Beli
1.26
16.09.2021 13:44:11
1.17630
1.17628
0.00000
0.00000
Keuntungan
-15.12 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 13:44:11
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.17630
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-15.12 USD
Jumlah dagangan
1.26
Harga Semasa
1.17628
Take profit
0.00000
Beli
1.18
16.09.2021 13:44:07
1.17633
1.17623
0.00000
0.00000
Keuntungan
-23.60 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 13:44:07
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.17633
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-23.60 USD
Jumlah dagangan
1.18
Harga Semasa
1.17623
Take profit
0.00000
Beli
0.84
16.09.2021 13:43:33
1.17629
1.17629
0.00000
0.00000
Keuntungan
-8.40 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 13:43:33
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.17629
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-8.40 USD
Jumlah dagangan
0.84
Harga Semasa
1.17629
Take profit
0.00000
Beli
0.98
16.09.2021 13:31:56
1.17652
1.17642
0.00000
0.00000
Keuntungan
-19.60 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 13:31:56
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.17652
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-19.60 USD
Jumlah dagangan
0.98
Harga Semasa
1.17642
Take profit
0.00000
Beli
1.26
16.09.2021 13:31:12
1.17657
1.17645
0.00000
0.00000
Keuntungan
-27.72 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 13:31:12
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.17657
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-27.72 USD
Jumlah dagangan
1.26
Harga Semasa
1.17645
Take profit
0.00000
Beli
1.4
16.09.2021 13:29:48
1.17660
1.17660
0.00000
0.00000
Keuntungan
-14.00 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 13:29:48
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.17660
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-14.00 USD
Jumlah dagangan
1.4
Harga Semasa
1.17660
Take profit
0.00000
Beli
1.68
16.09.2021 13:29:39
1.17671
1.17661
0.00000
0.00000
Keuntungan
-33.60 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 13:29:39
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.17671
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-33.60 USD
Jumlah dagangan
1.68
Harga Semasa
1.17661
Take profit
0.00000
Beli
0.84
16.09.2021 12:17:35
1.17671
1.17672
0.00000
0.00000
Keuntungan
-7.56 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 12:17:35
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.17671
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-7.56 USD
Jumlah dagangan
0.84
Harga Semasa
1.17672
Take profit
0.00000
Beli
1.18
16.09.2021 12:14:09
1.17677
1.17672
0.00000
0.00000
Keuntungan
-17.70 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 12:14:09
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.17677
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-17.70 USD
Jumlah dagangan
1.18
Harga Semasa
1.17672
Take profit
0.00000
Beli
0.98
16.09.2021 12:10:56
1.17698
1.17672
0.00000
0.00000
Keuntungan
-35.28 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 12:10:56
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.17698
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-35.28 USD
Jumlah dagangan
0.98
Harga Semasa
1.17672
Take profit
0.00000
Beli
0.84
16.09.2021 12:10:32
1.17682
1.17672
0.00000
0.00000
Keuntungan
-16.80 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 12:10:32
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.17682
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-16.80 USD
Jumlah dagangan
0.84
Harga Semasa
1.17672
Take profit
0.00000
Beli
0.63
16.09.2021 12:10:12
1.17682
1.17672
0.00000
0.00000
Keuntungan
-12.60 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 12:10:12
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.17682
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-12.60 USD
Jumlah dagangan
0.63
Harga Semasa
1.17672
Take profit
0.00000
Beli
1.26
16.09.2021 12:10:12
1.17685
1.17672
0.00000
0.00000
Keuntungan
-28.98 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 12:10:12
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.17685
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-28.98 USD
Jumlah dagangan
1.26
Harga Semasa
1.17672
Take profit
0.00000
Beli
1.4
16.09.2021 12:09:48
1.17717
1.17672
0.00000
0.00000
Keuntungan
-77.00 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 12:09:48
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.17717
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-77.00 USD
Jumlah dagangan
1.4
Harga Semasa
1.17672
Take profit
0.00000
Beli
1.18
16.09.2021 12:00:08
1.17726
1.17672
0.00000
0.00000
Keuntungan
-75.52 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 12:00:08
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.17726
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-75.52 USD
Jumlah dagangan
1.18
Harga Semasa
1.17672
Take profit
0.00000
Beli
1.68
16.09.2021 11:59:38
1.17740
1.17672
0.00000
0.00000
Keuntungan
-131.04 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 11:59:38
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.17740
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-131.04 USD
Jumlah dagangan
1.68
Harga Semasa
1.17672
Take profit
0.00000
Beli
0.84
16.09.2021 11:59:34
1.17747
1.17672
0.00000
0.00000
Keuntungan
-71.40 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 11:59:34
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.17747
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-71.40 USD
Jumlah dagangan
0.84
Harga Semasa
1.17672
Take profit
0.00000
Beli
0.63
16.09.2021 11:55:13
1.17737
1.17672
0.00000
0.00000
Keuntungan
-47.25 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 11:55:13
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.17737
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-47.25 USD
Jumlah dagangan
0.63
Harga Semasa
1.17672
Take profit
0.00000
Beli
0.63
16.09.2021 11:16:13
1.17772
1.17672
0.00000
0.00000
Keuntungan
-69.30 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 11:16:13
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.17772
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-69.30 USD
Jumlah dagangan
0.63
Harga Semasa
1.17672
Take profit
0.00000
Beli
0.63
16.09.2021 10:54:12
1.17798
1.17672
0.00000
0.00000
Keuntungan
-85.68 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 10:54:12
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.17798
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-85.68 USD
Jumlah dagangan
0.63
Harga Semasa
1.17672
Take profit
0.00000
Beli
0.63
16.09.2021 10:52:12
1.17816
1.17672
0.00000
0.00000
Keuntungan
-97.02 USD
EURUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 10:52:12
Jenis dagangan
Beli
Harga buka
1.17816
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-97.02 USD
Jumlah dagangan
0.63
Harga Semasa
1.17672
Take profit
0.00000