19.10.2021 11:59:14
19.10.2021 16:01:17
Jual
1.68
1.16598
1.16466
Keuntungan
204.96 USD
EURUSD
Perjanjian
#164540267
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 11:59:14
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16598
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
221.76 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 16:01:17
Jumlah dagangan
1.68
Keluar
1.16466
yuran komisen
-16.80 USD
Keuntungan
204.96 USD
19.10.2021 12:57:39
19.10.2021 16:01:16
Jual
1.68
1.16673
1.16466
Keuntungan
330.96 USD
EURUSD
Perjanjian
#164542748
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 12:57:39
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16673
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
347.76 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 16:01:16
Jumlah dagangan
1.68
Keluar
1.16466
yuran komisen
-16.80 USD
Keuntungan
330.96 USD
19.10.2021 05:54:40
19.10.2021 16:01:15
Jual
1.68
1.16397
1.16457
Keuntungan
-117.60 USD
EURUSD
Perjanjian
#164527811
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 05:54:40
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16397
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-100.80 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 16:01:15
Jumlah dagangan
1.68
Keluar
1.16457
yuran komisen
-16.80 USD
Keuntungan
-117.60 USD
19.10.2021 06:44:40
19.10.2021 16:01:14
Jual
1.68
1.16457
1.16457
Keuntungan
-16.80 USD
EURUSD
Perjanjian
#164530403
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 06:44:40
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16457
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
0.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 16:01:14
Jumlah dagangan
1.68
Keluar
1.16457
yuran komisen
-16.80 USD
Keuntungan
-16.80 USD
19.10.2021 04:35:50
19.10.2021 15:59:38
Jual
1.4
1.16323
1.1647
Keuntungan
-219.80 USD
EURUSD
Perjanjian
#164525537
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 04:35:50
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16323
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-205.80 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 15:59:38
Jumlah dagangan
1.4
Keluar
1.1647
yuran komisen
-14.00 USD
Keuntungan
-219.80 USD
19.10.2021 12:56:50
19.10.2021 15:59:37
Jual
1.4
1.16679
1.16467
Keuntungan
282.80 USD
EURUSD
Perjanjian
#164542342
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 12:56:50
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16679
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
296.80 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 15:59:37
Jumlah dagangan
1.4
Keluar
1.16467
yuran komisen
-14.00 USD
Keuntungan
282.80 USD
19.10.2021 04:54:49
19.10.2021 15:59:36
Jual
1.4
1.16355
1.16466
Keuntungan
-169.40 USD
EURUSD
Perjanjian
#164526534
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 04:54:49
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16355
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-155.40 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 15:59:36
Jumlah dagangan
1.4
Keluar
1.16466
yuran komisen
-14.00 USD
Keuntungan
-169.40 USD
19.10.2021 07:04:51
19.10.2021 15:59:35
Jual
1.4
1.16481
1.16464
Keuntungan
9.80 USD
EURUSD
Perjanjian
#164531110
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 07:04:51
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16481
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
23.80 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 15:59:35
Jumlah dagangan
1.4
Keluar
1.16464
yuran komisen
-14.00 USD
Keuntungan
9.80 USD
19.10.2021 07:16:52
19.10.2021 15:59:34
Jual
1.4
1.1653
1.16464
Keuntungan
78.40 USD
EURUSD
Perjanjian
#164531934
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 07:16:52
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.1653
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
92.40 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 15:59:34
Jumlah dagangan
1.4
Keluar
1.16464
yuran komisen
-14.00 USD
Keuntungan
78.40 USD
19.10.2021 11:58:49
19.10.2021 15:59:34
Jual
1.4
1.16584
1.16464
Keuntungan
154.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#164540174
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 11:58:49
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16584
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
168.00 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 15:59:34
