14.09.2021 22:05:03
29.09.2021 17:09:19
Beli
2.83
1.38122
1.34349
Keuntungan
-106.78 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1517323546
Tarikh dan masa pembukaan
14.09.2021 22:05:03
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.38122
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-106.78 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
2.83
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-106.78 USD
24.09.2021 14:40:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
8.6
1.36792
1.34349
Keuntungan
-210.10 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518223187
Tarikh dan masa pembukaan
24.09.2021 14:40:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.36792
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-210.10 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
8.6
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-210.10 USD
28.09.2021 14:05:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
28.16
1.35983
1.34349
Keuntungan
-460.13 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518459232
Tarikh dan masa pembukaan
28.09.2021 14:05:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.35983
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-460.13 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
28.16
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-460.13 USD
14.09.2021 17:40:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
1.68
1.38553
1.34349
Keuntungan
-70.63 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1517295907
Tarikh dan masa pembukaan
14.09.2021 17:40:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.38553
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-70.63 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
1.68
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-70.63 USD
16.09.2021 16:40:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
4.09
1.37849
1.34349
Keuntungan
-143.15 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1517543234
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 16:40:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.37849
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-143.15 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
4.09
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-143.15 USD
28.09.2021 13:05:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
16.76
1.36401
1.34349
Keuntungan
-343.92 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518447434
Tarikh dan masa pembukaan
28.09.2021 13:05:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.36401
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-343.92 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
16.76
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-343.92 USD
28.09.2021 17:10:01
29.09.2021 17:09:19
Beli
54.91
1.35259
1.34349
Keuntungan
-499.68 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518489288
Tarikh dan masa pembukaan
28.09.2021 17:10:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.35259
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-499.68 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
54.91
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-499.68 USD
14.09.2021 15:40:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
1
1.38898
1.34349
Keuntungan
-45.49 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1517266865
Tarikh dan masa pembukaan
14.09.2021 15:40:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.38898
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-45.49 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
1
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-45.49 USD
14.09.2021 22:35:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
3.28
1.3805
1.34349
Keuntungan
-121.39 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1517327212
Tarikh dan masa pembukaan
14.09.2021 22:35:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.3805
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-121.39 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
3.28
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-121.39 USD
24.09.2021 15:10:01
29.09.2021 17:09:19
Beli
9.97
1.36731
1.34349
Keuntungan
-237.49 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518227007
Tarikh dan masa pembukaan
24.09.2021 15:10:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.36731
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-237.49 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
9.97
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-237.49 USD
28.09.2021 15:10:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
32.67
1.35901
1.34349
Keuntungan
-507.04 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518466249
Tarikh dan masa pembukaan
28.09.2021 15:10:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.35901
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-507.04 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
32.67
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-507.04 USD
14.09.2021 18:45:03
29.09.2021 17:09:19
Beli
1.95
1.38405
1.34349
Keuntungan
-79.09 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1517305541
Tarikh dan masa pembukaan
14.09.2021 18:45:03
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.38405
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-79.09 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
1.95
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-79.09 USD
16.09.2021 17:05:01
29.09.2021 17:09:19
Beli
4.75
1.37699
1.34349
Keuntungan
-159.13 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1517551764
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 17:05:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.37699
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-159.13 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
4.75
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-159.13 USD
23.09.2021 14:10:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
5.93
1.37078
1.34349
Keuntungan
-161.83 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518117529
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 14:10:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.37078
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-161.83 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
5.93
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-161.83 USD
28.09.2021 13:30:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
19.44
1.36236
1.34349
Keuntungan
-366.83 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518451505
Tarikh dan masa pembukaan
28.09.2021 13:30:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.36236
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-366.83 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
19.44
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-366.83 USD
14.09.2021 16:55:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
1.16
1.38808
1.34349
Keuntungan
-51.72 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1517284285
Tarikh dan masa pembukaan
14.09.2021 16:55:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.38808
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-51.72 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
1.16
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-51.72 USD
24.09.2021 15:35:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
11.56
1.36636
1.34349
Keuntungan
-264.38 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518230080
Tarikh dan masa pembukaan
24.09.2021 15:35:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.36636
