Beli
0.09
28.10.2020 11:23:46
135.335
135.187
0.000
0.000
Keuntungan
-0.13 USD
GBPJPY
Tarikh dan masa pembukaan
28.10.2020 11:23:46
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
135.335
Stop loss
0.000
Keuntungan
-0.13 USD
Jumlah dagangan
0.09
Harga Semasa
135.187
Take profit
0.000
Beli
0.08
28.10.2020 10:10:21
135.616
135.187
0.000
0.000
Keuntungan
-0.33 USD
GBPJPY
Tarikh dan masa pembukaan
28.10.2020 10:10:21
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
135.616
Stop loss
0.000
Keuntungan
-0.33 USD
Jumlah dagangan
0.08
Harga Semasa
135.187
Take profit
0.000
Beli
0.07
28.10.2020 09:44:48
135.923
135.187
0.000
0.000
Keuntungan
-0.49 USD
GBPJPY
Tarikh dan masa pembukaan
28.10.2020 09:44:48
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
135.923
Stop loss
0.000
Keuntungan
-0.49 USD
Jumlah dagangan
0.07
Harga Semasa
135.187
Take profit
0.000
Beli
0.28
28.10.2020 07:50:21
104.287
104.319
0.000
104.400
Keuntungan
0.09 USD
USDJPY
Tarikh dan masa pembukaan
28.10.2020 07:50:21
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
104.287
Stop loss
0.000
Keuntungan
0.09 USD
Jumlah dagangan
0.28
Harga Semasa
104.319
Take profit
104.400
Beli
0.09
28.10.2020 04:44:39
122.892
122.433
0.000
0.000
Keuntungan
-0.40 USD
EURJPY
Tarikh dan masa pembukaan
28.10.2020 04:44:39
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
122.892
Stop loss
0.000
Keuntungan
-0.40 USD
Jumlah dagangan
0.09
Harga Semasa
122.433
Take profit
0.000
Beli
0.06
27.10.2020 23:01:15
136.230
135.187
0.000
0.000
Keuntungan
-0.60 USD
GBPJPY
Tarikh dan masa pembukaan
27.10.2020 23:01:15
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
136.230
Stop loss
0.000
Keuntungan
-0.60 USD
Jumlah dagangan
0.06
Harga Semasa
135.187
Take profit
0.000
Beli
0.08
27.10.2020 22:56:05
123.193
122.433
0.000
0.000
Keuntungan
-0.58 USD
EURJPY
Tarikh dan masa pembukaan
27.10.2020 22:56:05
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
123.193
Stop loss
0.000
Keuntungan
-0.58 USD
Jumlah dagangan
0.08
Harga Semasa
122.433
Take profit
0.000
Beli
0.07
27.10.2020 19:50:15
123.487
122.433
0.000
0.000
Keuntungan
-0.71 USD
EURJPY
Tarikh dan masa pembukaan
27.10.2020 19:50:15
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
123.487
Stop loss
0.000
Keuntungan
-0.71 USD
Jumlah dagangan
0.07
Harga Semasa
122.433
Take profit
0.000
Beli
0.06
27.10.2020 10:10:26
123.790
122.433
0.000
0.000
Keuntungan
-0.78 USD
EURJPY
Tarikh dan masa pembukaan
27.10.2020 10:10:26
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
123.790
Stop loss
0.000
Keuntungan
-0.78 USD
Jumlah dagangan
0.06
Harga Semasa
122.433
Take profit
0.000
Beli
0.05
27.10.2020 02:32:48
136.527
135.187
0.000
0.000
Keuntungan
-0.64 USD
GBPJPY
Tarikh dan masa pembukaan
27.10.2020 02:32:48
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
136.527
Stop loss
0.000
Keuntungan
-0.64 USD
Jumlah dagangan
0.05
Harga Semasa
135.187
Take profit
0.000
Beli
0.05
26.10.2020 02:26:57
124.086
122.433
0.000
0.000
Keuntungan
-0.79 USD
EURJPY
Tarikh dan masa pembukaan
26.10.2020 02:26:57
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
124.086
Stop loss
0.000
Keuntungan
-0.79 USD
Jumlah dagangan
0.05
Harga Semasa
122.433
Take profit
0.000
Beli
0.01
26.10.2020 01:19:43
1.18450
1.17353
0.00000
0.00000
Keuntungan
-0.11 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
26.10.2020 01:19:43
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.18450
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.11 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.17353
Take profit
0.00000
Beli
0.29
23.10.2020 07:00:26
1.83701
1.83019
0.00000
1.84000
Keuntungan
-1.40 USD
GBPAUD
Tarikh dan masa pembukaan
23.10.2020 07:00:26
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.83701
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-1.40 USD
Jumlah dagangan
0.29
Harga Semasa
1.83019
Take profit
1.84000
Beli
0.01
21.10.2020 20:21:49
1.18703
1.17353
0.00000
0.00000
Keuntungan
-0.14 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
21.10.2020 20:21:49
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.18703
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.14 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.17353
Take profit
0.00000
Jual
0.01
19.10.2020 09:58:01
1.17033
1.17374
0.00000
0.00000
Keuntungan
-0.03 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2020 09:58:01
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.17033
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.03 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.17374
Take profit
0.00000
Jual
0.02
19.10.2020 09:58:01
1.17033
1.17374
0.00000
0.00000
Keuntungan
-0.07 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2020 09:58:01
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.17033
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.07 USD
Jumlah dagangan
0.02
Harga Semasa
1.17374