Jumlah dagangan
1.4
Keluar
1.16464
yuran komisen
-14.00 USD
Keuntungan
154.00 USD
19.10.2021 12:57:09
19.10.2021 15:37:02
Jual
2.37
1.16676
1.16479
Keuntungan
443.19 USD
EURUSD
Perjanjian
#164542576
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 12:57:09
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16676
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
466.89 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 15:37:02
Jumlah dagangan
2.37
Keluar
1.16479
yuran komisen
-23.70 USD
Keuntungan
443.19 USD
19.10.2021 04:42:10
19.10.2021 15:37:01
Jual
1.18
1.16341
1.16478
Keuntungan
-173.46 USD
EURUSD
Perjanjian
#164525898
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 04:42:10
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16341
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-161.66 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 15:37:01
Jumlah dagangan
1.18
Keluar
1.16478
yuran komisen
-11.80 USD
Keuntungan
-173.46 USD
19.10.2021 05:59:10
19.10.2021 15:37:00
Jual
1.18
1.16422
1.16478
Keuntungan
-77.88 USD
EURUSD
Perjanjian
#164528052
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 05:59:10
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16422
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-66.08 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 15:37:00
Jumlah dagangan
1.18
Keluar
1.16478
yuran komisen
-11.80 USD
Keuntungan
-77.88 USD
19.10.2021 06:42:10
19.10.2021 15:36:59
Jual
1.18
1.16448
1.16478
Keuntungan
-47.20 USD
EURUSD
Perjanjian
#164530258
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 06:42:10
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16448
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-35.40 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 15:36:59
Jumlah dagangan
1.18
Keluar
1.16478
yuran komisen
-11.80 USD
Keuntungan
-47.20 USD
19.10.2021 07:14:10
19.10.2021 15:36:58
Jual
1.18
1.16506
1.16474
Keuntungan
25.96 USD
EURUSD
Perjanjian
#164531544
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 07:14:10
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16506
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
37.76 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 15:36:58
Jumlah dagangan
1.18
Keluar
1.16474
yuran komisen
-11.80 USD
Keuntungan
25.96 USD
19.10.2021 07:28:09
19.10.2021 15:36:57
Jual
1.18
1.16537
1.16472
Keuntungan
64.90 USD
EURUSD
Perjanjian
#164532501
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 07:28:09
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16537
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
76.70 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 15:36:57
Jumlah dagangan
1.18
Keluar
1.16472
yuran komisen
-11.80 USD
Keuntungan
64.90 USD
19.10.2021 11:58:09
19.10.2021 15:36:56
Jual
1.18
1.16583
1.16475
Keuntungan
115.64 USD
EURUSD
Perjanjian
#164540083
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 11:58:09
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16583
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
127.44 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 15:36:56
Jumlah dagangan
1.18
Keluar
1.16475
yuran komisen
-11.80 USD
Keuntungan
115.64 USD
19.10.2021 04:37:08
19.10.2021 15:36:54
Jual
1.18
1.16334
1.16476
Keuntungan
-179.36 USD
EURUSD
Perjanjian
#164525655
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 04:37:08
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16334
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-167.56 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 15:36:54
Jumlah dagangan
1.18
Keluar
1.16476
yuran komisen
-11.80 USD
Keuntungan
-179.36 USD
19.10.2021 09:30:56
19.10.2021 15:16:48
Jual
0.98
1.16551
1.16544
Keuntungan
-2.94 USD
EURUSD
Perjanjian
#164535532
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 09:30:56
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16551
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
6.86 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 15:16:48
Jumlah dagangan
0.98
Keluar
1.16544
yuran komisen
-9.80 USD
Keuntungan
-2.94 USD
19.10.2021 12:56:56
19.10.2021 15:16:48
Jual
1.96
1.16678
1.16541
Keuntungan
248.92 USD
EURUSD
Perjanjian
#164542499
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 12:56:56
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16678
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
