Jual
0.02
18.11.2019 13:57:12
120.572
120.292
0.000
0.000
Keuntungan
4.76 USD
EURJPY
Tarikh dan masa pembukaan
18.11.2019 13:57:12
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
120.572
Stop loss
0.000
Keuntungan
4.76 USD
Jumlah dagangan
0.02
Harga Semasa
120.292
Take profit
0.000
Jual
0.02
15.11.2019 21:48:12
120.288
120.292
0.000
0.000
Keuntungan
-0.47 USD
EURJPY
Tarikh dan masa pembukaan
15.11.2019 21:48:12
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
120.288
Stop loss
0.000
Keuntungan
-0.47 USD
Jumlah dagangan
0.02
Harga Semasa
120.292
Take profit
0.000
Jual
0.02
15.11.2019 16:40:31
120.084
120.292
0.000
0.000
Keuntungan
-4.23 USD
EURJPY
Tarikh dan masa pembukaan
15.11.2019 16:40:31
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
120.084
Stop loss
0.000
Keuntungan
-4.23 USD
Jumlah dagangan
0.02
Harga Semasa
120.292
Take profit
0.000
Jual
0.02
15.11.2019 16:13:52
120.015
120.292
0.000
0.000
Keuntungan
-5.50 USD
EURJPY
Tarikh dan masa pembukaan
15.11.2019 16:13:52
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
120.015
Stop loss
0.000
Keuntungan
-5.50 USD
Jumlah dagangan
0.02
Harga Semasa
120.292
Take profit
0.000
Jual
0.02
15.11.2019 14:51:50
119.956
120.292
0.000
0.000
Keuntungan
-6.59 USD
EURJPY
Tarikh dan masa pembukaan
15.11.2019 14:51:50
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
119.956
Stop loss
0.000
Keuntungan
-6.59 USD
Jumlah dagangan
0.02
Harga Semasa
120.292
Take profit
0.000
Jual
0.02
15.11.2019 14:35:14
119.919
120.292
0.000
0.000
Keuntungan
-7.27 USD
EURJPY
Tarikh dan masa pembukaan
15.11.2019 14:35:14
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
119.919
Stop loss
0.000
Keuntungan
-7.27 USD
Jumlah dagangan
0.02
Harga Semasa
120.292
Take profit
0.000
Jual
0.02
15.11.2019 14:15:58
119.902
120.292
0.000
0.000
Keuntungan
-7.58 USD
EURJPY
Tarikh dan masa pembukaan
15.11.2019 14:15:58
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
119.902
Stop loss
0.000
Keuntungan
-7.58 USD
Jumlah dagangan
0.02
Harga Semasa
120.292
Take profit
0.000
Jual
0.04
15.11.2019 14:13:57
119.887
120.292
0.000
0.000
Keuntungan
-15.72 USD
EURJPY
Tarikh dan masa pembukaan
15.11.2019 14:13:57
Jenis dagangan
Jual
Harga buka
119.887
Stop loss
0.000
Keuntungan
-15.72 USD
Jumlah dagangan
0.04
Harga Semasa
120.292
Take profit
0.000