데모 모드

@TONYFX2020

66.24 %
수익성
수수료 30%

Khuyến nghị nhà đầu tư cài đặt mức bảo vệ vốn 90% số dư tài khoản. Chọn cách copy theo tỷ lệ vốn để đảm bảo % hiệu quả giao dịch cùng tài khoản TONYFX. TONYFX không chịu trách nhiệm về độ trượt mức bảo vệ vốn do công nghệ và thanh khoản của broker và của thị trường. TONYFX không liên quan đến việc nạp rút tiền của khách hàng copy theo tài khoản TONYFX. FX CFDs là kênh đầu tư có nhiều yếu tố rủi ro, vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu và chấp nhận trước khi tham gia

요약

베트남
국가
319 일
순위에서
~24 000 USD
개인 자산
~0 USD
카피 트레이더의 자산
0
카피 트레이더 수
4 위험도
0%
11 월 2020
0.24%
12 월 2020
5.74%
1 월 2021
6.25%
2 월 2021
11.53%
3 월 2021
3.36%
4 월 2021
4.98%
5 월 2021
2.29%
6 월 2021
3.01%
7 월 2021
6.37%
8 월 2021
7.54%
9 월 2021
1.22%
10 월 2021
위험도0
11 월 2020
위험도0
12 월 2020
위험도0
1 월 2021
위험도0
2 월 2021
위험도4
3 월 2021
위험도4
4 월 2021
위험도3
5 월 2021
위험도5
6 월 2021
위험도3
7 월 2021
위험도3
8 월 2021
위험도3
9 월 2021
위험도4
10 월 2021
0
11 월 2020
0
12 월 2020
0
1 월 2021
0
2 월 2021
0
3 월 2021
0
4 월 2021
0
5 월 2021
0
6 월 2021
0
7 월 2021
0
8 월 2021
0
9 월 2021
0
10 월 2021

인기있는 도구

EURUSDm
Euro to US Dollar
256
거래
66%
수익성이 있음
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
185
거래
69.2%
수익성이 있음
GBPCADm
British Pound to Canadian Dollar
86
거래
40.7%
수익성이 있음
GBPAUDm
British Pound to Australian Dollar
9
거래
55.6%
수익성이 있음

포트폴리오 구성

536
거래 합계
100%
통화