268.52 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 15:16:48
Jumlah dagangan
1.96
Keluar
1.16541
yuran komisen
-19.60 USD
Keuntungan
248.92 USD
19.10.2021 11:59:45
19.10.2021 15:16:47
Jual
0.98
1.16603
1.16544
Keuntungan
48.02 USD
EURUSD
Perjanjian
#164540394
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 11:59:45
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16603
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
57.82 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 15:16:47
Jumlah dagangan
0.98
Keluar
1.16544
yuran komisen
-9.80 USD
Keuntungan
48.02 USD
19.10.2021 12:56:55
19.10.2021 15:16:46
Jual
0.98
1.16681
1.16545
Keuntungan
123.48 USD
EURUSD
Perjanjian
#164542427
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 12:56:55
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16681
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
133.28 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 15:16:46
Jumlah dagangan
0.98
Keluar
1.16545
yuran komisen
-9.80 USD
Keuntungan
123.48 USD
19.10.2021 07:05:56
19.10.2021 15:16:45
Jual
0.98
1.1648
1.16547
Keuntungan
-75.46 USD
EURUSD
Perjanjian
#164531262
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 07:05:56
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.1648
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-65.66 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 15:16:45
Jumlah dagangan
0.98
Keluar
1.16547
yuran komisen
-9.80 USD
Keuntungan
-75.46 USD
19.10.2021 07:15:57
19.10.2021 15:16:44
Jual
0.98
1.16525
1.16547
Keuntungan
-31.36 USD
EURUSD
Perjanjian
#164531770
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 07:15:57
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16525
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-21.56 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 15:16:44
Jumlah dagangan
0.98
Keluar
1.16547
yuran komisen
-9.80 USD
Keuntungan
-31.36 USD
19.10.2021 07:25:35
19.10.2021 10:17:34
Jual
0.84
1.16542
1.16456
Keuntungan
63.84 USD
EURUSD
Perjanjian
#164532225
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 07:25:35
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16542
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
72.24 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 10:17:34
Jumlah dagangan
0.84
Keluar
1.16456
yuran komisen
-8.40 USD
Keuntungan
63.84 USD
19.10.2021 09:31:37
19.10.2021 10:17:34
Jual
0.84
1.16554
1.16458
Keuntungan
72.24 USD
EURUSD
Perjanjian
#164535681
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 09:31:37
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16554
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
80.64 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 10:17:34
Jumlah dagangan
0.84
Keluar
1.16458
yuran komisen
-8.40 USD
Keuntungan
72.24 USD
19.10.2021 07:04:15
19.10.2021 09:50:16
Jual
0.63
1.1648
1.16485
Keuntungan
-9.45 USD
EURUSD
Perjanjian
#164531023
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 07:04:15
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.1648
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-3.15 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 09:50:16
Jumlah dagangan
0.63
Keluar
1.16485
yuran komisen
-6.30 USD
Keuntungan
-9.45 USD
19.10.2021 07:16:16
19.10.2021 09:50:15
Jual
0.63
1.16531
1.16485
Keuntungan
22.68 USD
EURUSD
Perjanjian
#164531850
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 07:16:16
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16531
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
28.98 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 09:50:15
Jumlah dagangan
0.63
Keluar
1.16485
yuran komisen
-6.30 USD
Keuntungan
22.68 USD
19.10.2021 07:26:16
19.10.2021 09:50:14
Jual
0.63
1.16541
1.16476
Keuntungan
34.65 USD
EURUSD
Perjanjian
#164532393
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 07:26:16
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16541
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
40.95 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 09:50:14
Jumlah dagangan
0.63
Keluar
1.16476
yuran komisen
-6.30 USD
Keuntungan
34.65 USD
19.10.2021 09:35:13
19.10.2021 09:50:14
Jual
0.63
1.16566
1.16476
Keuntungan
50.40 USD
EURUSD
Perjanjian
#164535933
Tarikh dan masa pembukaan
19.10.2021 09:35:13
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16566
