29.04.2021 08:40:33
04.05.2021 15:41:29
Jual
0.02
131.77
131.205
Keuntungan
10.36 USD
EURJPY
Perjanjian
#73126581
Tarikh dan masa pembukaan
29.04.2021 08:40:33
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
131.77
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
10.36 USD
Tarikh dan masa penutupan
04.05.2021 15:41:29
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
131.205
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
10.36 USD
29.04.2021 13:04:23
04.05.2021 15:41:24
Jual
0.02
132.121
131.2
Keuntungan
16.88 USD
EURJPY
Perjanjian
#73143641
Tarikh dan masa pembukaan
29.04.2021 13:04:23
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
132.121
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
16.88 USD
Tarikh dan masa penutupan
04.05.2021 15:41:24
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
131.2
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
16.88 USD
26.04.2021 15:59:07
26.04.2021 17:09:24
Jual
0.02
130.559
130.338
Keuntungan
4.09 USD
EURJPY
Perjanjian
#72976272
Tarikh dan masa pembukaan
26.04.2021 15:59:07
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.559
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
4.09 USD
Tarikh dan masa penutupan
26.04.2021 17:09:24
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.338
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
4.09 USD
26.04.2021 15:56:50
26.04.2021 17:09:21
Jual
0.02
130.522
130.343
Keuntungan
3.32 USD
EURJPY
Perjanjian
#72976260
Tarikh dan masa pembukaan
26.04.2021 15:56:50
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.522
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
3.32 USD
Tarikh dan masa penutupan
26.04.2021 17:09:21
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.343
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
3.32 USD
26.04.2021 15:50:09
26.04.2021 17:09:18
Jual
0.02
130.495
130.345
Keuntungan
2.77 USD
EURJPY
Perjanjian
#72976205
Tarikh dan masa pembukaan
26.04.2021 15:50:09
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.495
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
2.77 USD
Tarikh dan masa penutupan
26.04.2021 17:09:18
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.345
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
2.77 USD
23.04.2021 11:56:03
23.04.2021 15:23:35
Jual
0.02
130.145
129.868
Keuntungan
5.15 USD
EURJPY
Perjanjian
#72896698
Tarikh dan masa pembukaan
23.04.2021 11:56:03
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.145
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
5.15 USD
Tarikh dan masa penutupan
23.04.2021 15:23:35
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
129.868
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
5.15 USD
23.04.2021 11:50:56
23.04.2021 15:23:30
Jual
0.02
130.113
129.853
Keuntungan
4.83 USD
EURJPY
Perjanjian
#72896648
Tarikh dan masa pembukaan
23.04.2021 11:50:56
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.113
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
4.83 USD
Tarikh dan masa penutupan
23.04.2021 15:23:30
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
129.853
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
4.83 USD
21.04.2021 20:35:43
22.04.2021 16:28:35
Jual
0.02
130.039
130.107
Keuntungan
-1.26 USD
EURJPY
Perjanjian
#72809922
Tarikh dan masa pembukaan
21.04.2021 20:35:43
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.039
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-1.26 USD
Tarikh dan masa penutupan
22.04.2021 16:28:35
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.107
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-1.26 USD
22.04.2021 13:13:56
22.04.2021 16:28:30
Jual
0.02
130.2
130.105
Keuntungan
1.76 USD
EURJPY
Perjanjian
#72839675
Tarikh dan masa pembukaan
22.04.2021 13:13:56
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.2
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
1.76 USD
Tarikh dan masa penutupan
22.04.2021 16:28:30
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.105
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
1.76 USD
22.04.2021 15:08:12
22.04.2021 16:28:25
Jual
0.02
130.251
130.104
Keuntungan
2.72 USD
EURJPY
Perjanjian
#72839779
Tarikh dan masa pembukaan
22.04.2021 15:08:12
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.251
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
2.72 USD
Tarikh dan masa penutupan
22.04.2021 16:28:25
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.104
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
2.72 USD
22.04.2021 15:08:16
22.04.2021 16:28:22
Jual
0.02
130.29
130.106
Keuntungan
3.41 USD
EURJPY
Perjanjian
#72839811
Tarikh dan masa pembukaan
22.04.2021 15:08:16
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.29
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
3.41 USD
Tarikh dan masa penutupan
22.04.2021 16:28:22
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.106
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
3.41 USD
22.04.2021 15:58:51
22.04.2021 16:28:14
Jual
0.02
130.399
130.106
Keuntungan
5.42 USD
EURJPY
Perjanjian
#72850505
Tarikh dan masa pembukaan
22.04.2021 15:58:51
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.399
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
5.42 USD
Tarikh dan masa penutupan
22.04.2021 16:28:14
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.106
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
5.42 USD
20.04.2021 03:14:08
20.04.2021 18:01:42
Jual
0.02
130.123
130.283
Keuntungan
-2.96 USD
EURJPY
Perjanjian
#72696366
Tarikh dan masa pembukaan
20.04.2021 03:14:08
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.123
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-2.96 USD
