.10.2021 19:55:00
80.727
84.747
0.000
0.000
Keuntungan
-0.35 USD
AUDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
06.10.2021 19:55:00
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
80.727
Stop loss
0.000
Keuntungan
-0.35 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
84.747
Take profit
0.000