09.07.2021 23:00:18
29.07.2021 15:33:31
Beli
0.01
1.18803
1.18827
Keuntungan
-0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#35384333
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 23:00:18
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.18803
Tukar
-0.01 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.07.2021 15:33:31
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18827
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.01 USD
09.07.2021 22:00:16
29.07.2021 15:33:31
Beli
0.01
1.1877
1.18827
Keuntungan
-0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#35378136
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 22:00:16
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.1877
Tukar
-0.01 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
29.07.2021 15:33:31
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18827
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.01 USD
09.07.2021 21:00:04
12.07.2021 09:14:10
Jual
0.04
1.18722
1.18662
Keuntungan
0.02 USD
EURUSD
Perjanjian
#35368721
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 21:00:04
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.18722
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.02 USD
Tarikh dan masa penutupan
12.07.2021 09:14:10
Jumlah dagangan
0.04
Keluar
1.18662
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.02 USD
09.07.2021 22:00:16
12.07.2021 09:14:10
Jual
0.07
1.18749
1.18662
Keuntungan
0.06 USD
EURUSD
Perjanjian
#35378110
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 22:00:16
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.18749
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.06 USD
Tarikh dan masa penutupan
12.07.2021 09:14:10
Jumlah dagangan
0.07
Keluar
1.18662
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.06 USD
09.07.2021 10:01:08
12.07.2021 09:14:10
Jual
0.01
1.18247
1.18662
Keuntungan
-0.04 USD
EURUSD
Perjanjian
#35187834
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 10:01:08
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.18247
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.04 USD
Tarikh dan masa penutupan
12.07.2021 09:14:10
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18662
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.04 USD
09.07.2021 11:00:16
12.07.2021 09:14:10
Jual
0.01
1.18381
1.18662
Keuntungan
-0.03 USD
EURUSD
Perjanjian
#35205433
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 11:00:16
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.18381
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.03 USD
Tarikh dan masa penutupan
12.07.2021 09:14:10
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18662
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.03 USD
09.07.2021 13:01:14
12.07.2021 09:14:10
Jual
0.02
1.18549
1.18662
Keuntungan
-0.02 USD
EURUSD
Perjanjian
#35239187
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 13:01:14
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.18549
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.02 USD
Tarikh dan masa penutupan
12.07.2021 09:14:10
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
1.18662
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.02 USD
09.07.2021 16:00:10
12.07.2021 09:14:10
Jual
0.03
1.18661
1.18662
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#35293587
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 16:00:10
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.18661
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
12.07.2021 09:14:10
Jumlah dagangan
0.03
Keluar
1.18662
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
09.07.2021 23:00:18
12.07.2021 09:14:10
Jual
0.1
1.18782
1.18662
Keuntungan
0.12 USD
EURUSD
Perjanjian
#35384335
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 23:00:18
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.18782
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.12 USD
Tarikh dan masa penutupan
12.07.2021 09:14:10
Jumlah dagangan
0.1
Keluar
1.18662
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.12 USD
09.07.2021 20:00:07
09.07.2021 21:09:32
Beli
0.01
1.18688
1.18755
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#35359795
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 20:00:07
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.18688
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
09.07.2021 21:09:32
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18755
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
09.07.2021 21:00:04
09.07.2021 21:09:32
Beli
0.01
1.18742
1.18755
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#35368742
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 21:00:04
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.18742
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
09.07.2021 21:09:32
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18755
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
09.07.2021 16:00:10
09.07.2021 17:50:16
Beli
0.01
1.18682
1.18708
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#35293609
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 16:00:10
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.18682
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
09.07.2021 17:50:16
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18708
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
09.07.2021 17:02:07
09.07.2021 17:50:16
Beli
0.01
1.18653
1.18708
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#35318172
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 17:02:07
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.18653
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
09.07.2021 17:50:16
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18708
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
09.07.2021 14:01:24
09.07.2021 14:13:00
Beli
0.01
1.18579
1.18619
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#35253047
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 14:01:24
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.18579
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
09.07.2021 14:13:00
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18619
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
09.07.2021 13:01:14
09.07.2021 13:39:14
Beli
0.01
1.1857
1.1861
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#35239186
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 13:01:14
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.1857
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
09.07.2021 13:39:14
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.1861
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
09.07.2021 11:00:16
09.07.2021 11:01:47
Beli
0.01
1.18403
1.18443
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#35205424
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 11:00:16
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.18403
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
09.07.2021 11:01:47
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18443
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
09.07.2021 02:00:07
09.07.2021 10:48:06
Beli
0.01
1.1847
1.18381
Keuntungan
-0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#35118466
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 02:00:07
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.1847
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