Tarikh dan masa penutupan
20.04.2021 18:01:42
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.283
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-2.96 USD
20.04.2021 07:13:04
20.04.2021 18:01:40
Jual
0.02
130.415
130.28
Keuntungan
2.50 USD
EURJPY
Perjanjian
#72707874
Tarikh dan masa pembukaan
20.04.2021 07:13:04
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.415
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
2.50 USD
Tarikh dan masa penutupan
20.04.2021 18:01:40
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.28
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
2.50 USD
20.04.2021 07:30:01
20.04.2021 18:01:37
Jual
0.02
130.443
130.279
Keuntungan
3.03 USD
EURJPY
Perjanjian
#72708460
Tarikh dan masa pembukaan
20.04.2021 07:30:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.443
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
3.03 USD
Tarikh dan masa penutupan
20.04.2021 18:01:37
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.279
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
3.03 USD
20.04.2021 09:18:58
20.04.2021 18:01:34
Jual
0.02
130.494
130.281
Keuntungan
3.94 USD
EURJPY
Perjanjian
#72711855
Tarikh dan masa pembukaan
20.04.2021 09:18:58
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.494
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
3.94 USD
Tarikh dan masa penutupan
20.04.2021 18:01:34
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.281
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
3.94 USD
20.04.2021 09:42:24
20.04.2021 18:01:31
Jual
0.02
130.61
130.289
Keuntungan
5.94 USD
EURJPY
Perjanjian
#72713669
Tarikh dan masa pembukaan
20.04.2021 09:42:24
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.61
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
5.94 USD
Tarikh dan masa penutupan
20.04.2021 18:01:31
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.289
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
5.94 USD
20.04.2021 09:43:40
20.04.2021 15:47:45
Jual
0.02
130.67
130.568
Keuntungan
1.88 USD
EURJPY
Perjanjian
#72713761
Tarikh dan masa pembukaan
20.04.2021 09:43:40
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.67
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
1.88 USD
Tarikh dan masa penutupan
20.04.2021 15:47:45
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.568
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
1.88 USD
20.04.2021 09:44:33
20.04.2021 15:47:42
Jual
0.02
130.763
130.566
Keuntungan
3.64 USD
EURJPY
Perjanjian
#72713896
Tarikh dan masa pembukaan
20.04.2021 09:44:33
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.763
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
3.64 USD
Tarikh dan masa penutupan
20.04.2021 15:47:42
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.566
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
3.64 USD
20.04.2021 09:53:17
20.04.2021 15:47:39
Jual
0.02
130.844
130.565
Keuntungan
5.15 USD
EURJPY
Perjanjian
#72714728
Tarikh dan masa pembukaan
20.04.2021 09:53:17
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.844
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
5.15 USD
Tarikh dan masa penutupan
20.04.2021 15:47:39
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.565
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
5.15 USD
14.04.2021 19:28:08
15.04.2021 14:57:39
Jual
0.02
130.541
130.199
Keuntungan
6.29 USD
EURJPY
Perjanjian
#72491375
Tarikh dan masa pembukaan
14.04.2021 19:28:08
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.541
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
6.29 USD
Tarikh dan masa penutupan
15.04.2021 14:57:39
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.199
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
6.29 USD
14.04.2021 18:09:54
15.04.2021 14:53:43
Jual
0.02
130.482
130.213
Keuntungan
4.94 USD
EURJPY
Perjanjian
#72487280
Tarikh dan masa pembukaan
14.04.2021 18:09:54
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.482
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
4.94 USD
Tarikh dan masa penutupan
15.04.2021 14:53:43
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.213
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
4.94 USD
14.04.2021 10:30:39
15.04.2021 14:53:32
Jual
0.02
130.4
130.216
Keuntungan
3.38 USD
EURJPY
Perjanjian
#72445044
Tarikh dan masa pembukaan
14.04.2021 10:30:39
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.4
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
3.38 USD
Tarikh dan masa penutupan
15.04.2021 14:53:32
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.216
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
3.38 USD
14.04.2021 08:10:34
15.04.2021 14:53:30
Jual
0.02
130.35
130.219
Keuntungan
2.41 USD
EURJPY
Perjanjian
#72445060
Tarikh dan masa pembukaan
14.04.2021 08:10:34
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.35
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
2.41 USD
Tarikh dan masa penutupan
15.04.2021 14:53:30
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.219
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
2.41 USD
14.04.2021 07:59:30
15.04.2021 14:53:26
Jual
0.02
130.305
130.217
Keuntungan
1.61 USD
EURJPY
Perjanjian
#72444818
Tarikh dan masa pembukaan
14.04.2021 07:59:30
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.305
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
1.61 USD
Tarikh dan masa penutupan
15.04.2021 14:53:26
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.217
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
1.61 USD
13.04.2021 10:10:39
13.04.2021 14:09:58
Jual
0.02
130.359
129.89
Keuntungan
8.58 USD
EURJPY
Perjanjian
#72383616
