데모 모드

@TraderHieu

-5.47 %
수익성
수수료 30%

1. Cài đặt sao chép Tỷ lệ với Quỹ của tôi
2. Đánh dấu vào ô Sao chép Đơn hàng Đã mở
3. Số tiền đề xuất để sao chép là 1 nghìn đô la, nhưng bạn có thể bắt đầu 100 đô la như tài khoản dùng thử, chỉ cần thêm đến kích thước được đề xuất nếu bạn thấy ổn sau 2 tuần
4. Rủi ro chỉ rút tiền dưới -30%
5. Lợi nhuận mục tiêu 1% hàng ngày hoặc 10% - 30% hàng tháng

요약

베트남
국가
19 일
순위에서
~14 000 USD
개인 자산
~2 200 USD
카피 트레이더의 자산
3
카피 트레이더 수
6 위험도
0%
6 월 2020
0%
7 월 2020
0%
8 월 2020
0%
9 월 2020
0%
10 월 2020
0%
11 월 2020
0%
12 월 2020
0%
1 월 2021
0%
2 월 2021
0%
3 월 2021
-0.51%
4 월 2021
-4.99%
5 월 2021
위험도0
6 월 2020
위험도0
7 월 2020
위험도0
8 월 2020
위험도0
9 월 2020
위험도0
10 월 2020
위험도0
11 월 2020
위험도0
12 월 2020
위험도0
1 월 2021
위험도0
2 월 2021
위험도0
3 월 2021
위험도6
4 월 2021
위험도6
5 월 2021
0
6 월 2020
0
7 월 2020
0
8 월 2020
0
9 월 2020
0
10 월 2020
0
11 월 2020
0
12 월 2020
0
1 월 2021
0
2 월 2021
0
3 월 2021
2
4 월 2021
3
5 월 2021

인기있는 도구

XAUUSDm
Spot Gold
34
거래
61.8%
수익성이 있음
EURAUDm
Euro to Australian Dollar
15
거래
73.3%
수익성이 있음
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
13
거래
30.8%
수익성이 있음
AUDUSDm
Australian Dollar to US Dollar
13
거래
61.5%
수익성이 있음
GBPJPYm
British Pound to Japanese Yen
12
거래
91.7%
수익성이 있음
USDJPYm
US Dollar to Japanese Yen
11
거래
18.2%
수익성이 있음
GBPNZDm
British Pound to New Zealand Dollar
11
거래
54.5%
수익성이 있음
GBPCADm
British Pound to Canadian Dollar
10
거래
70%
수익성이 있음
EURCADm
Euro to Canadian Dollar
9
거래
55.6%
수익성이 있음
EURUSDm
Euro to US Dollar
9
거래
100%
수익성이 있음

포트폴리오 구성

214
거래 합계
84.1%
통화
15.9%
금속