11.05.2021 16:24:29
11.05.2021 17:14:47
Jual
0.22
1.41193
1.41357
Keuntungan
-0.36 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506603816
Tarikh dan masa pembukaan
11.05.2021 16:24:29
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.41193
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.36 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 17:14:47
Jumlah dagangan
0.22
Keluar
1.41357
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.36 USD
11.05.2021 16:59:27
11.05.2021 17:14:47
Jual
0.66
1.41507
1.41357
Keuntungan
0.99 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506613698
Tarikh dan masa pembukaan
11.05.2021 16:59:27
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.41507
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.99 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 17:14:47
Jumlah dagangan
0.66
Keluar
1.41357
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.99 USD
11.05.2021 16:24:28
11.05.2021 17:14:47
Jual
0.03
1.41193
1.41357
Keuntungan
-0.05 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506603815
Tarikh dan masa pembukaan
11.05.2021 16:24:28
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.41193
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.05 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 17:14:47
Jumlah dagangan
0.03
Keluar
1.41357
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.05 USD
11.05.2021 16:43:14
11.05.2021 17:14:47
Jual
0.29
1.41339
1.41357
Keuntungan
-0.05 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506608231
Tarikh dan masa pembukaan
11.05.2021 16:43:14
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.41339
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.05 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 17:14:47
Jumlah dagangan
0.29
Keluar
1.41357
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.05 USD
11.05.2021 16:19:02
11.05.2021 16:24:28
Jual
0.22
1.41355
1.41205
Keuntungan
0.33 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506601323
Tarikh dan masa pembukaan
11.05.2021 16:19:02
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.41355
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.33 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 16:24:28
Jumlah dagangan
0.22
Keluar
1.41205
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.33 USD
11.05.2021 16:19:01
11.05.2021 16:24:28
Jual
0.03
1.41353
1.41205
Keuntungan
0.04 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506601319
Tarikh dan masa pembukaan
11.05.2021 16:19:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.41353
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.04 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 16:24:28
Jumlah dagangan
0.03
Keluar
1.41205
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.04 USD
11.05.2021 14:18:30
11.05.2021 16:18:59
Jual
0.25
1.41372
1.41369
Keuntungan
0.01 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506583508
Tarikh dan masa pembukaan
11.05.2021 14:18:30
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.41372
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 16:18:59
Jumlah dagangan
0.25
Keluar
1.41369
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
11.05.2021 15:07:04
11.05.2021 16:18:59
Jual
0.44
1.41519
1.41369
Keuntungan
0.66 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506588558
Tarikh dan masa pembukaan
11.05.2021 15:07:04
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.41519
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.66 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 16:18:59
Jumlah dagangan
0.44
Keluar
1.41369
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.66 USD
11.05.2021 13:58:01
11.05.2021 16:18:59
Jual
0.21
1.41249
1.41369
Keuntungan
-0.25 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506580912
Tarikh dan masa pembukaan
11.05.2021 13:58:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.41249
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.25 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 16:18:59
Jumlah dagangan
0.21
Keluar
1.41369
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.25 USD
11.05.2021 14:42:37
11.05.2021 16:18:59
Jual
0.3
1.41446
1.41369
Keuntungan
0.23 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506586390
Tarikh dan masa pembukaan
11.05.2021 14:42:37
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.41446
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.23 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 16:18:59
Jumlah dagangan
0.3
Keluar
1.41369
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.23 USD
11.05.2021 13:58:01
11.05.2021 16:18:59
Jual
0.03
1.41249
1.41369
Keuntungan
-0.04 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506580911
Tarikh dan masa pembukaan
11.05.2021 13:58:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.41249
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.04 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 16:18:59
Jumlah dagangan
0.03
Keluar
1.41369
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.04 USD
11.05.2021 13:01:43
11.05.2021 13:58:00
Jual
0.03
1.41264
1.41268
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506574616
Tarikh dan masa pembukaan
11.05.2021 13:01:43
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.41264
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 13:58:00
Jumlah dagangan
0.03
Keluar
1.41268
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
11.05.2021 13:19:43
