데모 모드

@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

0.00 %
수익성
수수료 25%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0909.91.66.83 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

요약

베트남
국가
178 일
순위에서
~3 200 USD
개인 자산
~0 USD
카피 트레이더의 자산
0
카피 트레이더 수
3 위험도
0%
4 월 2020
0%
5 월 2020
0%
6 월 2020
0%
7 월 2020
0%
8 월 2020
0%
9 월 2020
0%
10 월 2020
0%
11 월 2020
0%
12 월 2020
0%
1 월 2021
0%
2 월 2021
0%
3 월 2021
위험도0
4 월 2020
위험도0
5 월 2020
위험도0
6 월 2020
위험도0
7 월 2020
위험도0
8 월 2020
위험도0
9 월 2020
위험도0
10 월 2020
위험도1
11 월 2020
위험도3
12 월 2020
위험도3
1 월 2021
위험도3
2 월 2021
위험도3
3 월 2021
0
4 월 2020
0
5 월 2020
0
6 월 2020
0
7 월 2020
0
8 월 2020
0
9 월 2020
0
10 월 2020
0
11 월 2020
0
12 월 2020
0
1 월 2021
0
2 월 2021
0
3 월 2021