@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

0.00 %
keuntungan
yuran komisen 25%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0909.91.66.83 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

Ringkasan

Vietnam
Negara
171 hari
Dalam carta
~3 200 USD
Aset peribadi
~0 USD
Aset salinan pedagang
0
Bilangan salinan peniaga
3 risiko
0%
Mac 2020
0%
Apr 2020
0%
Mei 2020
0%
Jun 2020
0%
Jul 2020
0%
Aug 2020
0%
Sep 2020
0%
Okt 2020
0%
Nov 2020
0%
Dis 2020
0%
Jan 2021
0%
Feb 2021
risiko0
Mac 2020
risiko0
Apr 2020
risiko0
Mei 2020
risiko0
Jun 2020
risiko0
Jul 2020
risiko0
Aug 2020
risiko0
Sep 2020
risiko0
Okt 2020
risiko1
Nov 2020
risiko3
Dis 2020
risiko3
Jan 2021
risiko3
Feb 2021
0
Mac 2020
0
Apr 2020
0
Mei 2020
0
Jun 2020
0
Jul 2020
0
Aug 2020
0
Sep 2020
0
Okt 2020
0
Nov 2020
0
Dis 2020
0
Jan 2021
0
Feb 2021