11.05.2021 13:58:00
Jual
0.3
1.41418
1.41268
Keuntungan
0.45 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506576918
Tarikh dan masa pembukaan
11.05.2021 13:19:43
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.41418
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.45 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 13:58:00
Jumlah dagangan
0.3
Keluar
1.41268
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.45 USD
11.05.2021 13:01:43
11.05.2021 13:58:00
Jual
0.21
1.41265
1.41268
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506574617
Tarikh dan masa pembukaan
11.05.2021 13:01:43
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.41265
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 13:58:00
Jumlah dagangan
0.21
Keluar
1.41268
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.01 USD
11.05.2021 12:02:07
11.05.2021 13:01:41
Jual
0.03
1.4143
1.41279
Keuntungan
0.05 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506570193
Tarikh dan masa pembukaan
11.05.2021 12:02:07
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.4143
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.05 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 13:01:41
Jumlah dagangan
0.03
Keluar
1.41279
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.05 USD
11.05.2021 12:02:09
11.05.2021 13:01:41
Jual
0.21
1.41429
1.41279
Keuntungan
0.32 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506570245
Tarikh dan masa pembukaan
11.05.2021 12:02:09
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.41429
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.32 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 13:01:41
Jumlah dagangan
0.21
Keluar
1.41279
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.32 USD
11.05.2021 04:21:56
11.05.2021 09:29:15
Jual
0.03
1.41235
1.41135
Keuntungan
0.03 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506529642
Tarikh dan masa pembukaan
11.05.2021 04:21:56
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.41235
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.03 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 09:29:15
Jumlah dagangan
0.03
Keluar
1.41135
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.03 USD
11.05.2021 05:48:01
11.05.2021 09:29:15
Jual
0.06
1.41285
1.41135
Keuntungan
0.09 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506536328
Tarikh dan masa pembukaan
11.05.2021 05:48:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.41285
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.09 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 09:29:15
Jumlah dagangan
0.06
Keluar
1.41135
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.09 USD
11.05.2021 04:21:58
11.05.2021 09:29:15
Jual
0.33
1.41235
1.41135
Keuntungan
0.33 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506529668
Tarikh dan masa pembukaan
11.05.2021 04:21:58
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.41235
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.33 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 09:29:15
Jumlah dagangan
0.33
Keluar
1.41135
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.33 USD
10.05.2021 01:19:45
11.05.2021 04:17:39
Beli
0.7
1.212
1.21048
Keuntungan
-0.88 USD
USDCAD_S
Perjanjian
#1506380891
Tarikh dan masa pembukaan
10.05.2021 01:19:45
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.212
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.88 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 04:17:39
Jumlah dagangan
0.7
Keluar
1.21048
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.88 USD
10.05.2021 09:17:47
11.05.2021 04:17:22
Beli
0.66
1.2113
1.21057
Keuntungan
-0.40 USD
USDCAD_S
Perjanjian
#1506412120
Tarikh dan masa pembukaan
10.05.2021 09:17:47
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.2113
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.40 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 04:17:22
Jumlah dagangan
0.66
Keluar
1.21057
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.40 USD
10.05.2021 09:43:47
11.05.2021 04:07:43
Beli
1.27
1.21007
1.21102
Keuntungan
1.00 USD
USDCAD_S
Perjanjian
#1506416710
Tarikh dan masa pembukaan
10.05.2021 09:43:47
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.21007
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
1.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 04:07:43
Jumlah dagangan
1.27
Keluar
1.21102
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
1.00 USD
10.05.2021 18:11:56
11.05.2021 04:07:42
Beli
0.83
1.20946
1.21102
Keuntungan
1.07 USD
USDCAD_S
Perjanjian
#1506485913
Tarikh dan masa pembukaan
10.05.2021 18:11:56
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.20946
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
1.07 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 04:07:42
Jumlah dagangan
0.83
Keluar
1.21102
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
1.07 USD
10.05.2021 18:39:56
11.05.2021 04:07:40
Beli
1.04
1.20878
1.21102
Keuntungan
1.92 USD
USDCAD_S
Perjanjian
#1506488453
Tarikh dan masa pembukaan
10.05.2021 18:39:56
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.20878
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
1.92 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 04:07:40
Jumlah dagangan
1.04
Keluar
1.21102
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
1.92 USD
10.05.2021 20:37:59
11.05.2021 04:07:39
Beli
1.03
1.20819
1.21103
Keuntungan
2.42 USD
USDCAD_S
Perjanjian