Take profit
0.00000
Jual
0.03
19.10.2020 05:04:02
1.17092
1.17374
0.00000
0.00000
Keuntungan
-0.08 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2020 05:04:02
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.17092
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.08 USD
Jumlah dagangan
0.03
Harga Semasa
1.17374
Take profit
0.00000
Jual
0.01
19.10.2020 05:04:02
1.17092
1.17374
0.00000
0.00000
Keuntungan
-0.03 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2020 05:04:02
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.17092
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.03 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.17374
Take profit
0.00000
Salin
0.25 USD
19.10.2020 00:26:10
3846.66%
-97.35%
0.00
0.00
Keuntungan
-49.75 USD
LanTandus
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2020 00:26:10
Jenis dagangan
Salin
Stop loss
0.00
Keuntungan
-49.75 USD
Jumlah dagangan
0.25 USD
Take profit
0.00
Jual
0.02
16.10.2020 11:58:00
1.17039
1.17374
0.00000
0.00000
Keuntungan
-0.07 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.10.2020 11:58:00
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.17039
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.07 USD
Jumlah dagangan
0.02
Harga Semasa
1.17374
Take profit
0.00000
Jual
0.01
15.10.2020 20:54:02
1.16984
1.17374
0.00000
0.00000
Keuntungan
-0.04 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
15.10.2020 20:54:02
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.16984
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.04 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.17374
Take profit
0.00000
Salin
32.91 USD
05.10.2020 05:54:41
2013.49%
671.98%
0.00
0.00
Keuntungan
-16.10 USD
benxfx
Tarikh dan masa pembukaan
05.10.2020 05:54:41
Jenis dagangan
Salin
Stop loss
0.00
Keuntungan
-16.10 USD
Jumlah dagangan
32.91 USD
Take profit
0.00
Jual
0.01
29.09.2020 11:56:58
1.16817
1.17374
0.00000
0.00000
Keuntungan
-0.06 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
29.09.2020 11:56:58
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.16817
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.06 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.17374
Take profit
0.00000
Jual
0.02
28.09.2020 17:51:00
1.16475
1.17374
0.00000
0.00000
Keuntungan
-0.18 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
28.09.2020 17:51:00
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.16475
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.18 USD
Jumlah dagangan
0.02
Harga Semasa
1.17374
Take profit
0.00000
Jual
0.03
28.09.2020 17:51:00
1.16475
1.17374
0.00000
0.00000
Keuntungan
-0.27 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
28.09.2020 17:51:00
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
1.16475
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.27 USD
Jumlah dagangan
0.03
Harga Semasa
1.17374
Take profit
0.00000
Beli
0.01
15.09.2020 15:38:04
1.18853
1.17353
0.00000
0.00000
Keuntungan
-0.15 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
15.09.2020 15:38:04
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.18853
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.15 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.17353
Take profit
0.00000
Beli
0.02
15.09.2020 14:23:03
1.19001
1.17353
0.00000
0.00000
Keuntungan
-0.33 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
15.09.2020 14:23:03
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.19001
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.33 USD
Jumlah dagangan
0.02
Harga Semasa
1.17353
Take profit
0.00000
Beli
0.01
15.09.2020 07:53:01
1.18956
1.17353
0.00000
0.00000
Keuntungan
-0.16 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
15.09.2020 07:53:01
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.18956
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.16 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.17353
Take profit
0.00000
Salin
12.01 USD
14.09.2020 15:22:48
24.67%
51.75%
0.00
0.00
Keuntungan
2.51 USD
GPSrobot
Tarikh dan masa pembukaan
14.09.2020 15:22:48
Jenis dagangan
Salin
Stop loss
0.00
Keuntungan
2.51 USD
Jumlah dagangan
12.01 USD
Take profit
0.00
Salin
47.69 USD
09.09.2020 17:14:01
195.56%
199.52%
0.00
0.00
Keuntungan
-1.65 USD
Farhanfx
Tarikh dan masa pembukaan
09.09.2020 17:14:01
Jenis dagangan
Salin
Stop loss
0.00
Keuntungan
-1.65 USD
Jumlah dagangan
47.69 USD
Take profit
0.00
Salin
0.43 USD
06.08.2020 22:18:45
128.85%
52.39%
0.00
0.00
Keuntungan
-4.96 USD
SabilillahFX
Tarikh dan masa pembukaan
06.08.2020 22:18:45
Jenis dagangan
Salin
Stop loss
0.00
Keuntungan
-4.96 USD
Jumlah dagangan
0.43 USD
Take profit
0.00
Salin
173.28 USD
01.07.2020 01:54:28
46.39%
224.54%
0.00
0.00
Keuntungan
329.12 USD
SFT
Tarikh dan masa pembukaan
01.07.2020 01:54:28
Jenis dagangan
Salin
Stop loss
0.00
Keuntungan
329.12 USD
Jumlah dagangan
173.28 USD
Take profit
0.00