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-264.38 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
11.56
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-264.38 USD
28.09.2021 15:25:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
37.89
1.35759
1.34349
Keuntungan
-534.25 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518469115
Tarikh dan masa pembukaan
28.09.2021 15:25:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.35759
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-534.25 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
37.89
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-534.25 USD
14.09.2021 21:25:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
2.26
1.38323
1.34349
Keuntungan
-89.81 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1517315330
Tarikh dan masa pembukaan
14.09.2021 21:25:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.38323
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-89.81 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
2.26
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-89.81 USD
23.09.2021 14:20:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
6.88
1.36955
1.34349
Keuntungan
-179.29 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518119839
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 14:20:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.36955
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-179.29 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
6.88
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-179.29 USD
28.09.2021 13:50:01
29.09.2021 17:09:19
Beli
22.55
1.36136
1.34349
Keuntungan
-402.97 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518455614
Tarikh dan masa pembukaan
28.09.2021 13:50:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.36136
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-402.97 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
22.55
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-402.97 USD
14.09.2021 17:25:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
1.35
1.38698
1.34349
Keuntungan
-58.71 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1517290939
Tarikh dan masa pembukaan
14.09.2021 17:25:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.38698
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-58.71 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
1.35
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-58.71 USD
28.09.2021 12:45:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
13.41
1.36568
1.34349
Keuntungan
-297.57 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518443239
Tarikh dan masa pembukaan
28.09.2021 12:45:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.36568
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-297.57 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
13.41
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-297.57 USD
28.09.2021 15:40:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
43.95
1.35572
1.34349
Keuntungan
-537.51 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518474198
Tarikh dan masa pembukaan
28.09.2021 15:40:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.35572
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-537.51 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
43.95
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-537.51 USD
14.09.2021 21:40:01
29.09.2021 17:09:19
Beli
2.62
1.38181
1.34349
Keuntungan
-100.40 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1517320030
Tarikh dan masa pembukaan
14.09.2021 21:40:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.38181
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-100.40 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
2.62
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-100.40 USD
24.09.2021 14:15:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
7.98
1.36828
1.34349
Keuntungan
-197.82 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518220210
Tarikh dan masa pembukaan
24.09.2021 14:15:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.36828
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-197.82 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
7.98
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-197.82 USD
28.09.2021 14:00:08
29.09.2021 17:09:19
Beli
26.15
1.36032
1.34349
Keuntungan
-440.10 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518458367
Tarikh dan masa pembukaan
28.09.2021 14:00:08
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.36032
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-440.10 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
26.15
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-440.10 USD
14.09.2021 17:35:01
29.09.2021 17:09:19
Beli
1.56
1.38589
1.34349
Keuntungan
-66.14 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1517294585
Tarikh dan masa pembukaan
14.09.2021 17:35:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.38589
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-66.14 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
1.56
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-66.14 USD
15.09.2021 05:05:02
29.09.2021 17:09:19
Beli
3.53
1.37952
1.34349
Keuntungan
-127.19 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1517344465
Tarikh dan masa pembukaan
15.09.2021 05:05:02
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.37952
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-127.19 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
3.53
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-127.19 USD
16.09.2021 16:15:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
3.8
1.37895
1.34349
Keuntungan
-134.75 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1517537877
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 16:15:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.37895
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-134.75 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
3.8
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-134.75 USD
28.09.2021 12:55:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
15.56
1.36454
1.34349
Keuntungan
-327.54 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518444591
Tarikh dan masa pembukaan
28.09.2021 12:55:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.36454
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-327.54 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
15.56
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-327.54 USD
28.09.2021 16:50:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
50.98
1.35353
1.34349
Keuntungan
-511.84 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518486001
Tarikh dan masa pembukaan
28.09.2021 16:50:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.35353
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-511.84 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
50.98
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-511.84 USD
14.09.2021 15:35:02
29.09.2021 17:09:19
Beli
1
1.38981
1.34349
Keuntungan
-46.32 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1517264096
Tarikh dan masa pembukaan
14.09.2021 15:35:02
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.38981
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-46.32 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
1
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-46.32 USD
14.09.2021 22:20:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
3.04
1.38081
1.34349
Keuntungan
-113.45 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1517325156