#1506499225
Tarikh dan masa pembukaan
10.05.2021 20:37:59
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.20819
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
2.42 USD
Tarikh dan masa penutupan
11.05.2021 04:07:39
Jumlah dagangan
1.03
Keluar
1.21103
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
2.42 USD
07.05.2021 17:59:12
07.05.2021 22:38:16
Beli
0.5
1.21519
1.21467
Keuntungan
-0.21 USD
USDCAD_S
Perjanjian
#1506319292
Tarikh dan masa pembukaan
07.05.2021 17:59:12
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.21519
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.21 USD
Tarikh dan masa penutupan
07.05.2021 22:38:16
Jumlah dagangan
0.5
Keluar
1.21467
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.21 USD
07.05.2021 18:27:21
07.05.2021 22:09:12
Beli
0.27
1.21462
1.21465
Keuntungan
0.01 USD
USDCAD_S
Perjanjian
#1506324305
Tarikh dan masa pembukaan
07.05.2021 18:27:21
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.21462
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
07.05.2021 22:09:12
Jumlah dagangan
0.27
Keluar
1.21465
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
07.05.2021 08:58:19
07.05.2021 17:01:10
Beli
0.41
1.21678
1.2157
Keuntungan
-0.36 USD
USDCAD_S
Perjanjian
#1506235311
Tarikh dan masa pembukaan
07.05.2021 08:58:19
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.21678
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.36 USD
Tarikh dan masa penutupan
07.05.2021 17:01:10
Jumlah dagangan
0.41
Keluar
1.2157
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.36 USD
07.05.2021 10:43:34
07.05.2021 10:55:50
Beli
1
1.39211
1.39233
Keuntungan
0.22 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506251268
Tarikh dan masa pembukaan
07.05.2021 10:43:34
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.39211
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.22 USD
Tarikh dan masa penutupan
07.05.2021 10:55:50
Jumlah dagangan
1
Keluar
1.39233
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.22 USD
06.05.2021 18:35:57
07.05.2021 09:27:27
Jual
0.28
0.72228
0.7222
Keuntungan
0.02 USD
NZDUSD_S
Perjanjian
#1506188164
Tarikh dan masa pembukaan
06.05.2021 18:35:57
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
0.72228
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.02 USD
Tarikh dan masa penutupan
07.05.2021 09:27:27
Jumlah dagangan
0.28
Keluar
0.7222
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.02 USD
06.05.2021 22:28:57
07.05.2021 09:27:27
Jual
0.41
0.7232
0.7222
Keuntungan
0.41 USD
NZDUSD_S
Perjanjian
#1506202400
Tarikh dan masa pembukaan
06.05.2021 22:28:57
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
0.7232
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.41 USD
Tarikh dan masa penutupan
07.05.2021 09:27:27
Jumlah dagangan
0.41
Keluar
0.7222
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.41 USD
06.05.2021 18:35:54
07.05.2021 09:27:27
Jual
0.03
0.72228
0.7222
Keuntungan
0.00 USD
NZDUSD_S
Perjanjian
#1506188066
Tarikh dan masa pembukaan
06.05.2021 18:35:54
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
0.72228
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
07.05.2021 09:27:27
Jumlah dagangan
0.03
Keluar
0.7222
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
06.05.2021 22:55:16
07.05.2021 09:27:27
Jual
0.39
0.7237
0.7222
Keuntungan
0.59 USD
NZDUSD_S
Perjanjian
#1506204634
Tarikh dan masa pembukaan
06.05.2021 22:55:16
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
0.7237
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.59 USD
Tarikh dan masa penutupan
07.05.2021 09:27:27
Jumlah dagangan
0.39
Keluar
0.7222
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.59 USD
06.05.2021 17:06:38
07.05.2021 09:27:27
Jual
0.28
0.7207
0.7222
Keuntungan
-0.42 USD
NZDUSD_S
Perjanjian
#1506167270
Tarikh dan masa pembukaan
06.05.2021 17:06:38
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
0.7207
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.42 USD
Tarikh dan masa penutupan
07.05.2021 09:27:27
Jumlah dagangan
0.28
Keluar
0.7222
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.42 USD
06.05.2021 22:57:38
07.05.2021 08:58:16
Beli
0.57
1.21615
1.21662
Keuntungan
0.22 USD
USDCAD_S
Perjanjian
#1506205461
Tarikh dan masa pembukaan
06.05.2021 22:57:38
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.21615
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.22 USD
Tarikh dan masa penutupan
07.05.2021 08:58:16
Jumlah dagangan
0.57
Keluar
1.21662
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.22 USD
06.05.2021 23:53:40
07.05.2021 08:58:15
Beli
0.56
1.21496
1.21662
Keuntungan
0.76 USD
USDCAD_S
Perjanjian
#1506208609
Tarikh dan masa pembukaan
06.05.2021 23:53:40
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.21496
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.76 USD
Tarikh dan masa penutupan
07.05.2021 08:58:15
Jumlah dagangan
0.56
Keluar
1.21662
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.76 USD
06.05.2021 21:04:31
06.05.2021 22:12:34
Jual
1.65
0.7228
0.7226
Keuntungan
0.33 USD
NZDUSD_S
Perjanjian
#1506198473
Tarikh dan masa pembukaan
06.05.2021 21:04:31
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
0.7228
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.33 USD
Tarikh dan masa penutupan
06.05.2021 22:12:34
Jumlah dagangan
1.65
Keluar
0.7226
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.33 USD
06.05.2021 18:35:03
06.05.2021 18:35:04
Beli
0.01
1.21911
1.21896
Keuntungan
0.00 USD
USDCAD_S