Tarikh dan masa pembukaan
13.04.2021 10:10:39
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.359
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
8.58 USD
Tarikh dan masa penutupan
13.04.2021 14:09:58
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
129.89
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
8.58 USD
12.04.2021 01:50:09
12.04.2021 10:25:07
Jual
0.02
130.58
130.08
Keuntungan
9.13 USD
EURJPY
Perjanjian
#72304911
Tarikh dan masa pembukaan
12.04.2021 01:50:09
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.58
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
9.13 USD
Tarikh dan masa penutupan
12.04.2021 10:25:07
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.08
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
9.13 USD
07.04.2021 10:06:01
08.04.2021 05:20:39
Jual
0.02
130.43
130.225
Keuntungan
3.74 USD
EURJPY
Perjanjian
#72105556
Tarikh dan masa pembukaan
07.04.2021 10:06:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.43
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
3.74 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.04.2021 05:20:39
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.225
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
3.74 USD
07.04.2021 09:35:38
08.04.2021 05:20:37
Jual
0.02
130.39
130.225
Keuntungan
3.00 USD
EURJPY
Perjanjian
#72105548
Tarikh dan masa pembukaan
07.04.2021 09:35:38
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.39
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
3.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.04.2021 05:20:37
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.225
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
3.00 USD
07.04.2021 11:48:30
08.04.2021 05:20:33
Jual
0.02
130.519
130.219
Keuntungan
5.47 USD
EURJPY
Perjanjian
#72126952
Tarikh dan masa pembukaan
07.04.2021 11:48:30
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.519
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
5.47 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.04.2021 05:20:33
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.219
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
5.47 USD
07.04.2021 11:46:09
08.04.2021 05:20:31
Jual
0.02
130.497
130.218
Keuntungan
5.08 USD
EURJPY
Perjanjian
#72126822
Tarikh dan masa pembukaan
07.04.2021 11:46:09
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.497
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
5.08 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.04.2021 05:20:31
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.218
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
5.08 USD
07.04.2021 11:53:53
08.04.2021 05:20:28
Jual
0.02
130.593
130.22
Keuntungan
6.80 USD
EURJPY
Perjanjian
#72127412
Tarikh dan masa pembukaan
07.04.2021 11:53:53
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.593
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
6.80 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.04.2021 05:20:28
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.22
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
6.80 USD
07.04.2021 08:29:49
08.04.2021 05:20:26
Jual
0.02
130.35
130.222
Keuntungan
2.33 USD
EURJPY
Perjanjian
#72105545
Tarikh dan masa pembukaan
07.04.2021 08:29:49
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.35
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
2.33 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.04.2021 05:20:26
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.222
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
2.33 USD
07.04.2021 06:22:50
08.04.2021 05:20:23
Jual
0.02
130.298
130.223
Keuntungan
1.37 USD
EURJPY
Perjanjian
#72105510
Tarikh dan masa pembukaan
07.04.2021 06:22:50
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.298
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
1.37 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.04.2021 05:20:23
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.223
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
1.37 USD
06.04.2021 06:09:21
06.04.2021 15:32:05
Jual
0.02
130.3
130.148
Keuntungan
2.76 USD
EURJPY
Perjanjian
#72019543
Tarikh dan masa pembukaan
06.04.2021 06:09:21
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.3
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
2.76 USD
Tarikh dan masa penutupan
06.04.2021 15:32:05
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.148
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
2.76 USD
06.04.2021 03:51:50
06.04.2021 15:31:09
Jual
0.02
130.275
130.141
Keuntungan
2.43 USD
EURJPY
Perjanjian
#72018495
Tarikh dan masa pembukaan
06.04.2021 03:51:50
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.275
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
2.43 USD
Tarikh dan masa penutupan
06.04.2021 15:31:09
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.141
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
2.43 USD
06.04.2021 10:27:45
06.04.2021 15:31:04
Jual
0.02
130.333
130.146
Keuntungan
3.40 USD
EURJPY
Perjanjian
#72019527
Tarikh dan masa pembukaan
06.04.2021 10:27:45
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.333
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
3.40 USD
Tarikh dan masa penutupan
06.04.2021 15:31:04
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.146
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
3.40 USD
06.04.2021 11:58:21
06.04.2021 15:31:01
Jual
0.02
130.428
130.152
Keuntungan
5.01 USD
EURJPY
Perjanjian
#72048048
Tarikh dan masa pembukaan
06.04.2021 11:58:21
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.428
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