Tarikh dan masa pembukaan
14.09.2021 22:20:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.38081
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-113.45 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
3.04
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-113.45 USD
24.09.2021 14:55:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
9.26
1.36762
1.34349
Keuntungan
-223.44 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518224994
Tarikh dan masa pembukaan
24.09.2021 14:55:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.36762
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-223.44 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
9.26
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-223.44 USD
28.09.2021 15:05:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
30.33
1.35937
1.34349
Keuntungan
-481.64 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518465611
Tarikh dan masa pembukaan
28.09.2021 15:05:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.35937
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-481.64 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
30.33
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-481.64 USD
14.09.2021 17:45:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
1.81
1.38497
1.34349
Keuntungan
-75.08 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1517298176
Tarikh dan masa pembukaan
14.09.2021 17:45:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.38497
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-75.08 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
1.81
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-75.08 USD
16.09.2021 16:50:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
4.41
1.37742
1.34349
Keuntungan
-149.63 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1517546330
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 16:50:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.37742
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-149.63 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
4.41
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-149.63 USD
28.09.2021 13:15:01
29.09.2021 17:09:19
Beli
18.05
1.36274
1.34349
Keuntungan
-347.46 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518449995
Tarikh dan masa pembukaan
28.09.2021 13:15:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.36274
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-347.46 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
18.05
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-347.46 USD
29.09.2021 15:40:33
29.09.2021 17:09:19
Beli
57.6
1.3465
1.34349
Keuntungan
-173.38 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518573097
Tarikh dan masa pembukaan
29.09.2021 15:40:33
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.3465
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-173.38 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
57.6
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-173.38 USD
29.09.2021 17:00:01
29.09.2021 17:09:19
Jual
1
1.34484
1.34373
Keuntungan
1.11 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518592796
Tarikh dan masa pembukaan
29.09.2021 17:00:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.34484
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
1.11 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
1
Keluar
1.34373
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
1.11 USD
14.09.2021 15:45:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
1.08
1.3886
1.34349
Keuntungan
-48.72 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1517267778
Tarikh dan masa pembukaan
14.09.2021 15:45:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.3886
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-48.72 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
1.08
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-48.72 USD
24.09.2021 15:25:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
10.74
1.36695
1.34349
Keuntungan
-251.96 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518228513
Tarikh dan masa pembukaan
24.09.2021 15:25:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.36695
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-251.96 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
10.74
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-251.96 USD
28.09.2021 15:20:01
29.09.2021 17:09:19
Beli
35.18
1.35802
1.34349
Keuntungan
-511.17 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518467829
Tarikh dan masa pembukaan
28.09.2021 15:20:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.35802
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-511.17 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
35.18
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-511.17 USD
14.09.2021 21:20:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
2.1
1.38371
1.34349
Keuntungan
-84.46 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1517314755
Tarikh dan masa pembukaan
14.09.2021 21:20:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.38371
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-84.46 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
2.1
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-84.46 USD
16.09.2021 18:20:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
5.11
1.37661
1.34349
Keuntungan
-169.24 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1517562131
Tarikh dan masa pembukaan
16.09.2021 18:20:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.37661
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-169.24 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
5.11
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-169.24 USD
23.09.2021 14:15:03
29.09.2021 17:09:19
Beli
6.39
1.36999
1.34349
Keuntungan
-169.34 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518118465
Tarikh dan masa pembukaan
23.09.2021 14:15:03
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.36999
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-169.34 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
6.39
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-169.34 USD
28.09.2021 13:40:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
20.93
1.36186
1.34349
Keuntungan
-384.48 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518454515
Tarikh dan masa pembukaan
28.09.2021 13:40:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.36186
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-384.48 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
20.93
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-384.48 USD
14.09.2021 17:05:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
1.25
1.38741
1.34349
Keuntungan
-54.90 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1517287698
Tarikh dan masa pembukaan
14.09.2021 17:05:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.38741
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-54.90 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
1.25
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-54.90 USD
27.09.2021 09:35:00
29.09.2021 17:09:19
Beli
12.45
1.36602
1.34349
Keuntungan
-280.50 USD
GBPUSD
Perjanjian
#1518302018
Tarikh dan masa pembukaan
27.09.2021 09:35:00
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.36602
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-280.50 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.09.2021 17:09:19
Jumlah dagangan
12.45
Keluar
1.34349
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-280.50 USD