09.07.2021 10:48:06
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18381
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.01 USD
09.07.2021 06:00:03
09.07.2021 10:48:06
Beli
0.03
1.18379
1.18381
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#35148530
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 06:00:03
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.18379
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
09.07.2021 10:48:06
Jumlah dagangan
0.03
Keluar
1.18381
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
09.07.2021 08:00:07
09.07.2021 10:48:06
Beli
0.04
1.18331
1.18381
Keuntungan
0.02 USD
EURUSD
Perjanjian
#35159306
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 08:00:07
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.18331
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.02 USD
Tarikh dan masa penutupan
09.07.2021 10:48:06
Jumlah dagangan
0.04
Keluar
1.18381
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.02 USD
09.07.2021 01:00:07
09.07.2021 10:48:06
Beli
0.01
1.18478
1.18381
Keuntungan
-0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#35116255
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 01:00:07
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.18478
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
09.07.2021 10:48:06
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18381
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.01 USD
09.07.2021 10:01:08
09.07.2021 10:48:06
Beli
0.07
1.18269
1.18381
Keuntungan
0.08 USD
EURUSD
Perjanjian
#35187833
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 10:01:08
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.18269
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.08 USD
Tarikh dan masa penutupan
09.07.2021 10:48:06
Jumlah dagangan
0.07
Keluar
1.18381
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.08 USD
09.07.2021 04:00:09
09.07.2021 10:48:06
Beli
0.02
1.18424
1.18381
Keuntungan
-0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#35128226
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 04:00:09
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.18424
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
09.07.2021 10:48:06
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
1.18381
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.01 USD
09.07.2021 08:00:07
09.07.2021 09:33:25
Jual
0.01
1.18309
1.18271
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#35159298
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 08:00:07
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.18309
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
09.07.2021 09:33:25
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18271
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
09.07.2021 09:00:41
09.07.2021 09:33:25
Jual
0.01
1.18313
1.18271
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#35171300
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 09:00:41
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.18313
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
09.07.2021 09:33:25
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18271
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
09.07.2021 06:00:03
09.07.2021 07:59:40
Jual
0.01
1.18357
1.18332
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#35148526
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 06:00:03
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.18357
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
09.07.2021 07:59:40
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18332
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
09.07.2021 05:00:03
09.07.2021 07:59:39
Jual
0.01
1.18387
1.18332
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#35140316
Tarikh dan masa pembukaan
09.07.2021 05:00:03
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.18387
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
09.07.2021 07:59:39
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18332
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
08.07.2021 23:01:05
09.07.2021 04:53:16
Jual
0.02
1.18464
1.18386
Keuntungan
0.02 USD
EURUSD
Perjanjian
#35108791
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 23:01:05
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.18464
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.02 USD
Tarikh dan masa penutupan
09.07.2021 04:53:16
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
1.18386
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.02 USD
08.07.2021 21:00:04
09.07.2021 04:53:16
Jual
0.01
1.18384
1.18386
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#35095741
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 21:00:04
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.18384
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
09.07.2021 04:53:16
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18386
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
08.07.2021 22:00:46
09.07.2021 04:53:16
Jual
0.01
1.18391
1.18386
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#35101172
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 22:00:46
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.18391
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
09.07.2021 04:53:16
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18386
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
08.07.2021 21:00:04
08.07.2021 23:00:34
Beli
0.01
1.18404
1.18474
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#35095746
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 21:00:04
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.18404
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.07.2021 23:00:34
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18474
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
08.07.2021 20:00:06
08.07.2021 23:00:34
Beli
0.01
1.18464
1.18474
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#35089536
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 20:00:06
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.18464
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.07.2021 23:00:34
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18474
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
08.07.2021 20:00:02
08.07.2021 20:36:00
Jual
0.01
1.18444
1.18376
Keuntungan
0.01 USD
EURUSD
Perjanjian
#35089094
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 20:00:02
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.18444
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.01 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.07.2021 20:36:00
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18376
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.01 USD
08.07.2021 19:01:02
08.07.2021 20:36:00
Jual
0.01
1.18387
1.18376
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#35084847
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 19:01:02
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.18387
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.07.2021 20:36:00
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18376
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
08.07.2021 14:01:03
08.07.2021 18:34:29
Jual
0.17
1.18376
1.18394
Keuntungan
-0.03 USD
EURUSD
Perjanjian
#34959418
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 14:01:03
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.18376