5.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
06.04.2021 15:31:01
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.152
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
5.01 USD
06.04.2021 11:05:02
06.04.2021 15:01:16
Jual
0.02
130.373
130.256
Keuntungan
2.12 USD
EURJPY
Perjanjian
#72041907
Tarikh dan masa pembukaan
06.04.2021 11:05:02
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.373
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
2.12 USD
Tarikh dan masa penutupan
06.04.2021 15:01:16
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.256
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
2.12 USD
06.04.2021 12:05:26
06.04.2021 15:01:00
Jual
0.02
130.48
130.266
Keuntungan
3.88 USD
EURJPY
Perjanjian
#72048886
Tarikh dan masa pembukaan
06.04.2021 12:05:26
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.48
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
3.88 USD
Tarikh dan masa penutupan
06.04.2021 15:01:00
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.266
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
3.88 USD
06.04.2021 12:56:53
06.04.2021 15:00:57
Jual
0.02
130.528
130.269
Keuntungan
4.69 USD
EURJPY
Perjanjian
#72052945
Tarikh dan masa pembukaan
06.04.2021 12:56:53
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.528
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
4.69 USD
Tarikh dan masa penutupan
06.04.2021 15:00:57
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.269
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
4.69 USD
02.04.2021 16:54:52
05.04.2021 08:34:39
Jual
0.02
130.244
130.082
Keuntungan
2.92 USD
EURJPY
Perjanjian
#71943063
Tarikh dan masa pembukaan
02.04.2021 16:54:52
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.244
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
2.92 USD
Tarikh dan masa penutupan
05.04.2021 08:34:39
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.082
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
2.92 USD
02.04.2021 16:50:48
05.04.2021 08:34:36
Jual
0.02
130.225
130.082
Keuntungan
2.58 USD
EURJPY
Perjanjian
#71942964
Tarikh dan masa pembukaan
02.04.2021 16:50:48
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
130.225
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
2.58 USD
Tarikh dan masa penutupan
05.04.2021 08:34:36
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
130.082
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
2.58 USD
01.04.2021 12:56:09
01.04.2021 16:01:10
Jual
0.02
110.819
110.695
Keuntungan
2.24 USD
USDJPY
Perjanjian
#71880671
Tarikh dan masa pembukaan
01.04.2021 12:56:09
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
110.819
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
2.24 USD
Tarikh dan masa penutupan
01.04.2021 16:01:10
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
110.695
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
2.24 USD
01.04.2021 12:56:00
01.04.2021 16:01:07
Jual
0.02
110.799
110.698
Keuntungan
1.82 USD
USDJPY
Perjanjian
#71880658
Tarikh dan masa pembukaan
01.04.2021 12:56:00
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
110.799
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
1.82 USD
Tarikh dan masa penutupan
01.04.2021 16:01:07
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
110.698
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
1.82 USD
01.04.2021 10:08:00
01.04.2021 16:01:04
Jual
0.02
110.764
110.702
Keuntungan
1.12 USD
USDJPY
Perjanjian
#71880613
Tarikh dan masa pembukaan
01.04.2021 10:08:00
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
110.764
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
1.12 USD
Tarikh dan masa penutupan
01.04.2021 16:01:04
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
110.702
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
1.12 USD
31.03.2021 06:31:48
31.03.2021 10:13:20
Jual
0.02
110.845
110.641
Keuntungan
3.69 USD
USDJPY
Perjanjian
#71810540
Tarikh dan masa pembukaan
31.03.2021 06:31:48
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
110.845
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
3.69 USD
Tarikh dan masa penutupan
31.03.2021 10:13:20
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
110.641
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
3.69 USD
31.03.2021 06:26:57
31.03.2021 10:13:18
Jual
0.02
110.834
110.641
Keuntungan
3.49 USD
USDJPY
Perjanjian
#71810400
Tarikh dan masa pembukaan
31.03.2021 06:26:57
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
110.834
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
3.49 USD
Tarikh dan masa penutupan
31.03.2021 10:13:18
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
110.641
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
3.49 USD
30.03.2021 07:01:23
30.03.2021 14:30:12
Beli
0.02
1.53695
1.54125
Keuntungan
6.55 USD
EURAUD
Perjanjian
#71744184
Tarikh dan masa pembukaan
30.03.2021 07:01:23
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.53695
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
6.55 USD
Tarikh dan masa penutupan
30.03.2021 14:30:12
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
1.54125
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
6.55 USD
29.03.2021 11:26:15
29.03.2021 15:34:41
Beli
0.02
1.17723
1.1783
Keuntungan
2.14 USD
EURUSD
Perjanjian
#71693265
Tarikh dan masa pembukaan
29.03.2021 11:26:15
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.17723
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
2.14 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.03.2021 15:34:41
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
1.1783
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
2.14 USD