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
56.70 USD
Tarikh dan masa penutupan
19.10.2021 09:50:14
Jumlah dagangan
0.63
Keluar
1.16476
yuran komisen
-6.30 USD
Keuntungan
50.40 USD
14.10.2021 10:08:16
14.10.2021 15:16:15
Jual
1.68
1.16066
1.16008
Keuntungan
80.64 USD
EURUSD
Perjanjian
#164422407
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 10:08:16
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16066
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
97.44 USD
Tarikh dan masa penutupan
14.10.2021 15:16:15
Jumlah dagangan
1.68
Keluar
1.16008
yuran komisen
-16.80 USD
Keuntungan
80.64 USD
14.10.2021 11:17:41
14.10.2021 15:16:14
Jual
1.68
1.16138
1.16008
Keuntungan
201.60 USD
EURUSD
Perjanjian
#164425204
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 11:17:41
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16138
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
218.40 USD
Tarikh dan masa penutupan
14.10.2021 15:16:14
Jumlah dagangan
1.68
Keluar
1.16008
yuran komisen
-16.80 USD
Keuntungan
201.60 USD
14.10.2021 00:59:52
14.10.2021 15:15:38
Jual
1.4
1.15976
1.16018
Keuntungan
-72.80 USD
EURUSD
Perjanjian
#164411870
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 00:59:52
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.15976
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-58.80 USD
Tarikh dan masa penutupan
14.10.2021 15:15:38
Jumlah dagangan
1.4
Keluar
1.16018
yuran komisen
-14.00 USD
Keuntungan
-72.80 USD
14.10.2021 10:00:34
14.10.2021 15:15:37
Jual
1.4
1.16021
1.16018
Keuntungan
-9.80 USD
EURUSD
Perjanjian
#164421680
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 10:00:34
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16021
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
4.20 USD
Tarikh dan masa penutupan
14.10.2021 15:15:37
Jumlah dagangan
1.4
Keluar
1.16018
yuran komisen
-14.00 USD
Keuntungan
-9.80 USD
14.10.2021 11:17:50
14.10.2021 15:15:36
Jual
1.4
1.16139
1.16017
Keuntungan
156.80 USD
EURUSD
Perjanjian
#164425283
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 11:17:50
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16139
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
170.80 USD
Tarikh dan masa penutupan
14.10.2021 15:15:36
Jumlah dagangan
1.4
Keluar
1.16017
yuran komisen
-14.00 USD
Keuntungan
156.80 USD
14.10.2021 12:11:51
14.10.2021 15:15:35
Jual
1.4
1.16193
1.16021
Keuntungan
226.80 USD
EURUSD
Perjanjian
#164427680
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 12:11:51
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16193
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
240.80 USD
Tarikh dan masa penutupan
14.10.2021 15:15:35
Jumlah dagangan
1.4
Keluar
1.16021
yuran komisen
-14.00 USD
Keuntungan
226.80 USD
14.10.2021 10:02:54
14.10.2021 13:33:00
Jual
1.18
1.16025
1.16059
Keuntungan
-51.92 USD
EURUSD
Perjanjian
#164421919
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 10:02:54
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16025
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-40.12 USD
Tarikh dan masa penutupan
14.10.2021 13:33:00
Jumlah dagangan
1.18
Keluar
1.16059
yuran komisen
-11.80 USD
Keuntungan
-51.92 USD
14.10.2021 10:14:08
14.10.2021 13:32:59
Jual
1.18
1.16081
1.16059
Keuntungan
14.16 USD
EURUSD
Perjanjian
#164422815
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 10:14:08
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16081
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
25.96 USD
Tarikh dan masa penutupan
14.10.2021 13:32:59
Jumlah dagangan
1.18
Keluar
1.16059
yuran komisen
-11.80 USD
Keuntungan
14.16 USD
14.10.2021 11:18:07
14.10.2021 13:32:58
Jual
1.18
1.16129
1.16059
Keuntungan
70.80 USD
EURUSD
Perjanjian
#164425357
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 11:18:07
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16129
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
82.60 USD
Tarikh dan masa penutupan
14.10.2021 13:32:58
Jumlah dagangan
1.18
Keluar
1.16059
yuran komisen
-11.80 USD
Keuntungan
70.80 USD
14.10.2021 12:19:09
14.10.2021 13:32:57
Jual
1.18
1.16221
1.16059
Keuntungan
179.36 USD
EURUSD
Perjanjian
#164428076
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 12:19:09
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16221
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