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.03 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.07.2021 18:34:29
Jumlah dagangan
0.17
Keluar
1.18394
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.03 USD
08.07.2021 11:01:01
08.07.2021 18:34:29
Jual
0.04
1.18165
1.18394
Keuntungan
-0.09 USD
EURUSD
Perjanjian
#34882333
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 11:01:01
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.18165
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.09 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.07.2021 18:34:29
Jumlah dagangan
0.04
Keluar
1.18394
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.09 USD
08.07.2021 16:01:36
08.07.2021 18:34:29
Jual
0.27
1.18491
1.18394
Keuntungan
0.26 USD
EURUSD
Perjanjian
#35013532
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 16:01:36
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.18491
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.26 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.07.2021 18:34:29
Jumlah dagangan
0.27
Keluar
1.18394
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.26 USD
08.07.2021 06:00:10
08.07.2021 18:34:29
Jual
0.01
1.1789
1.18394
Keuntungan
-0.05 USD
EURUSD
Perjanjian
#34796776
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 06:00:10
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.1789
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.05 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.07.2021 18:34:29
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18394
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.05 USD
08.07.2021 05:00:06
08.07.2021 18:34:29
Jual
0.01
1.17843
1.18394
Keuntungan
-0.06 USD
EURUSD
Perjanjian
#34779856
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 05:00:06
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.17843
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.06 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.07.2021 18:34:29
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18394
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.06 USD
08.07.2021 17:00:06
08.07.2021 18:34:29
Jual
0.43
1.18581
1.18394
Keuntungan
0.80 USD
EURUSD
Perjanjian
#35038091
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 17:00:06
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.18581
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.80 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.07.2021 18:34:29
Jumlah dagangan
0.43
Keluar
1.18394
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.80 USD
08.07.2021 12:00:53
08.07.2021 18:34:29
Jual
0.07
1.1823
1.18394
Keuntungan
-0.11 USD
EURUSD
Perjanjian
#34904631
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 12:00:53
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.1823
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.11 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.07.2021 18:34:29
Jumlah dagangan
0.07
Keluar
1.18394
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.11 USD
08.07.2021 08:00:03
08.07.2021 18:34:29
Jual
0.02
1.17947
1.18394
Keuntungan
-0.09 USD
EURUSD
Perjanjian
#34805041
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 08:00:03
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.17947
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.09 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.07.2021 18:34:29
Jumlah dagangan
0.02
Keluar
1.18394
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.09 USD
08.07.2021 13:00:40
08.07.2021 18:34:29
Jual
0.1
1.1832
1.18394
Keuntungan
-0.07 USD
EURUSD
Perjanjian
#34924291
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 13:00:40
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.1832
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.07 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.07.2021 18:34:29
Jumlah dagangan
0.1
Keluar
1.18394
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.07 USD
08.07.2021 09:00:06
08.07.2021 18:34:29
Jual
0.03
1.18045
1.18394
Keuntungan
-0.10 USD
EURUSD
Perjanjian
#34817540
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 09:00:06
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.18045
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-0.10 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.07.2021 18:34:29
Jumlah dagangan
0.03
Keluar
1.18394
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
-0.10 USD
08.07.2021 17:00:06
08.07.2021 17:40:19
Beli
0.01
1.18601
1.18641
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#35038122
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 17:00:06
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.18601
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.07.2021 17:40:19
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18641
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
08.07.2021 16:01:36
08.07.2021 16:28:18
Beli
0.01
1.18512
1.18552
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#35013530
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 16:01:36
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.18512
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.07.2021 16:28:18
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18552
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
08.07.2021 14:01:03
08.07.2021 14:10:25
Beli
0.01
1.18396
1.18436
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#34959416
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 14:01:03
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.18396
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.07.2021 14:10:25
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18436
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
08.07.2021 13:00:39
08.07.2021 13:52:28
Beli
0.01
1.18341
1.18381
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#34924274
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 13:00:39
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.18341
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.07.2021 13:52:28
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18381
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
08.07.2021 12:00:53
08.07.2021 12:45:55
Beli
0.01
1.1825
1.1829
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#34904628
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 12:00:53
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.1825
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.07.2021 12:45:55
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.1829
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
08.07.2021 11:01:01
08.07.2021 11:57:39
Beli
0.01
1.18186
1.18226
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#34882339
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 11:01:01
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.18186
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.07.2021 11:57:39
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18226
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD
08.07.2021 09:00:06
08.07.2021 10:54:05
Beli
0.01
1.18067
1.18068
Keuntungan
0.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#34817534
Tarikh dan masa pembukaan
08.07.2021 09:00:06
Jenis dagangan
Beli
Point Masuk
1.18067
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
08.07.2021 10:54:05
Jumlah dagangan
0.01
Keluar
1.18068
yuran komisen
0.00 USD
Keuntungan
0.00 USD