Perjanjian
#1506187474
Tarikh dan masa pembukaan
06.05.2021 18:35:03
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.21911
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
06.05.2021 18:35:04
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.21896
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
06.05.2021 17:49:27
06.05.2021 18:13:28
Beli
0.28
1.21931
1.22038
Keuntungan
0.25 USD
USDCAD_S
Perjanjian
#1506176542
Tarikh dan masa pembukaan
06.05.2021 17:49:27
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.21931
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.25 USD
Tarikh dan masa penutupan
06.05.2021 18:13:28
Jumlah dagangan
0.28
Keluar
1.22038
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.25 USD
06.05.2021 17:56:37
06.05.2021 18:13:26
Jual
0.71
0.72222
0.72099
Keuntungan
0.87 USD
NZDUSD_S
Perjanjian
#1506179096
Tarikh dan masa pembukaan
06.05.2021 17:56:37
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
0.72222
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.87 USD
Tarikh dan masa penutupan
06.05.2021 18:13:26
Jumlah dagangan
0.71
Keluar
0.72099
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.87 USD
06.05.2021 17:56:07
06.05.2021 18:13:24
Beli
0.64
1.21858
1.22041
Keuntungan
0.96 USD
USDCAD_S
Perjanjian
#1506178420
Tarikh dan masa pembukaan
06.05.2021 17:56:07
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.21858
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.96 USD
Tarikh dan masa penutupan
06.05.2021 18:13:24
Jumlah dagangan
0.64
Keluar
1.22041
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.96 USD
06.05.2021 17:56:35
06.05.2021 17:56:37
Jual
0.02
0.72221
0.72237
Keuntungan
0.00 USD
NZDUSD_S
Perjanjian
#1506179008
Tarikh dan masa pembukaan
06.05.2021 17:56:35
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
0.72221
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
06.05.2021 17:56:37
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
0.72237
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
06.05.2021 17:56:06
06.05.2021 17:56:07
Beli
0.01
1.2186
1.21845
Keuntungan
0.00 USD
USDCAD_S
Perjanjian
#1506178393
Tarikh dan masa pembukaan
06.05.2021 17:56:06
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.2186
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
06.05.2021 17:56:07
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.21845
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
06.05.2021 17:09:29
06.05.2021 17:41:57
Beli
0.21
1.38781
1.38822
Keuntungan
0.09 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506168223
Tarikh dan masa pembukaan
06.05.2021 17:09:29
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.38781
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.09 USD
Tarikh dan masa penutupan
06.05.2021 17:41:57
Jumlah dagangan
0.21
Keluar
1.38822
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.09 USD
06.05.2021 17:09:29
06.05.2021 17:41:57
Beli
0.03
1.38781
1.38822
Keuntungan
0.01 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506168197
Tarikh dan masa pembukaan
06.05.2021 17:09:29
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.38781
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
06.05.2021 17:41:57
Jumlah dagangan
0.03
Keluar
1.38822
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
06.05.2021 17:30:42
06.05.2021 17:41:57
Beli
0.23
1.38672
1.38822
Keuntungan
0.35 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506173708
Tarikh dan masa pembukaan
06.05.2021 17:30:42
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.38672
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.35 USD
Tarikh dan masa penutupan
06.05.2021 17:41:57
Jumlah dagangan
0.23
Keluar
1.38822
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.35 USD
06.05.2021 15:32:36
06.05.2021 16:37:53
Beli
0.21
1.38985
1.39081
Keuntungan
0.20 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506145668
Tarikh dan masa pembukaan
06.05.2021 15:32:36
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.38985
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.20 USD
Tarikh dan masa penutupan
06.05.2021 16:37:53
Jumlah dagangan
0.21
Keluar
1.39081
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.20 USD
06.05.2021 15:32:35
06.05.2021 16:37:53
Beli
0.03
1.38986
1.39081
Keuntungan
0.03 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506145666
Tarikh dan masa pembukaan
06.05.2021 15:32:35
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.38986
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.03 USD
Tarikh dan masa penutupan
06.05.2021 16:37:53
Jumlah dagangan
0.03
Keluar
1.39081
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.03 USD
06.05.2021 15:59:59
06.05.2021 16:37:53
Beli
0.14
1.38931
1.39081
Keuntungan
0.21 USD
GBPUSD_S
Perjanjian
#1506150352
Tarikh dan masa pembukaan
06.05.2021 15:59:59
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.38931
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.21 USD
Tarikh dan masa penutupan
06.05.2021 16:37:53
Jumlah dagangan
0.14
Keluar
1.39081
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.21 USD
06.05.2021 11:25:49
06.05.2021 15:32:13
Jual
0.03
0.72001
0.72029
Keuntungan
-0.01 USD
NZDUSD_S
Perjanjian
#1506106098
Tarikh dan masa pembukaan
06.05.2021 11:25:49
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
0.72001
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
06.05.2021 15:32:13
Jumlah dagangan
0.03
Keluar
0.72029
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.01 USD