សង្ខេប

0.00456
លក់
50
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
0.00506
ទិញ
-6.0E-5
គិតជាពិន្ទុ
-1.30%
គិតជាភាគរយ
85.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.59%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

00:00 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 24:00
សុក្រ
00:00 – 24:00
សៅរ៍
00:00 – 24:00
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

ZCash vs Bitcoin
ឈ្មោះ​ពេញ
BTC
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:5
អានុភាពនៃឧបករណ៍
20%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
0.06 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
100.00 ZEC
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
-25%
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-25%
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី