@thuha1998

Truong thi thu ha

14.76 %
keuntungan
yuran komisen 25%

a e nào thua tha vào đây mình kéo về bờ sao chép vốn tối thiểu 2500 đô chuyên cặp tiền eu thôi nhé sdt 0348868683 tốt nhất vốn 5k thì lợi nhuận sẽ đều hơn như tk của mình

Ringkasan

Vietnam
Negara
184 hari
Dalam carta
~1 USD
Aset peribadi
~0 USD
Aset salinan pedagang
0
Bilangan salinan peniaga
3 risiko
0%
Aug 2020
0%
Sep 2020
0%
Okt 2020
0%
Nov 2020
0%
Dis 2020
17%
Jan 2021
9.78%
Feb 2021
4.79%
Mac 2021
2.32%
Apr 2021
0%
Mei 2021
-16.67%
Jun 2021
0%
Jul 2021
risiko0
Aug 2020
risiko0
Sep 2020
risiko0
Okt 2020
risiko0
Nov 2020
risiko0
Dis 2020
risiko4
Jan 2021
risiko6
Feb 2021
risiko5
Mac 2021
risiko3
Apr 2021
risiko3
Mei 2021
risiko4
Jun 2021
risiko3
Jul 2021
0
Aug 2020
0
Sep 2020
0
Okt 2020
0
Nov 2020
0
Dis 2020
0
Jan 2021
0
Feb 2021
0
Mac 2021
0
Apr 2021
0
Mei 2021
0
Jun 2021
0
Jul 2021