191.16 USD
Tarikh dan masa penutupan
14.10.2021 13:32:57
Jumlah dagangan
1.18
Keluar
1.16059
yuran komisen
-11.80 USD
Keuntungan
179.36 USD
14.10.2021 11:34:09
14.10.2021 13:32:55
Jual
1.18
1.16169
1.16059
Keuntungan
118.00 USD
EURUSD
Perjanjian
#164426051
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 11:34:09
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16169
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
129.80 USD
Tarikh dan masa penutupan
14.10.2021 13:32:55
Jumlah dagangan
1.18
Keluar
1.16059
yuran komisen
-11.80 USD
Keuntungan
118.00 USD
14.10.2021 00:58:09
14.10.2021 13:32:54
Jual
1.18
1.15961
1.16059
Keuntungan
-127.44 USD
EURUSD
Perjanjian
#164411779
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 00:58:09
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.15961
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-115.64 USD
Tarikh dan masa penutupan
14.10.2021 13:32:54
Jumlah dagangan
1.18
Keluar
1.16059
yuran komisen
-11.80 USD
Keuntungan
-127.44 USD
13.10.2021 22:35:57
14.10.2021 13:32:51
Jual
0.98
1.15948
1.16067
Keuntungan
-126.88 USD
EURUSD
Perjanjian
#164408931
Tarikh dan masa pembukaan
13.10.2021 22:35:57
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.15948
Tukar
-0.46 USD
Jumlah keseluruhan
-116.62 USD
Tarikh dan masa penutupan
14.10.2021 13:32:51
Jumlah dagangan
0.98
Keluar
1.16067
yuran komisen
-9.80 USD
Keuntungan
-126.88 USD
14.10.2021 01:14:57
14.10.2021 13:32:50
Jual
0.98
1.1599
1.16067
Keuntungan
-85.26 USD
EURUSD
Perjanjian
#164412264
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 01:14:57
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.1599
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-75.46 USD
Tarikh dan masa penutupan
14.10.2021 13:32:50
Jumlah dagangan
0.98
Keluar
1.16067
yuran komisen
-9.80 USD
Keuntungan
-85.26 USD
14.10.2021 10:02:44
14.10.2021 13:32:49
Jual
0.98
1.16012
1.16066
Keuntungan
-62.72 USD
EURUSD
Perjanjian
#164421823
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 10:02:44
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16012
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-52.92 USD
Tarikh dan masa penutupan
14.10.2021 13:32:49
Jumlah dagangan
0.98
Keluar
1.16066
yuran komisen
-9.80 USD
Keuntungan
-62.72 USD
14.10.2021 10:08:43
14.10.2021 13:32:48
Jual
0.98
1.16056
1.16058
Keuntungan
-11.76 USD
EURUSD
Perjanjian
#164422538
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 10:08:43
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16056
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
-1.96 USD
Tarikh dan masa penutupan
14.10.2021 13:32:48
Jumlah dagangan
0.98
Keluar
1.16058
yuran komisen
-9.80 USD
Keuntungan
-11.76 USD
14.10.2021 11:27:56
14.10.2021 13:32:47
Jual
1.96
1.16146
1.16058
Keuntungan
152.88 USD
EURUSD
Perjanjian
#164425788
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 11:27:56
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16146
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
172.48 USD
Tarikh dan masa penutupan
14.10.2021 13:32:47
Jumlah dagangan
1.96
Keluar
1.16058
yuran komisen
-19.60 USD
Keuntungan
152.88 USD
14.10.2021 10:18:43
14.10.2021 13:32:47
Jual
0.98
1.161
1.16058
Keuntungan
31.36 USD
EURUSD
Perjanjian
#164423140
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 10:18:43
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.161
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
41.16 USD
Tarikh dan masa penutupan
14.10.2021 13:32:47
Jumlah dagangan
0.98
Keluar
1.16058
yuran komisen
-9.80 USD
Keuntungan
31.36 USD
14.10.2021 12:10:55
14.10.2021 13:32:46
Jual
1.96
1.16178
1.16058
Keuntungan
215.60 USD
EURUSD
Perjanjian
#164427566
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 12:10:55
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.16178
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
235.20 USD
Tarikh dan masa penutupan
14.10.2021 13:32:46
Jumlah dagangan
1.96
Keluar
1.16058
yuran komisen
-19.60 USD
Keuntungan
215.60 USD
14.10.2021 12:18:56
14.10.2021 13:32:45
Jual
1.96
1.1624
1.16058
Keuntungan
337.12 USD
EURUSD
Perjanjian
#164427997
Tarikh dan masa pembukaan
14.10.2021 12:18:56
Jenis dagangan
Jual
Point Masuk
1.1624
Tukar
0.00 USD
Jumlah keseluruhan
356.72 USD
Tarikh dan masa penutupan
14.10.2021 13:32:45
Jumlah dagangan
1.96
Keluar
1.16058
yuran komisen
-19.60 USD
Keuntungan
337.12 USD