데모 모드

@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

-98.42 %
수익성
수수료 30%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0966.334.077 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

요약

베트남
국가
374 일
순위에서
~41 USD
개인 자산
~0 USD
카피 트레이더의 자산
0
카피 트레이더 수
2 위험도
0%
10 월 2020
0%
11 월 2020
0%
12 월 2020
0%
1 월 2021
0%
2 월 2021
0%
3 월 2021
30.3%
4 월 2021
-98.41%
5 월 2021
-23.67%
6 월 2021
0%
7 월 2021
0%
8 월 2021
0%
9 월 2021
위험도0
10 월 2020
위험도1
11 월 2020
위험도3
12 월 2020
위험도3
1 월 2021
위험도3
2 월 2021
위험도3
3 월 2021
위험도4
4 월 2021
위험도7
5 월 2021
위험도8
6 월 2021
위험도5
7 월 2021
위험도3
8 월 2021
위험도2
9 월 2021
0
10 월 2020
0
11 월 2020
0
12 월 2020
0
1 월 2021
0
2 월 2021
0
3 월 2021
0
4 월 2021
0
5 월 2021
0
6 월 2021
0
7 월 2021
0
8 월 2021
0
9 월 2021

인기있는 도구

XAUUSD.
Spot Gold
29
거래
89.7%
수익성이 있음

포트폴리오 구성

29
거래 합계
100%
금속